Sulten ulv dræbes

Det borgerlige mantra om at ' sulten ulv jager bedst' vinder stadig større opbakning. Det banale mantra er blevet gjort til udgangspunkt for regeringens 2020-plan og danner samtidig politisk grundlag for Liberal Alliance.

To repræsentanter for sidstnævnte skrev i mandagens Berlingske, at vi har brug for at »sulte« mere. Vi har ifølge forfatterne brug for at sulte mere herhjemme, hvis vi ønsker at opnå vækstrater på niveau med Indien og Kina! Hmmm? Man kunne for det første spørge hvorfor de afrikanske lande, der sulter endnu mere end de store asiatiske lande, ikke har samme vækstrater? Og for andet kunne man spørge, om det virkelig passer, at Danmark skal sulte for at øge vores vækst? I så fald er der lang vej ned. Særlig hvis vi skal efterligne lande som Kina og Indien, hvor henholdsvis 15,9 pct. og 41,6 pct. lever under Verdensbankens fattigdomsgrænse.

ALLIGEVEL ER TESEN OM ' SULTEN ULV' ikke helt ukendt som vækststrategi dansk politik. Hvis vi kigger på regeringens socialpolitik siden 2001, så har vi set en række såkaldte ' adfærdsøkonomiske' tiltag, hvor starthjælp, introduktionsydelse og 450 timers regel har haft til formål at presse de svageste ud på arbejdsmarked.

Samme tendens har vi set med 2020-planen, hvor man satser massivt på forøgelse af arbejdsudbuddet. Flere unge, flere ældre, flere førtidspensioner, flere efterlønnere skal ud på arbejdsmarkedet.

Det er god målsætning at få alle i arbejde, men det er bare ikke smart at sende flere ud på arbejdsmarkedet, når der er udsigt til 200.000 arbejdsløse og risiko for en Danmarksrekord i ungdomsarbejdsløshed.

Det snævre syn på arbejdsudbuddet i den borgerlige lejr skyldes en ideologisk drøm om at sænke lønningerne på det danske arbejdsmarked. Flere hænder vil på lang sigt føre til lavere lønninger. En drøm som Søren Pind og Bertel Haarder tidligere har indrømmet ved at beskrive den danske lønstruktur »som en stige, hvor de nederste trin mangler«. De vil, død og pine, have flere lavtlønsjob herhjemme. Fordi de netop tror på mantraen om at sulten ulv jager bedst. Flere lavtlønsjob skaber større ulighed, som så skal skabe større vækst.

POINTEN ER BARE AT ULVEN kan sultes så meget, at den dræbes.

Vi skaber ikke vækst igennem mindre offentlig sektor, stigende ulighed og faldende uddannelsesniveau. På samme måde skyldes væksten i Kina og Indien heller ikke sult, men derimod massive investeringer i forskning, statsstøtte til vækstsektorer og nye offentlig-private partnerskaber.

Alene i Kina har man fordoblet investeringerne i forskning og udvikling som andel af BNP, samtidig med at BNP selv er blevet mere end fordoblet.

Det er investeringer og ikke sult, der skaber vækst.