Amagerbankens fald fra tinderne

Mens resten af verden langsomt er i gang med at redde stumperne efter finanskrise, kunne den amerikanske studievært Matt Miller fra Bloomberg TV meddele at finanskrisen er ' tilbage i Danmark'. Den nyeste dominobrik er selvfølgelig Amagerbanken, der efter lang tids usikkerhed er kollapset. Som Shakespeare meget passende skrev i skuespillet Hamlet, så udstiller denne seneste efterdønning fra finanskrisen at: ' Something Is Rotten in the State of Denmark'. Det rådne i den danske bankverden handler om den ugennemskuelighed, den grådighed og den kreative bogføring, som fortsat hersker hos de danske banker. De seneste uger har vi fået mange stærkt paradoksale og divergerende meldinger fra de danske banker. Først meldte Nordea om et rekordoverskud for 2010 på 27 mia. kr., så krævede et politisk flertal forøgelse af kapitalreserven hos Danske Bank, og endelig krakkede Amagerbanken pga. ekstraordinære nedskrivninger.

Det store spørgsmål må være om bankerne lever op til deres formål.

Får de virkelig økonomien til at glide og sikre sunde investeringer? Vi står i dag overfor fire grundlæggende udfordringer, som hver især perverterer den finansielle sektor. For det første har banker vokset sig for store. De bliver for store til, at man kan lade dem gå fallit. Sådan er det f. eks. for Danske Bank, som udenlandske eksperter derfor har foreslået opsplittet. For det andet har de stigende overskud muliggjort en massiv lobbyindsats, der har ophævet bankernes partsindlæg til sandhed. Det var f. eks. tilfældet da Danske Bank succesfuldt lobbyede mod at skulle sælge bankaktier eller opstille lignende modydelser for statens generøse bankpakker. For det tredje udgør den finansielle sektor et enormt spild af talent. Den har tiltrukket flere af de højest uddannede - fra fem procent af de mandlige dimittender fra eliteuniversitet Harvard for tre årtier siden til 20 procent i dag. Tænk hvis flere havde forsket i kræftsygdomme eller klimaløsninger frem for at spekulere i Grækenlands statsbankerot? For det fjerde har banksektoren i alt for høj grad slået sig på skabelsen af uigennemskuelige og uproduktive finansielle produkter, som den mere eller mindre tvivlsomme Saxobank herhjemme har været en frontrunner for.

Amagerbankens krak beviser at økonomiens tjenere er blevet dens herrer. Det er ikke tegn på en succesrig økonomi, når den finansielle sektor bliver den mest profitable del af erhvervslivet. Snarere et tegn på fiasko. Den finansielle sektor er afgørende for at andre sektorer kan skabe værdi, men kan aldrig gøre det af sig selv. Vi må have en banksektor, som i langt højere grad understøtter dansk økonomi.