Nyliberalismens orkester spiller videre

Børserne varsler opklaring. Men der hænger stadig mørke skyer over Danmark med stigende arbejdsløshed, lånere der ikke kan betale tilbage og skrantende virksomheder. Ansvaret for krisen falder tilbage på de politikere, der ikke har handlet i tide, og regningen går til de almindelige lønmodtagere.

Det var under fuld musik og stor dekadence, at Titanic - skibet, der ikke kunne synke - sank den 14. april 1912 på sin jomfrurejse fra England til New York. Mens sømand og passagerer kæmpede for at få folk i bådene, spillede det trofaste orkester livligt videre, som om intet var hændt.

Samme historie gentager sig i dag, hvor nyliberalismen, der har domineret verdensøkonomien, er stødt mod sit isbjerg i den nuværende finanskrise. Den globale højkonjunktur og forestilling om uendelig vækst er blevet afløst af frygt for at miste job og tag over hovedet. Ligesom ved Titanics undergang, sender nyliberalismens dogmatiske " ingen hænder på roretpolitik" mange almindelige mennesker mod bunden. Og ganske som orkestret ombord på Titanic, fortsætter de nyliberalistiske dirigenter deres melodi, mens deres skude er på vej ned.

De danske politikere og regeringen har i særdeleshed fulgt den nyliberalistiske politik. Det var således med et let træk på skulderen, at regeringen modtog de første forvarsler om krisen.

Med et løfte om en skideballe fra Danmarks skrappemoster Lene Espersen og krav om øget gennemsigtighed fra Anders Fogh, mente den borgerlige lederduo, " at det hele ville drive over".

Men det har ikke vist at være tilfældet, og lige meget hvor højt og øredøvende orkestret spiller, så vil der stadig være konsekvenser.

Den nuværende krise kunne for længst havde været undgået, hvis man havde handlet i tide og udvist, hvad der på dansk erhvervssprog hedder " rettidigt omhu". Men politikerne har ignoreret sygdomstegn og fortsat fejlmedicineret økonomien.

Man har fra regeringens side udskrevet skattestop og afdragsfrie lån som universalmiddel. Det har lokket unge - særligt børnefamilier - til at sætte sig for dyrt, nu hvor renterne stiger. Det har skabt et boligprisfald på 20 procent og endelig lagt grunden en overoptimistisk friværdifest. Regeringens politik har således placeret Danmark som nummer 2 efter USA, hvad angår andelen af gæld i boligsektoren. Alt i alt en farlig cocktail som kunne være undgået, hvis politikere havde handlet tidligere og ikke ventet til en redningsplan i sidste øjeblik.

Krisen har store konsekvenser for den helt almindelige dansker og beviser endnu engang, at det bliver småsparere og de almindelige lønmodtagere der i sidste ende skal betale prisen. På Titanic var det 1. klasses passagererne, der havde fortrinsret til redningsbådene, mens de øvrige passagerer måtte klare sig selv . Sådan er det desværre også i den globale økonomi. Når økonomien er i optur er det få procent af danskerne, der har deres private formuer stående i aktier ( fraregnet ATP osv.), der bliver endnu rigere, mens resten kun mærker små afkast. Til gengæld går de grådige investorer og ivrige bankejere fri, når kridsen kradser. Deres formuer er i sikker havn, mens skatteyderne må bjærge vraget, når bankerne går ned.

Tilbage står de almindelige lønmodtagere som risikerer stigende arbejdsløshed, stigende renter på deres afdragsfrie lån og store tab på deres nykøbte boliger.

Endelig bliver selv samme lønmodtagere straffet for bankernes grådighed ved at skulle betale højere afgifter for deres konti og lån, som finansieringen af bankernes nye milliardfond, der på foranledning af regeringen skal optræde som bankernes nye sikkerhedsnet - forhåbentlig holder bankkrakkene sig inden for de 35 milliarder, bankerne skal betale - ellers væltes regningen igen over på skatteyderne.

Regningen sendes nedad i systemet - fællesskabet betaler, mens gribbene kan grine hele vejen til banken - også selvom den krakker.

At 26 procent af alle danskere, ifølge meningsmålingsinstituttet Zapera, på nuværende tidspunkt frygter at blive fyret, kan således heller ikke komme som nogen overraskelse for politikerne, der burde arbejde ihærdigt på at skabe en model, hvor vi ikke fremover vil lade prisen for de store investorers grådighed gå direkte til lønmodtagerne. De burde lære af deres egne fejl, vende nyliberalismen ryggen og kræve en stærkere og mere intelligent styring af økonomien ud fra samfundets interesser.

Der findes selvfølgelig ikke nogen enkelt løsning eller nogen universel medicin. Hverken staten eller markedet alene kan løse alle problemer, men kan i fællesskab skabe en løsning til gavn for samfundsøkonomien og for de enkelte låntagere. Vi ser blandt andet følgende som fornuftige løsningsforslag på kort sigt, mens hele finanssektoren på globalt plan dog trænger til en grundig overhaling på længere sigt: ? Oprettelse af en offentlig og uafhængig finansrådgivning , der i forbindelse med for eksempel det lokale rådhus eller lignende kan give objektive vurderinger og rådgive deres kunder i forbindelse med låntagning og huskøb.

Rådgivningen skulle garantere en ny uafhængig institution, der kan gå finanssektoren efter i sømmene og på den baggrund sikre en ærlig og gennemsigtig oplysning af den enkelte dansker.

Omstrukturering af den eksisterende finansfond , så regningen i stigende grad bliver betalt af de investorer og aktiehandlere som lever af de kortsigtede og risikobetonede investeringer, som ikke umiddelbart kommer samfundet til gode. Det betyder, at afgifter skal målrettes de områder, hvor der ikke er tale om almindelige lånere, men derimod spekulation og optioner. Det skal således ikke fremover være de almindelige småsparere, der betaler for regningen for investorernes pyramidespil.

Vi ønsker derudover afskaffelse af nye afdragsfrie lån . De afdragsfrie lån, som blev indført af regeringen i 2003, har vist sig at have en skadelig og utilsigtet virkning på mange flere end forventet, særligt unge lånere har optaget lån på disse vilkår, hvilket har skabt en ny risikogruppe af lånere, der ikke har kunnet gennemskue konsekvenserne ved deres egne lån.

Vi ønsker en ekstra hjælp til betrængte ' uskyldige' boligejere , det vil især sige nye familier i deres første hus, som er blevet erklæret teknisk insolvente, og i særlige tilfælde andre, som ikke har scoret store gevinster på tidligere boligsalg i de forudgående fem år. Vi skal ikke holde hånden over grådige spekulanter, men sikre tag over hovedet på uheldige låntagere. Vi har ikke råd til, at almindelige lønmodtagere mister deres økonomiske fodfæste i samfundet.

Endelig bør der ske et generelt eftersyn af den nationale finanssektor.

Eksperterne fra Finanstilsynet og Nationalbanken har i flere konkrete tilfælde fejlet i deres eftersyn. Sagen om Roksilde Bank og lignende viser, at tilsynet har været direkte utilstrækkeligt.

Vi kræver således øgede beføjelser, overvågning og regulering af finanssektoren.

Finanskrisen beviser, at den politiske filosofi bag regeringen og de dominerende finansinstitutioner har været katastrofal - afregulering og markedsfundamentalisme har sat verdensøkonomien på en kurs mod isbjerget. Det er fortidens liberalistiske dogmer, der har skabt den nuværende krise ved at lade finansmarkedet regulere sig selv - og endda opfordre til, at endnu større risici blev taget i profittens navn.

De ansvarlige politikere bør sørge for, at krisen ikke kan gentage sig og ikke vil ramme lønmodtagere og fællesskabet på som følge af investorer, der spiller hasard.

Det er på tide at indrette finanssektoren, så den understøtter samfundets interesser i stedet for at modarbejde dem. Det kræver, at finanssektoren lever op til sin samfundsforpligtigelse og påtager sit et ansvar for fællesskabet.

Hvis vi skal styre uden om isbjerget, kræver det at vi får de ansvarlige hænder på roret. Cevea er en progressiv centrumvenstre tænketank, der kæmper for åbne, forpligtende og frisættende fællesskaber. Tænketanken vil bidrage til at forny idékampen i Danmark og puste liv i idealismens flamme. Målet er at etablere et progressivt modstykke til den liberale tænketank Cepos, der kæmper for ideen om det frie marked. Cevea kæmper for fællesskabet som politisk idé. Hvis det politiske centrumvenstre opgiver kampen om idéerne, opgiver man samtidig magten til at bestemme, hvordan samfundet skal se ud om 50 år.

Tilbage står de almindelige lønmodtagere som risikerer stigende arbejdsløshed, stigende renter på deres afdragsfrie lån og store tab på deres nykøbte boliger. Endelig bliver selv samme lønmodtagere straffet for bankernes grådighed ved at skulle betale højere afgifter for deres konti og lån, som finansieringen af bankernes nye milliardfond, der på foranledning af regeringen skal optræde som bankernes nye sikkerhedsnet - forhåbentlig holder bankkrakkene sig inden for de 35 milliarder, bankerne skal betale - ellers væltes regningen igen over på skatteyderne.