Mens vi er på vej mod afgrunden

Historien gentager sig. »Danmark er på vej mod den økonomiske afgrund,« lød det nogenlunde fra den daværende finansminister, Knud Heinesen, i 1979.

Og nu er vi åbenbart på samme kurs igen. I hvert fald hvis man skal tro de danske politikere, der spiller på de alleryderste tangenter i den sørgelige sang om den danske velfærdsmodel, som ifølge dem er på afgrundens rand, medmindre vi sætter ind med generel løntørke og nulvækst i den offentlige sektor.

Den magiske universalløsning er altså den samme som tidligere, selvom retorikken tilpasses løbende: først var det den ' demografiske krise', der betød, at lønningerne skulle ned, og velfærdsstaten skæres ind til benet, så var det den stærkt italesatte ' statsgældskrise', og nu er det så ' lønkonkurrenceevnen', der kræver samme handling.

For den er helt gal med landets konkurrenceevne.

De danske lønninger er for høje, den offentlige sektor er for stor, og vi arbejder for lidt. Jo, krisetiderne kræver meget af os danskere. Og særligt højrefløjen, anført af sin bedagede løve, Claus Hjort, har ivrigt kastet brænde på den økonomiske pessimismes bål.

DE SENESTE DAGES OVERSKRIFTER, der med SAS som forbillede, eller skræmmeeksempel, alt efter præference, har udblæst lavere lønninger og nulvækst i det offentlige, som den sande strategi for øget konkurrenceevne og økonomisk vækst i Danmark. Men i længden er den strategi uholdbar. Vi havde op gennem 00erne en overophedet økonomi, som også medførte store lønstigninger.Men lønniveauet er siden krisens højdepunkt i 2008 allerede blevet nedjusteret via overenskomst-forhandlingerne, og vi har hævet tilbagetrækningsalderen betydeligt.

Det vil på kort sigt bidrage til at styrke Danmarks konkurrenceevne over for vores naboer. En væsentlig del af problemerne er der dermed taget hånd om.Til gengæld har vi fortsat væsentlige problemer med jobskabelsen, med produktivitetsforbedringer, med ny innovation og med skabelse af varig vækst. Det kan hverken lav løn eller en mindre offentlig sektor løse i sig selv.

VI BLIVER DERFOR NØDT TIL at gå langt grundigere til værks, så vi også satser på at øge investeringsniveauet, at styrke uddannelses-og forskningsindsatsen og på et intelligent offentligt forbrug. Frem for alt bliver vi på kort sigt nødt til at stimulere efterspørgslen og bringe optimismen retur. Det hjælper løntørkesnakken nok ikke ligefrem på. Den liberalistiske quick-fix-løsning ignorerer fortsat de langsigtede og mere komplicerede udfordringer, som man øjensynligt helst bare vil glemme.