To big to prosecute

Fru Justitia dømmer os alle retfærdigt uden at skele til den magt og rigdom, eller mangel på samme, som vi besidder.

Det tror vi i al fald. Vi tror, at det kun er slyngelstater, der lader magtfulde grupper være hævet over loven.

Men det er desværre blevet tydeligt, at der gælder andre regler for de største banker, end der gør for os andre. Op til krisen spirede finanssektorens spekulation, overdrevne risikovillighed og nye typer af økonomisk kriminalitet som ukrudt. Rækken af banker, der er blevet anklaget for hvidvaskning af penge, rentemanipulation og insiderhandel, er lang.

Meget få er blevet retsforfulgt og retmæssigt dømt, ligesom flertallet af bankbosserne er sluppet med skindet på næsen. »IT'S TOO BIG TO PROSECUTE« ( den er for stor til at retsforfølge), udtalte en repræsentant fra det britiske finanstilsyn, da man lod storbanken HSBC slippe med et forlig på trods af stærke beviser for hvidvaskning af narkopenge og samarbejde med virksomheder, der støtter terrororganisationer.

På grund af bankens enorme størrelse ville mistro til den let kunne udvikle sig til uro på de finansielle markeder - og destabilisering er det sidste, myndighederne ønsker at udsætte den globale økonomi for nu.

HSBC ER DESVÆRRE langtfra den eneste. Store bankers omfattende økonomiske tyngde gør dem de facto urørlige. I stedet for at sætte en stopper for deres kriminelle aktiviteter lader vi dem slippe med bøder, forlig og beslaglæggelser, der blot indregnes som ekstraomkostninger i bankernes årsregnskaber. Vores retssystem har spillet fallit, når virksomheder og de personer, de drives af, erfarer, at de kan begå kriminelle handlinger uden at blive retsforfulgt.

Vi står altså over for kriminalitet, som vores etablerede systemer slet ikke kan håndtere. SELVOM VI IKKE HAR set tillsvarende kæmpesager herhjemme, behøver man bare at åbne avisen for at få bekræftet, at der ikke blot er tale om hetz mod banksektoren, sådan som flere meningsdannere har udtalt. Bankdirektører har forladt deres krakkede banker med store bonusser, og banker har solgt risikable hedgefundprodukter til småsparere.

Retssagen mod EBH Bank er blot den seneste i rækken af sager om ugennemskuelige transaktioner og kursmanipulation, mens aktionærer og staten har mistet flere hundrede millioner kroner ved Jyske Banks overtagelse af den krakkede Spar Lolland til en farligt god pris.

VI HAR STADIG IKKE fået ryddet op og sikret os imod det, der udløste sidste krise. At bankerne skal have lov at tjene penge er en selvfølge, men det skal ikke ske på samfundets bekostning.