Økonomi

Alle debatindlæg i denne kategori
15. February 2012

Skat er andet end konkurrence

Skats traditionelle rolle som omfordeler er på retræte. I stedet bruges den til styring. Veluddannede og højtlønnede udlændinge står på stort set alle landes ønskeliste. De bringer nye ideer, ny viden og nye kompetencer med sig og styrker både virksomheder og det enkelte lands samlede økonomi. Derfor tilbydes de ofte også gunstige vilkår, ikke mindst lavere skat, i en periode. Som Krakas analyse viser, lader det til at virke. Men der er grænser for, hvor stor skat

8. February 2012

Derfor er finansskat vejen frem

Det kunne lyde som sund skepsis og påpasselighed, når skatteordfører Nadeem Farooq (R) den 12. januar understreger at hans parti ikke har ideologiske udeståender med bankerne. Men desværre bygger hans analyse og argumenter mod indførelse af en afgift på finansielle transaktioner (FTT) på række stærkt fejlagtige antagelser. For det første vil en finansskat på mellem 0,01-0,1 pct. ikke skade økonomien. Kommissionen har i en pressemeddelelse netop afkræftet den igangværende skr

16. January 2012

Krisen er bankernes, ikke velfærdsstatens

Den såkaldte ’statsgældskrise’ sætter stadig dagsorden for hele Europa. Fra dag til dag får den Europas ledere til at iværksætte nye rednings- og sparepakker, mens de i krisens navn er ved at afmontere de velfærdsstater, der blev opbygget i de foregående årtier. Men krisen er ikke velfærdsstatens. Den skyldes ikke – hvad man ellers skulle tro, hvis man lytter til de mest dominerende økonomer og andre meningsdannere – at de europæiske velfærdssamfund har overlevet sig se

13. January 2012

På tide med en ny kurs for Europa

Skrevet af Sony Kapoor, Direktør i finanstænketanken Re-Define og ekstern lektor ved London School of Economics og Kristian Weise, direktør i Cevea. Vi står i den mest seriøse krise i vores levetid og EUs svar har slået fejl. De ensporede nedskæringer, vi indtil videre har forsøgt os med, vil kun føre til recession med høj arbejdsløshed, velfærdsforringelser og stigende social uro. I 2009, da Grækenlands alt for høje statsgæld blev afsløret, skiftede fortællingen om krisen med c

19. December 2011

Skab kontrol med finansverdenen

Skab kontrol med finansverdenen Kristian Weise mener, at det er et problem, at verdens finansielle aktiver udgør en stadig større andel af den globale økonomi og handel. For finansverden skaber ikke selv værdi. Derfor opfordrer han politikerne til at gøre op med ”finansialiseringen”. Det vil ikke kun skabe en mere stabil og bæredygtig økonomi, men vil også generelt udvikle vores økonomi. Vi skal have gjort vores samfund og økonomi mindre afhængig af den finansielle sektor og fina

19. December 2011

Løsen. Finansskatter vil styrke EU's økonomi

Analyse: Merkel og Sarkozy har foreslået, at spekulanter skal betale en afgift på finansielle transaktioner. Det giver god mening. Demonstranterne på Wall Street kan se det. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og EU-kommissionens Jose Manuel Barroso lader også til at kunne se det: Finansverdenen bidrager ikke tilstrækkeligt til fællesskabet, og dens dominans er blevet farlig for økonomien. Før krisen voksede finanssektoren sig større og større, indtil dens risikable investeringer brød samm

14. November 2011

Finanskrise, eurokrise, gældskrise, tillidskrise, nej, det er en investeringskrise

Vækst. Over en årrække er investeringsniveauet faldet, samtidig med at den økonomiske vækst er faldet. Vi har levet af aktie-og boligbobler. Hvis du tror, gældskrisen er Danmarks største problem, tager du fejl. Hvis du tror, finansieringen af fremtidens velfærd er Danmarks største udfordring, tager du også fejl. Og hvis du tror, at Danmark bare er fanget i en kort økonomisk krise, så tager du virkelig fejl. Nej, i Danmark står vi desværre over for et helt årti med lavvækst. Vores

24. October 2011

Helt ind i sindet

De sniger sig ind på dig, når du mindst venter det. De manipulerer med dine sanser og følelser. Og de bevæger sig på kanten af al moral og etik. Jeg taler om reklamer. Skjulte reklamer. Om markedsføring, når den er allermest raffineret. I dag er markedsføring ikke blot et spørgsmål om at sende flest mulige tryksager og tv-reklamer i hovedet på forbrugerne. Det handler også om at påvirke dem gennem deres sanser og følelser. Vel at mærke uden at de opdager det. Produktpla

18. October 2011

Stop for sugerøret i fælleskabets kasser

Cevea-kommentar på Berlingskes analysespalte, Krydsfelt, som svar på AKFs indlæg Offentligt-privat samarbejde på spinkelt grundlag fra den 17.10.2011. Hverken fugl eller fisk. Hverken øst eller vest. Det er nok således, man bedst kan betegne dagens analyse fra AKF, der i sin beskrivelse af offentligt-private partnerskaber har svært ved at nå en klar konklusion. Det minder derfor mest om en 2. semesters opgave på universitetet, som fremhæver »lidt på den ene side og lidt på den an

4. October 2011

En formørket dogmatiker taler ud

På med skyklapper og udover kanten, sådan lyder det når ’den objektivt tænkende’ forskningschef i Cepos Henrik Christoffersen taler ud om de eviggyldige gevinster ved udvidet brug af udlicitering i den offentlige sektor. Mere udlicitering er i selv vejen frem. Forskningschefen påstår, at der findes massiv og entydig forskningsmæssig evidens, der taler for brugen af udlicitering. Hans argument bygger på en blank afvisning en ny undersøgelse (2011) fra den uafhængige forskningsenhed

16. August 2011

Opgør med "det økonomiske borgerskab"

Vi lever midt i et kaotisk drama om den globale økonomi. Et drama som kun det absurde teatres mestre Samuel Becket og Eugène Ionesco kunne have formuleret. Det er umuligt at bestemme hvem der er hovedpersonen, hvad der er den egentlige handling, og frem for alt, hvad der sker i næste akt. Vi sidder tilbage som publikum til de globale økonomiske transaktioner med forvirring, forbavselse og fortvivlelse. Det begynder langsomt at gå op for os alle sammen, at magten ikke ligger hos borgerne, po

12. August 2011

Regeringens håbløse genopretningsplan. Man kan ikke spare sig til vækst

DET ER SIMPELT OG DEJLIGT, når regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil spare sig ud af krisen. Man vil med andre ord spare sig til flere arbejdspladser, spare sig til højere vækst og spare sig til en større produktivitet. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at regeringens såkaldte genopretningsplan var taget direkte fra et afsnit af TV 3's successerie Luksusfælden. I den populære tv-serie forsøger to overgearede tv-værter at forklare danskerne, hvor og hvordan de