Økonomi

Alle debatindlæg i denne kategori
26. April 2012

Krisemedicin: Regeringen snylter på naboerne

Et klart flertal af danskerne vil have fremrykket de offentlige investeringer. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver krisen. Danskerne er tilsyneladende ikke i tvivl om, hvordan vi skal klare os gennem den finansielle og økonomiske krise. 73 pct. mener, at det skal ske via øgede offentlige investeringer. Det viser en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Interresearch for tænketanken Cevea. Selv regeringens egne vælger

26. April 2012

Den økonomiske sandhed skal udfordres

Medier og politikere accepterer, at virkeligheden består af objektive økonomiske sandheder. Det gør den bare ikke. Helt fra små lærer vi talemåden: Man skal ikke sætte ulven til at vogte får. De glubske ulve har en stærk egeninteresse i at vogte fårene, som givetvis vil få dem til at sætte appetitten over bevogtningen af de stakkels får. Den samme lektion har vi dog aldrig lært, når det gælder samfundsøkonomien. Dermed ikke sagt, at alle økonomer tjener egeninteress

26. April 2012

DEFLATION: Lønnedgang en katastrofe for den danske økonomi

DEN AKTUELLE diskussion om at skære i lønningerne er et tegn på, at dansk økonomi fortsat er en meget syg patient. Men faldende lønninger vil kun gøre patienten endnu mere syg og udskyde dens raskmelding. Det vil være en alvorlig fejlmedicinering. Politiken kunne i sidste uge berette om, at mere end halvdelen af en gruppe adspurgte erhvervsledere mente, at deres medarbejdere burde indstille sig på at gå ned i løn som følge af den aktuelle krise. Rundt omkring i landet har

25. April 2012

Hvad skal vi med (top)skattelettelser?

Regeringen har sat skattelettelser som det vigtigste tema på den skattepolitiske dagsorden. Også dele af oppositionen har signaleret tilslutning til lettelse af skatten på arbejde og reduktion i topskatten, selv om oppositionen til forskel fra regeringen samlet ser skattereformen som en skatteomlægning. Denne partipolitiske enighed om vigtigheden af skattelettelser synes imidlertid ikke genspejlet hos befolkningen, hvor en aktuel undersøgelse tværtimod har vist, at man gerne vil

25. April 2012

Værdikampe: Vender Marx tilbage?

Karl Marx bliver igen revet ned af hylderne. Efter mere end 20 års larmende tavshed har en 300 procents stigning i salgstallene hos boghandlerne igen gjort den gamle tænker moderne Siden hippierne opbyggede kollektiver og studenterne besatte universiteter i løbet af 70'erne er Marx i stigende omfang blevet marginaliseret på den danske venstrefløj. Da Poul Nyrup overtog magten i Socialdemokratiet, var det således et udtryk for en pragmatisk og midtersøgende kurs, som kom til at pr

25. April 2012

Skattepolitik: Lavere topskat er ikke nok

Til den liberale tænketank Cepos, får man indtryk af, at alle verdens problemer kan løses med skattelettelser i toppen - man kan ganske enkelt 'skattelette sig' til et bedre samfund. I Politiken 10.1. inddrager Martin Ågerup således endnu en gang helt irrelevante argumenter for afskaffelse af topskatten. Han påpeger, at Danmark er rykket ned fra 7.- til 11.-rigeste land i verden, hvilket også er ganske rigtigt, men ikke et argument for topskattelettelser. Hvis man lytter Danmarks pl

25. April 2012

Hasard med efterkrigstidens største krise

Ifølge regeringens » Økonomisk redegørelse dec. 08 « vil Danmark blive påvirket relativt mildt og kortvarigt af den økonomiske krise. Regeringen vil derfor vente til 2010, før der iværksættes en krisepolitik i form af skattelettelser, navnlig i topskatten. Men alle økonomiske indikatorer peger på, at Danmark er på vej mod den største økonomiske krise siden 70' erne - måske den dybeste i hele efterkrigstiden. Hvor regeringen kun venter et lille fald på 0,2 procent i 09, taler en

25. April 2012

Passivitet truer dansk økonomi

Det er skræmmende læsning, når skatteminister Kristian Jensen i JP 17/ 11 i alfaderlige toner forsøger at tale årtiers værste økonomiske krise ned med indlægget "Bare rolig, regeringen har styr på tingene". Regeringen har, ifølge skatteministeren, gjort alt det rigtige, og Danmark skal, i modsætning til resten af verden og hvad alle uafhængige økonomer anbefaler, ikke gøre mere for at vende krisen. Kristian Jensen mener således, at man har handlet ansvarligt, rettidig

25. April 2012

Økonomisk uansvarlighed dominerer

DANSK ØKONOMI. Den nuværende økonomiske politik og krisehåndtering viser, at det borgerlige Danmark har solgt ud af tidligere tiders økonomiske ansvarlighed med ideologiske og kortsigtede løsninger som konsekvens VED INDGANGEN TIL EN ny politisk sæson mener flertallet af danskerne fortsat, at den borgerlige regering fører den mest ansvarlige økonomiske politik her i landet. Men ansvarlighed er langt fra det, der har kendetegnet økonomien de senere år. Finanslovsforhandlinge

25. April 2012

Skattepolitik: Hvad skal vi med (top)skattelettelser?

Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang Regeringen har sat skattelettelser som det vigtigste tema på den skattepolitiske dagsorden. Også dele af oppositionen har signaleret tilslutning til lettelse af skatten på arbejde og reduktion i topskatten, selv om oppositionen til forskel fra regeringen samlet ser skattereformen som en skatteomlægning. Denne partipolitiske enighed om vigtigheden

25. April 2012

Politikerne tænker endnu ikke globalt

Nationalstaternes tid går på hæld. Men politikerne følger ikke med. Heller ikke selv om finanskrisen viser, hvor afhængige vi er af globale løsninger. Finanskrisen har i løbet af de seneste måneder udstillet de globale finansielle markeder i deres ekstreme skrøbelighed. Krisen har således været som et spil domino, der, siden den amerikanske stat overtog Fannie Mae og Freddie Mac 7. september sidste år, har væltet en lang række af finansinstitutioner og investeringsbanker ove

25. April 2012

Bankpakke II: Bankerne slipper for billigt

Politikerne og særligt regeringen har med bankpakke II misbrugt en oplagt mulighed for at drage de grådige banker til ansvar for deres handlinger under den nuværende finanskrise. Der skulle have været stillet massive krav og indvarslet en periode i dansk politik, hvor frihed til mennesker sættes højere end frihed til kapitalisme Der har været travlt ved den moralske håndvask, hvor både danske og internationale banker har forsøgt at undslå sig ansvaret under den nuværende fin