Væksten visner under nulvækst

En uhellig alliance bestående af Børsen, Finansministeriets regnedrenge og den danske højrefløj har de seneste uger lovprist offentlig nulvækst. Ifølge dem og deres teoretiske modeller vil en entydig satsning på nulvækst nemlig sende både beskæftigelse og velstand i vejret.

Det kunne lyde som guld og grønne skove. Men forslaget handler mest om ideologiske drømme og tager ikke udgangspunkt i den konkrete virkelighed for dansk økonomi.

I Danmark har vi allerede haft dyrekøbte erfaringer med offentlig nulvækst. Det har hverken ført til højere velstand eller beskæftigelse.

Til gengæld har den strategi taget luften ud af det spirende opsving, som aldrig rigtig har fundet fodfæste i Danmark, og som vi i dag må skele misundeligt til vores nabolande, for at se effekten af. Tyskland, Norge og Sverige har siden 2007 haft en vækst i de offentlige udgifter på henholdsvis 10, 12,4 og 7,7 pct. – Danmark kun 2,2 pct. Fra 2011 til andet kvartal i 2013 er de offentlige udgifter ligefrem mindsket med -0,3 pct.

Vores nuværende situation er et tegn på de mange negative konsekvenser, der har været ved den alt for ensidige satsning på nulvækst. Dansk økonomi er skrumpet med -5,0 pct. siden 2007, alt imens vores nabolandes økonomier i samme periode er vokset med et par pct. Vi er altså blevet fattigere, mens de er blevet rigere.

Opbremsningen i den offentlige vækst i Danmark har kostet på investeringsniveauet. For mens vores nabolande har formået at holde hånden under de private og offentlige investeringer, så tog de et kraftigt dyk herhjemme: I perioden fra fjerde kvartal 2007 til andet kvartal 2013 er de faste bruttoinvesteringer således faldet med hele -20,4 pct.

Ideologien har overtaget

Tallene og erfaringer viser, at nulvækst under en økonomisk krise, som den Danmark stadig kæmpe med at komme helt ud af, har betydelige negative konsekvenser. Det tages der bare ikke højde for i de gældende modeller. Finansministeriet må i deres antagelser altså antage, at investeringsniveauet er resistent overfor offentlig nulvækst, selvom udviklingen altså tyder på det modsatte.

I Finansministeriets modeller opfattes alle former for skattebetaling øjensynligt som noget negativt, og samtidig har den offentlige sektor ingen positiv betydning i et langsigtet strukturelt forløb. Burde Finansministeriet anbefale, at man helt lukkede den offentlige sektor? Økonomien i ministeriets modeller ville sikkert komme til at se formidabel ud – men både økonomi og samfund i den virkelige verden ville bryde sammen.

Det grundlæggende problem er derfor at modellerne og drømmen om nulvækst alene er teoretisk og ideologiske funderet. Nulvæksten har direkte skadet Danmark under krisen.

Læs indlægget på Børsen her

AVISEN Af Kristian Weise, direktør, og Jens Jonatan Steen, analysechef, Tænketanken Cevea.