Stop Bankernes gidseltagning

Bankerne har fået vokseværk, og de største af dem udgør en systemisk risiko for det samfund, de burde tjene. Vi skal have flere små-og mellemstore banker. For intet samfund er tjent med banker, der er ' too big to fail'

Historien om den krakkede Tønder Bank er dels historien om små lokale aktionærer og investorer, der mister store formuer, fordi de var blevet lokket til at købe kapitalbeviser i en bank, der reelt var på vej mod konkurs. Men det er også en af mange historier i føljetonen om de små og mellemstore banker, som i de senere år har drejet nøglen om eller ladet sig opsluge af en større bank. I 2001 var der 183 danske banker, andelskasser og sparekasser. Det tal var sidste år faldet til 113. I samme periode er bankernes samlede aktiver mere end fordoblet.

' Too big to fail'

Bankmarkedet domineres nu af færre, men stadig større banker.Det samme mønster ser vi rundt om i Europa, hvor en lille gruppe af mastodontbanker er så store, at regeringerne er nødt til at holde hånden under dem, når de viser svaghedstegn. De er det, som amerikanerne kalder too big to fail.I Danmark dominerer en håndfuld banker et marked, der i forvejen er ude af trit med den generelle økonomi. De samlede aktiver i danske finansielle institutioner er således mere end 4,5 gange større end Danmarks BNP.Dermed har vi en af Europas største banksektorer i forhold til størrelsen på vores økonomi. Til sammenligning udgør banksektoren i USA ' kun' 80 procent af landets BNP.Danske Bank har alene aktiver, der er omkring to gange større end Danmarks BNP. Hvis Danske Bank bukkede under, ville det således give rystelser i dansk økonomi, som kun de færreste kan forestille sig konsekvenserne af.Internationale eksperter har derfor også tidligere påpeget, at Danske Banks vokseværk udgør en regulær trussel mod den økonomiske stabilitet i Danmark.

Det er en kæmpe udfordring, at de største banker reelt risikerer at trække et helt lands økonomi med sig, hvis de går ned.Konkurrenceforvridning Men det er også et problem, at de alt for store banker forvrider konkurrencen i forhold til de små banker. De modtager nemlig et indirekte offentligt tilskud. Det skyldes, at de største banker kan tage større risici og låne til bedre renter end de mindre, fordi erfaringerne viser, at staten i sidste ende redder dem, hvis det bliver nødvendigt.Det giver de store banker en konkurrencefordel.

Samtidig fremmer det de store bankers incitament i forhold til at gamble og tage risici, hvilket øger risikoen for nye nedsmeltninger i finansverdenen. Internationale undersøgelser viser da også, at de store banker typisk bruger en relativt større del af deres aktiver på egne handler og anden spekulativ adfærd sammenlignet med mindre banker. Omvendt styrker de små banker i højere grad realøkonomien ved at være mere fokuserede på de klassiske bankaktiviteter som udlån til virksomheder og privatpersoner.

Fælles regler

Der er derfor brug for europæiske regler, der tager hånd om problemet med de store banker. At reglerne skal være europæiske skyldes naturligvis, at bankerne ikke lader sig begrænse af streger på et landkort - hverken i deres daglige virke, eller hvis de falder.Planerne for en fælles bank union for EU tager hul på problemet ved blandt andet at lægge op til et fælles banktilsyn og fælles regler for håndtering af nødlidende banker.

Men bankunionen kommer ikke for alvor til bunds i problemet.Der er brug for, at vi på sigt indfører et fælles loft over bankernes størrelse, som vil sikre, at der kommer flere små-og mellemstore banker. Det er simpelthen farligt for vores samfund, hvis vi får større og større banker.

Og selv ud fra et forretningshensyn er eksperter og tilsynsmyndigheder enige om, at der ikke er nogen fordele ved de allerstørste banker og finanshuse.Ifølge den engelske nationalbank er stordriftsfordelene ved at drive bank allerede udnyttet, når man som bank har en balance på 600 mia. kr. - det er en fjerdedel af Danske Banks størrelse.I EU, Storbritannien og USA er der i dag forskellige bud på, hvordan det kan sikres, at bankernes risikofyldte investeringsafdelinger adskilles fra resten af deres aktiviteter. Det er helt afgørende.Men det er ikke tilstrækkeligt.

Banker må ikke være for fede til at gå ned. Det er uhensigtsmæssigt rent økonomisk og forkasteligt rent moralsk. En bank må ikke kunne tage et land, dets borgere og økonomi som gidsel.debat@information. dk.De alt for store banker forvrider konkurrencen i forhold til de små banker. De modtager nemlig et indirekte offentligt tilskud. Det skyldes, at de største banker kan tage større risici og låne til bedre renter end de mindre, fordi erfaringerne viser, at staten i sidste ende redder dem, hvis det bliver nødvendigt.