Boligbeskatning skaber økonomisk tryghed

Boligbeskatning er blevet til angstens epicenter. Når snakken på Christiansborg en sjælden gang falder på boligskat, så får politikerne svedige håndflader og flakkende blikke. Det er ikke noget, som man taler om.

Det er med henvisning til at skabe "tryghed for boligejerne", at politikerne fra højre til venstre afviser at diskutere fastfrysningen af ejendomsværdibeskatningen.

Men spørgsmålet er, om fastfrysning virkelig er det, der skaber mest tryghed? Når man kigger på den hjemlige finanskrise, så er der ingen tvivl om, at boligprisernes udvikling spillede en afgørende rolle.

Den reale boligprisudvikling i Danmark fra 2003-2008 lå, ifølge OECD Economic Survey 2009, betydeligt over de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Langt over Sverige og Tyskland og betydeligt over Storbritannien og USA.

Forklaringen på de høje boligpriser er altovervejende fastfrysningen af ejendomsværdibeskatningen, som har sendt boligpriserne på himmelflugt. Det gør den kontraktpolitiske fastfrysning til den afgørende årsag bag finanskrisen, som er den enkeltfaktor, der har skabt størst økonomisk usikkerhed de seneste 20 år.Kilde til utryghed

Denne konklusion nåede Det Økonomiske Råd allerede i 2009, da det tydeligt fastslog, at fastfrysningen havde været en kilde til utryghed. I modsætning til politikernes argumenter udtalte daværende overvismand: »Det er bl. a. for at sikre en mere stabil udvikling på boligmarkedet og dermed i samfundsøkonomien, at vi har foreslået at genindføre princippet om, at ejendomsværdiskatten skal følge udviklingen i ejendomspriserne.

« Øget boligbeskatning kan med andre ord sikre stabilitet. Derfor har vi også brug for et opgør mod de nuværende skattefordele. Men reformerne skal tage højde for de insolvente boligejere og må aldrig komme snigende som en tyv om natten.

Derfor er der behov for en blød start.

Tre redskaber En blød start på reformerne kunne omfatte tre redskaber, der ville tage toppen af kommende boligbobler uden at true de insolvente boligejere: N Man kunne indføre en avancebeskatning på boliger, der bliver solgt inden for to år, eller for boligejere, der har ejerskab over mere end en bolig.

For det andet kunne man indføre en "topskat på boliger", hvilket f. eks. kunne ske ved at fjerne rentefradraget for boligers værdi over tre mio. kr. eller ved at gøre rentefradraget aftagende, så det falder med renteudgifterne.

Endelig kunne man lade boligskatten følge prisstigningerne igen, så der ikke sker en udhulning.

Den økonomiske stabilitet kan ikke sikres ved angst for udvalgte vælgergrupper, men derimod ved langsigtede reformer og seriøse politiske diskussioner.

»Den økonomiske stabilitet kan ikke sikres ved angst for udvalgte vælgergrupper, men derimod ved langsigtede reformer og seriøse politiske diskussioner.«.