Blåøjet tillid til økonomerne

Det er svært at spå. Især om fremtiden. Og de faggrupper, der ernærer sig herved, har bestemt ikke noget nemt job. Men vi bliver nødt til at erkende, at selv med moderne videnskabelige metoder kan meteorologer, fremtidsforskere og økonomer kun skønne om, hvad fremtiden bringer.

Siden den økonomiske krise brød ud for omkring fire år siden er de økonomiske eksperter i tide og utide blevet hævet i studiet og bedt om at øse af deres store viden. Den økonomiske dagsorden fylder godt i medierne, og det er der naturligvis gode grunde til. Vi har haft brug for udlægninger af den økonomiske udvikling, og vi har haft brug for faglig indsigt til at forklare de komplekse økonomiske problemstillinger for den brede befolkning.

Men nu er der bare den lille hage ved det, at flere og flere tilsyneladende er begyndt at betragte økonomernes ord som lov. Så når økonomerne estimerer manglen på arbejdskraft, faldende produktivitet og lavere vækst 15-20 år ude i fremtiden, så har både politikere, journalister og økonomerne selv det med at glemme, at det er, hvad det er: et skøn.

Det er derfor tankevækkende, hvordan vi møder nogle faggrupper med langt større skepsis end andre. Tag nu bare de fagligt kompetente meteorologer inde på DMI. Hver dag estimerer de, hvordan vejret bliver på baggrund af en lang række faktorer. Generelt er folk dog ekstremt skeptiske overfor forudsigelser, når de kommer fra Voldborg, Jarnvig og de andre meteorologer. Her er man fuldt opmærksom på, at det, de skønner, ikke nødvendigvis også er det, der kommer til at ske. Mange pakker regnbukser og paraply med i tasken, også selvom DMI varsler skyfri himmel.

Men samme sunde skepsis møder vi ikke økonomerne med. Vi tror tilsyneladende, at økonomerne rent faktisk kan forudsige ret præcist, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og der er ikke tradition for at holde økonomerne op på det, når de tager fejl. Hverken blandt politikere, journalister eller almindelige borgere.

Vi kan på ingen måde undvære de dygtige samfundsøkonomer eller deres forudsigelser, men vi har brug for, at økonomerne selv bliver bedre til at erkende egne begrænsninger, og at offentligheden bliver bedre til at udfordre præmisserne for deres resultater. Samtidig er det i samfundets brede interesse, at vi får styrket den kritiske tradition på økonomistudierne, sikret en ny sammensætning af De Økonomiske Vismænd og en bedre og mere kritisk uddannelse for fremtidens journalister.

De magtfulde økonomiske modellers formål er at forudsige og rationalisere den menneskelige adfærd. Men mennesker opfører sig bare knap så forudsigeligt som højtryk og lavtryk. Meteorologi er faktisk en relativt sikker videnskab, idet den forholder sig ret konkret til fysikkens love. Men menneskets veje er langt mere uransagelige end skyernes. Det er således en farlig blåøjet tillid, vi viser en videnskab, som er forbundet med så stor usikkerhed som økonomien.