Danmarks svigt i Grønland

Danmark begår en »Hækkerup« i tiende potens! Det er en udbredt politisk myte, at tidligere udenrigsminister Per Hækkerup skulle have drukket sig så fuld, at han lod Danmark snyde for retmæssige områder i Nordsøen. Mens denne myte ikke holder vand, kan den meget vel blive realiseret i forhold til Grønland, hvis den nuværende passivitet får lov at fortsætte.

De aktuelle diskussioner om udvinding af råstoffer på Grønland skal naturligvis tages i fuld respekt for selvstyret og Grønlands egne interesser. Men det betyder ikke, at Danmark skal lukke øjnene. Grønland er godt på vej til at sælge ud af sit underjordiske arvesølv og samtidig oprette enklaver af underbetalte migrantarbejdere med alle de sociale problemer, som det normalt fører med sig. Al snak om kolonialisme er ansvarsforflygtigelse.

Danmark har meget at bøde for i forhold til Grønland, men fortidens fejl oprettes ikke ved at begå nye. En pointe, som Uffe Ellemann har indfanget meget præcist: »Man gør ikke grønlænderne en tjeneste ved at skabe det indtryk, at de kan køre den sag alene. I en større sikkerhedspolitisk sammenhæng vil det ganske enkelt ikke være acceptabelt at styrke det kinesiske nær-monopol på strategiske råvarer.«

Den unikke erfaring med Grønland, som Danmark besidder, gør det selvindlysende at tage ansvar. Det grønlandske selvstyre skal naturligvis selv have lov til at vælge, hvordan naturressourcerne skal udvindes, og hvem der skal hjælpe dem med det, så længe dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Men hvorfor ikke give dem et dansk tilbud, som er for fristende til at sige nej til?

Selvstyreformanden Kuupik Kleist har helt ret i, at vi ikke skal pege fingre, men selv fremlægge konstruktive løsninger. Vi har brug for de langsigtede investeringer i Grønland. Derfor er forslaget om at skabe et nyt offentligt-privat partnerskab som en slags ' DONG 2'-konstruktion også meget interessant.

Det kunne være en løsning, hvor den grønlandske stat fik medejerskab, og hvor både danske pensionsselskaber og virksomheder ligeledes fik en afgørende rolle. Endelig kunne det også være et selskab, der i modsætning til den tvivlsomme storskalalov, der nu bliver efterprøvet under FNs ILO-konventioner, kunne sikre arbejdstagernes grundlæggende rettigheder. Lad os nu for alt i verden undgå at gøre myterne om Hækkerups fordrukne passivitet til virkelighed i 2013 - nu hvor Danmark har helt unikke muligheder for at tage ansvar og gøre en forskel.