Opgiv privatiseringsfundamentalismen

Nyheden om, at de nye ejere af Københavns Lufthavn - den australske kapitalfond Macquarie - har sendt 2,2 milliarder kroner i skattely siden 2005, har givet privatiseringsdiskussionen ny vind. Men debatten tegner desværre til at drukne i ren dogmatik. Vi får således tudet ørene fulde af virkelighedsfjerne tanker om, at private aktører altid er fri for bureaukrati, altid skaber bedre konkurrence og altid skaber større profit. Danske eksempler på fejlslagne privatiseringer som KMD ( det tidligere Kommune Data), TDC, Københavns Lufthavn og den såkaldte ' Anden Aktør' på beskæftigelsesområdet viser dog tydeligt, hvordan private virksomheder ikke pr. automatik skaber de bedste løsninger. I de nævnte eksempler er fællesskabet gået glip af milliardindtægter, oplever faldende service og stigende forbrugerpriser. Og langt værre skrækeksempler kan findes i Storbritannien, hvor privatisering af banedriften siden 90erne var hovedårsag til en række fatale ulykker i Southall ( 1997), Ladbroke Grove ( 1999) Hatfield ( 2000) og Potters bar ( 2002), som i alt kostede 48 menneskeliv.

DET BETYDER DOG LANGTFRA, at vi skal opgive enhver form for privatisering eller udlicitering. Men det må bare aldrig være et selvstændigt mål. Derfor er det også ekstremt ureflekteret, når VK-regeringen har gjort det til et selvstændigt mål at tvangsudlicitere 31,5 procent af de kommunale opgaver inden 2015. Vi burde i stedet fokusere på at højne kvalitet og sikre bedre service.

Fremtidig privatisering og udlicitering af de store statslige opgaver bør derfor være mere intelligente. De bør sikre, at de nære og lokaler interesser er garanteret direkte indflydelse. Det betyder helt simpelt, at fællesskabet skal bibeholde en såkaldt ' gylden aktie'. I sagen om Københavns Lufthavn har staten som mindretalsaktionær ikke haft tilstrækkelig indflydelse til at forhindre, at milliarder er blevet kanaliseret ud af landet. Derfor er det også svært at have tillid til at staten vil kunne forhindre nedlæggelse af vigtige handelsruter, massive serviceforringelser eller en decideret nedlæggelse af selve lufthavnen. Det er jo de australske ejere der bestemmer.

INFRASTRUKTUR SOM LUFTHAVNE er altafgørende for dansk erhvervsliv og det danske samfund generelt, hvorfor vi ikke bare kan opgive dem. Den ' gyldne aktie' bør derfor sikres de lokale interessenter, som ikke kun handler om staten, men også kommuner, pensionskasser og andre lokale erhvervsinteresser, der må have interesse i lufthavnen. Vi skal sikre, at de berørte borgere sikres indflydelse, når store offentlige virksomheder privatiseres.