Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
10. March 2017

Ligestilling: også en økonomisk mirakelkur

Kvindernes internationale kampdag handler i udgangspunktet om alt andet end økonomi. Den skal hverken forklares eller forsvares med beskæftigelsesgrader, BNP-tal eller timeproduktivitet. Ikke desto mindre er det værd at bemærke, at ligestillingen i Danmark og de velfærdsinstitutioner, der har gjort den mulig, også er lidt af en økonomisk mirakelkur. Og ikke mindst, at en svækkelse af den fælles velfærd kan ”sende kvinderne tilbage til kødgryderne” – til skade for både kvinders frihed og landets økonomi. Ved at investere i velfærdsinstitutioner som vuggestuer, børnehaver og ældrepleje har vi i Danmark muliggjort en samfundsindretning, hvor både mænd og kvinder kan indgå på arbejdsmarkedet, og samtidig nyde godt af et trygt familieliv. Selvom børneomsorg og familieliv mere generelt er et fælles ansvar, som burde betyde det samme for mænd og kvinder, er det et historisk faktum, at vi indtil for ikke så mange årtier siden havde et klart kønsopdelt arbejdsmarked, hvor det primært var kvinderne, der stod for arbejdet i hjemmet med alt hvad det tilhørte. Der skulle organiseret børnepasning til, før arbejdsmarkedsdeltagelse blev et muligt valg for mange kvinder. Sådanne velfærdsinstitutioner er ikke gratis at drive. Slet ikke hvis de skal være gode og sikre en både tryg og udviklende barndom. Derfor kommer de ofte også under angreb, når velfærdsstaten beskydes af borgerlige minimalstatsdrømmere. Men investeringer i børne- og familiepolitik – det der i praksis har vist sig at være fundamentet for ligestilling på arbejdsmarkedet – er formentlig noget af det bedste, vi kan lægge vores fælles ressourcer i. Danmark har et af de højeste offentlige forbrug på børnepasning og familierettede ydelser blandt OECD-landene. Men samtidigt har vi også et af de højeste niveauer for udbud af arbejdskraft, en af de højeste beskæftigelsesgrader, og en høj produktivitet. Danmark er, sammen med Sverige, det land, der har flest børnefamilier, hvor begge forældre arbejder fuld tid. Derudover er danske kvinders uddannelseslængde blandt OECD’s længste, ligesom lønforskellen mellem mænd og kvinder er blandt de laveste. Vigtigst af alt, når det anskues ud fra de økonomiske parametre: på tværs af OECD-landene er der en klar sammenhæng mellem de familierettede investeringer og de faktorer, der sikrer en stærk økonomi. Des højere forbrug på børnepasning, des højere beskæftigelsesgrad, færre familier, hvor en arbejder deltid etc.   En af de sikreste måder at sørge for et større, og bedre kvalificeret, udbud af arbejdskraft, er ganske enkelt velfærdsinstitutioner målrettet forældre. Derfor er det også vigtigt ikke at slække på ambitionerne eller hvile på laurbærrene. Det er nemlig ikke nogen naturlov, at kvinder, der én gang er kommet ind på arbejdsmarkedet ikke også kan træde ud af det igen. Det synes f.eks. at være udviklingstendensen i USA, hvor udbuddet af arbejdskraft blandt kvinder er faldet med 3,8 pct. siden år 2000. I det lys vækker det bekymring, at Danmark er begyndt at investere mindre på familie- og børneområdet. Ifølge OECD har Danmark i perioden fra 2010 til 2013 reduceret sine familieinvesteringer med 2 mia. kr. Til sammenligning er investeringerne på f.eks. ældreområdet forøget med ca. 13 mia. kr. i samme periode.  En veludviklet velfærdsstat, der understøtter ligestilling mellem kønnene, er ikke kun et anliggende for kvindekampssagen, men for hele samfundet. Og det er det endda også ud fra det, der synes at tælle allermest for landets politikere: væksten og de offentlige finanser. Så den nye kassemester, finansminister Kristian Jensen, burde være den første til at fejre 8. marts og knuselske de velfærdsinstitutioner, der har gjort ligestillingen på arbejdsmarkedet mulig.     Af Kristian Weise, direktør, Tænketanken Cevea   Bragt i Politikken d. 8 marts (Tilgængelig for abonnenter) http://politiken.dk/debat/profiler/kristianweise/art5862785/Ligestilling-er-faktisk-en-%C3%B8konomisk-mirakelkur  

9. February 2017

Atkinson og fundamentet for ulighedsforskning

Året startede med et dødsfald, der nok gik de fleste forbi. Ulighedsforskningens ’grand old man’, Anthony Atkinson, tabte desværre kampen mod kræft på årets allerførste dag. Men Atkinsons bidrag til forståelsen af ulighed står ved. Han lagde fundamentet for Thomas Pikettys arbejde, og understregede igen og igen, at den stigende ulighed ikke skyldes samfundsmæssige naturkræfter. ”Ulighed er ikke et produkt af udefrakommende kræfter, men et spørgsmål om politik. Derfor kan vi også ændre retning,” som han sagde i et dansk interview for halvandet år siden. I en tid, hvor eksempelvis globalisering og modstanden imod den i den grad er på dagsorden, er det værd at huske det, og konsekvensen heraf. Nemlig, at det ikke er globaliseringen i sig selv, der har øget uligheden i USA og Europa, men den politik, som international handel og teknologisk udvikling er blevet mødt med. Læs indlægget om Atkinson på Pio Pio  https://piopio.dk/ulighed-er-noget-vi-vaelger/        

8. February 2017

Let boligskatten i bunden og hæv den i toppen

Skulle os, hvis boliger stiger i værdi, ikke betale mere i skat end dem, hvis boliger ikke gør? Selvfølgelig bør vi det. En gang var det sådan, at der mere eller mindre var ét boligmarked i Danmark. Hvis priserne begyndte at stige i et hjørne af Danmark, havde det en afsmittende effekt på resten af landet indenfor et stykke tid. Men efter at bunden gik ud af dansk økonomi i 2008 har vi ventet på, at den logik skulle vise sig igen. Mange økonomer har forudset, at når priserne først begyndte at stige i København og Århus, så ville det smitte af på resten af Danmark. For sådan har det traditionelt været. Læs indlægget om hvordan man bør designe en bedre boligbeskatning: http://finans.dk/live/opinion/ECE9314128/let-boligskatten-i-bunden-og-haev-den-i-toppen/    

16. January 2017

CEVEA MENER: Skævt dansk boligmarked fordrer progressiv boligbeskatning og gradvis indførsel af avancebeskatning

  CEVEA MENER: Cevea har 16. Januar publiceret et notat om pris- og lønudvikling på arbejds- og boligmarkedet: Notatet viser hvor store indtægter husejere har kunnet lægge til deres indkomster omkring de store byer, og hvordan det omvendt er tilfældet, at der er områder hvor boligerne bliver ved med at miste værdi. Analysen peger på, at boligmarkedet har været – og er – så gavmildt omkring de store byer, at det hæmmer udviklingen af et Danmark i balance. Vælger man at flytte fra København for at tage et job i provinsen vil en almindelig familie også skulle acceptere at miste muligheden for gevinster i form af boligprisstigninger, der er meget større end deres sandsynlige lønudvikling. Boligmarkedets himmelflugt er formentligt i sig selv noget, der tiltrækker arbejdskraft til byerne, og som gør landområderne mindre attraktive. Det er første problem. Derudover har den langvarige udvikling i boligpriser i nogle kommuner været så stor, og langt over lønudviklingen, at man må frygte, at der igen snart kan være en boligboble særligt omkring København (som også nationalbanken har peget på i kvartalsrapporten fra 3. kvartal 2016). Udviklingen tyder på, at spekulation presser priserne hurtigere op i byområderne end udviklingen i økonomien understøtter. Derfor bør man overveje at: ·      Overordnet: Bremse udviklingen i boligpriserne omkring særligt København. Det mest oplagte værktøj i den eksisterende skattepolitiske værktøjskasse er en optøet/øget grundskyld/ejendomsværdibeskatning som ville stille lavvækstområderne skattemæssigt bedre. Det er uansvarligt at lade bobler vokse og briste velvidende at de chok, det skaber i samfundet og i de enkelte familier, har store omkostninger. ·      Konkret: At priserne på ejerlejligheder er eksploderet og at parcelhuspriserne har haft en mere afdæmpet udvikling illustrerer, at der er behov for et enstrenget værdibeskatningssystem, der fusionerer grundskyld og ejendomsværdibeskatning. ·      Konkret: Fastfrysningen af boligskatterne bør ophøre – også fordi at mennesker der bor i huse der er lige meget værd bør betale det samme i skat. Desuden betyder fastfrysningen af boligskatterne, at den stabiliserende effekt af boligbeskatningen er blevet fjernet. Fastfrysningen understøtter fremvæksten af prisbobler. ·      Overordnet: Avancebeskatning bør gradvist supplere ejendomsværdibeskatning. Det vil have den ønskede geografiske effekt. Dertil kommer, at man kan have købt en bolig for tyve år siden, have tjent flere millioner, imens en anden dansker i et tilsvarende hus har købt for et par år siden, ikke have tjent en krone, måske tværtimod. Men begge skal betale det samme i skat. Det er både uholdbart og rammer generationsmæssigt skævt. I udgangspunktet bør skat bero på indtægt. Man kan ikke indføre en skat på avancer ved salg af egen bolig i morgen. Det ville ødelægge millioner af danskeres opsparing. En model kunne være at indføre en 5 % avancebeskatning, og så skrue op med 1 % om året eller hver andet år indtil man når eksempelvis 20 %. Dog skal midler skabt på boligmarkedet der geninvesteres i boligmarkedet ikke umiddelbart pålægges avanceskat. Modsat kan man så begynde at skrue ned for ejendomsværdiskatten hvis man politisk ønsker at fastholde de samlede ejendomsskatters andel af skatteprovenuet på det nuværende niveau – på den måde ville man holde boligskatterne i ro. Cevea er af den opfattelse, at en større andel af provenuet bør komme fra boligområdet, for ellers virker det ikke realistisk at få et Danmark i balance, hvor det er nogenlunde lige attraktivt at bo og arbejde i hele landet. Det er imidlertid ikke til at komme udenom, at den største del af det politiske spektrum er af en anden opfattelse, så hvis man skal holde boligskatterne i ro, skal det være i ro på den rigtige måde. Meningen er ikke at avanceskat skal afløse værdibeskatningen, men derimod skabe et skattesystem der beror på både løbende beskatning og avancebeskatning. Indfører man en model hvor man vil kunne trække forbedringer og investeringer fra i avancebeskatningen, vil man kunne komme meget sort arbejde til livs samtidigt, fordi det vil være en fordel for boligejeren at kunne dokumentere udgifter i forbindelse med forbedringer af boligen. Der findes indvendinger imod avanceskat, som vi anerkender, eksempelvis at det vil føre til træghed og forsøg på at udskyde skat. Men en så forsigtig model som den der er foreslået her, burde være en nænsom indfasning. ·      Konkret: Øget progressiv ejendomsværdibeskatning ville være en anden måde at gå til skævvridningen på. Som skattesystemet er indrettet i dag, burde der betales der 1 % af ejendomsværdien op til 3 mio. kr., og herefter 3 %. Men ifølge Nationalbanken betales der gennemsnitligt 0,55 % af boligværdien pga. fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. Det kunne være en model at indføre yderlige trin i en endnu mere progressiv model, med eksempelvis endnu et skattetrin på ejendomsværdi over 6 mio. kr. Men ville så kunne få et system hvor der betalt fx 0,5 % af værdien op til 3 mio, 1,5% af værdien over de 3 %, og 2,5 % af værdien over 6 mio – det er lavere satser end systemet er designet til før det nominelle skattestops indførsel. Det er en god ide at skabe sikkerhed for danske boligejerne. Men alle boligejere kan nok ikke kræve lige meget ”tryghed”. Når man bredt ønsker at skabe ro om boligejernes økonomi og garantere en lav og forudsigelig beskatning, er det for at beskytte almindelige menneskers formuer og opsparing i egen bolig. Selvfølgelig skal man sikre almindelige danske lønmodtagere, der har sparet op i sine huse. Men det bør ikke betyde, at de enorme formuer, der er grundlagt på de dyreste ejendomme i Danmark, også undgår beskatning. Effekten vil være dæmpende ift. boligpriserne i Københavnsområdet. ·      Overordnet: Flytte skat fra løn til boliger. Det vil have en balancerende effekt på Danmark og formentligt gøre meget mere for udkanten end udflytninger af få statslige arbejdspladser. Danske boligskatter udgør procentmæssigt en komparativt lille del af skatteprovenuet ift. andre OECD-lande. Konkret er det bedst at hæve bundfradragene (personfradrag og beskæftigelsesfradrag). Det skal kunne betale sig at arbejde, og arbejdsfrie gevinster underminerer det princip.   Læs notat om udvikling af boligpriser    https://cevea.dk/filer/dokumenter/analyser/Bolignotat-Cevea-20-jan-2017.pdf    

30. August 2016

Ud af fantasien ind i virkeligheden

To gange fakta fra start: Danskerne arbejder ikke lige så meget i dag, som de har gjort tidligere, selvom skatten er blevet nedsat i flere omgange. Og det er kun de cirka 15 procent rigeste, der betaler topskat. Den stort anlagte skattereform lægger dermed op til at reparere noget, der virker, for at påvirke noget, som det umiddelbart er meget svært at styre. Den gennemsnitlige arbejdsuge – og her bruger vi Eurostats tal for alle beskæftigede – ligger i dag på 33,5 timer i gennemsnit, blandt andet fordi der er en del deltidsansatte i Danmark. I 2001 var den gennemsnitslige arbejdsuge 36,2 timer. Der er mange måder at gøre det op på. Den reelle arbejdstid er ikke det samme som den oplyste. Men der er ingen uenighed om tendensen. De danskere, der er i arbejde, lægger færre timer, end de gjorde før.   Når vi som nu diskuterer topskat, og om vi skal have et mindre progressivt skattesystem, og om en lavere skat på den sidsttjente krone vil få danskerne til at arbejde mere, er det smart at se på virkeligheden. At træde ud af de økonomiske modellers forsøg på at sætte verden på formel og i stedet observere virkeligheden. Og virkeligheden er, at skatten på løn er blevet sat markant ned. Den højeste marginalskat er sat ned fra 63,4 procent i 2001 til 56,4 procent i dag. Den laveste marginalskat er sænket fra 44,9 til 40,3 procent i samme periode. Og skatten blev faktisk også sænket i 1990’erne.   Mens vi har sænket skatten på arbejde, har danskerne altså valgt at arbejde mindre. Danskerne prioriterer fritid
På baggrund af spørgeskemaundersøgelser vælger Finansministeriet ikke desto mindre at regne med, at en mindre marginalskat til de rigeste vil øge arbejdsvilligheden. Det indikerer udenlandske erfaringer også, ligesom det er det billede, der gives i den internationale litteratur på området. Men der er andre undersøgelser, der indikerer, at danskerne er mere interesserede i at veksle luft i privatbudgettet til mere fritid. Danskernes arbejdsliv er væsentlig anderledes end det er i andre lande, for her arbejder begge køn, også når de er blevet far eller mor. Men samtidig er der i Skandinavien højere forventninger til familierollen eller fritidslivet – samtidig med arbejdet. Ønsket om mere fritid er stort blandt danskerne, viser mange undersøgelser, der spørger direkte til det. Det kan være klogt lejlighedsvis at korrigere økonomiske teorier med virkeligheden. Og virkeligheden er i hvert fald, at danskerne har valgt at arbejde mindre i takt med, at de har fået skattelettelser. Arbejdstiden har de seneste 15 år primært været konjunkturbestemt. Ikke skattedetermineret.   Topskatten betales af toppen
For mange ville det være en streg i regningen for et retfærdigt skattesystem, hvis en masse almindelige mennesker endte med at betale den højeste skattesats. Så man kan godt forstå en snusfornuftig indvending om, at man må sørge for, at det kun er toppen, der betaler topskat. Men hvordan er det lige, virkeligheden er? Jo, det er i dag de cirka 15-17 procent, der har de højeste indkomster, der betaler topskat. Grænsen for, hvornår man skal betale topskat, vil i øvrigt rykke sig op ad de næste år, så det bliver færre, der skal betale den. Kun ganske, ganske få almindelige lønmodtagere – cirka 2 til 4 procent af lærere, pædagoger og folk indenfor de fleste håndværksfag – betaler topskat. Ganske enkelt fordi ikke tjener over 467.000 kroner om året. Man kan naturligvis være ideologisk modstander af et såkaldt progressivt skattesystem. Men at mene og påstå, at en ekstra skat på de 15 procent højeste indkomster er at flå stakkels almindelige mennesker i et ublu omfang, er vist også lidt overgearet.   Man skal tjene op mod en halv million kroner om året, før man møder det andet generelle skattetrin i det danske skattesystem. Ja, måske var det ganske enkelt det, vi skulle kalde det i stedet for ’topskat’ – for topskat er et ord, der i sig selv antyder, at det har nået toppen. Måske det bare skulle hedde ’det andet skattetrin’. Så ville der sikkert også være nogen, der var glade bare ingen opfandt det tredje.   Af Kristian Weise - bragt i Altinget 25. august http://www.altinget.dk/artikel/cevea-ud-af-skattefantasierne-og-ind-i-virkeligheden#.V77Dfscrc-c.facebook

1. July 2016

Den Blå Elefant

Så blev den blå elefant så stor, at man ikke længere kan undgå at se den. Elefanten kom til verden i de tidlige 1980’ere og er siden bare vokset og vokset, som elefanter nu gør, når de får rigeligt at spise.Der er mange, der har sagt, at de ikke kunne se den. Men nu er den lige braset gennem døren i den europæiske glasbutik. Det er elefanten der slukkede det engelske lys på den europæiske stjernehimmel, det er elefanten der kan lægge koderne til A-våbenarsenalet i lommen på Trump, og det er elefanten der overalt i den vestlige verden sender protestpartier, højre-nationalister, nye socialister eller populister af den ene eller anden slags til tops.Elefanten er blevet så mægtig, at selv Deutche Bank, Bank of Amerika sammen med andre af verdens største banker og kapitalforvaltere, siger at Brexit er elefantens skyld og den egentlige fare for denne verdens fremtid.   Den blå elefant er grafen, der viser, at indkomstudviklingen er negativ for middel- og underklassen i de mest industrialiserede lande. Og at udviklingen for de mest velstillede i verden er uhyggelig stor. Den blå elefant er de sidste 30 års skæve og ulige fordeling af vækst og velstand. I de sidste 30 år har de bedst stillede fået så meget, at de rigeste 61 mennesker ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning. I det EU, som englænderne havde mistet troen på, har alle andre end de rigeste også tabt velstand siden starten af halvfemserne.Elefanten er den usikkerhed og den økonomiske armod, den tidligere middelklasse i både USA og Europa nu mærker på deres liv og ser for deres børns fremtid. Derfor gør de oprør, søger retfærdighed, svar og muligheder. Og de sparker til det bestående. Hvis ikke de etablerede politikere kan dræbe elefanten, giver befolkningerne andre jægere chancen. Nigel Farage, Trump og Marine Le Pen er symptomer på et politisk problem der er vokset sig større og større, mens alle har kigget væk.Det, man skal spørge alle politikere om efter Brexit, er: Tror du elefanten forsvinder af sig selv?I Cevea har vi i 6 år arbejdet på at få gjort den blå elefant synlig. Progressive økonomer som Stieglitz, Krugman og Piketty har også forsøgt at udstille de åbenlyse konstruktionsfejl i den økonomiske tænkning, vi har fulgt i den vestlige verden. Efter Brexit er vi ikke længere alene. Andre ”ræverøde” institutioner som Deutche Bank, Bank of Amerika, OECD og IMF har nu meldt sig ind i kampen. Det er nyt, at verdens finanshuse direkte peger på ulighed og uretfærdighed som hovedansvarlig for de strømninger, der får demokratierne til at skælve.

30. June 2016

År 1 med Frederiksen

Mette Frederiksen har været formand for Socialdemokraterne et år. Politisk chef i Cevea, Kasper Fogh, gør her status over hendes første år. 

25. June 2016

Europa er et gammelt kontinent, der begynder at træffe senile valg

Den eneste chance, vi har for at tøjle global grådigheden på den her planet, er et fælles Europa samlet om humanistiske værdier og sociale ambitioner.

23. June 2016

Danmark har arbejdskraft nok

Lederen i Børsen 22. juni påpeger, at vi ikke må miste opsvinget, fordi vi mangler folk, og går videre med at sige, at vi ikke bør frygte lønspiraler, for mere i løn vil skabe mere forbrug og dermed mere vækst og flere job. Vi mangler folk med de rette kompetencer indenfor bl.a. it og industri, som vil kunne trække flere ind på arbejdsmarkedet. Kan vi finde de måske 10.000 folk, vi mangler, kan vi skabe beskæftigelse for 20.000-30.000 mere, så lad os hurtigt finde præcis de 10.000 folk, der åbner dørene for de andre. En idé er at gentage det dobbelte uddannelsesløft fra 1990'erne. En analyse af Oxford Insigths for Star viste, at der i nordjysk erhverv er beskæftiget ca. 30.000 specialarbejdere, som er så kompetente, at de er 16 til 40 uger fra at være faglærte.Så vi har de 10.000 personer, som hver er den specifikke løsning, i virksomhederne i dag. Lad os løfte dem hurtigt gennem intensiv investering, så de kan og vil - og lad 10.000 andre tage deres plads. Stryg paroler og faner, lad os komme i gang med handling, der gavner på fabriksgulvene, i restauranterne og i it-husene. Læs indlægget i Børsen her.  

23. June 2016

Da solen skinnede igennem på en regnvejrsdag

Hvad svarer man, når et barn på otte-ni år spørger, hvad der sker med verden, hvis vi ikke når Verdensmålene? spørger Ceveas analysechef, Frank Skov.

21. June 2016

Ja til økonomisk kamphund

"Få dig en økonomisk kamphund, Claus Hjort," skrev Thomas Bernt 1. juni, og han har ret. De økonomiske modeller, vi anvender, og de prognoser, vi får ud af disse modeller, er rammesættende for vores råderum og politiske tænkning. Derfor skal Det Økonomiske Råd (DØR) have kræfter, der rækker langt ud over at lægge ny befolkningsprognose ind.Et notat fra IMF 1. juni viser tydeligt, at det er langt væsentligere diskussioner, der brager og buldrer i f.eks. IMF, OECD og sågar FED. Det er diskussionen om modellerne og hele vores tankegang om økonomien og dens sammenhænge; altså hjertet af økonomisk og politisk tænkning. For er mindre stat og især EU-budgetkrav fremmende for vækst og genopretning af økonomien? Overraskende er konklusionen højst sandsynligt ikke. En anden diskussion er bnp som mål. I OECD og IMF er der en erkendelse af, at bnp ikke blot er et dårligt mål, men at forståelsen af økonomien ud fra en bnp-betragtning leder til forkerte politikforslag. En tredje diskussion er, hvad skaber og driver vækst? Tre essentielle diskussioner, som er ganske og aldeles fraværende blandt de danske makroøkonomer.Det kan skyldes, at vort makroøkonomiske miljø i Danmark er for småt til at kunne have en forskningsmæssig kapacitet inden for de mange skoler og makroøkonomiske discipliner heri. Men det er den væsentligste diskussion i dansk politik overhovedet. Derfor skal vi sikre, at mere end én skole er repræsenteret i DØR, og at de udfordrer økonomer i ministerier, banker osv., som alle tænker det samme. Studiet fra IMF viser klart hvorfor. Det er måske en overdrevet anvendelse af én skoles syn, der er en af hovedårsagerne til den krise, vi har set og de konsekvenser, den har haft. Derfor bør vi i Danmark have blot én vægtig økonomisk institution, som tør stille de essentielle spørgsmål. Fordi de resultater, der kommer ud af modellerne, og de antagelser, der gøres i modellerne i Finansministeriet, er stærkt rammesættende. Så ja, vi skal have en kamphund og en, der kæmper. Læs indlægget i Børsen her.   

21. June 2016

Uvirkelighedens politik

Finansministeriet og De Økonomiske Råds vækstprognoser for de kommende år er allerede forældede. De tager nemlig ikke højde for åbenlyse udfordringer som mulig Brexit, risikoen for Donald Trump i Det Hvide Hus og truslen om, at den kinesiske gældsfælde klapper. Forhold som kan få alvorlige konsekvenser for vores økonomi. Den slags burde ikke være grundlag for økonomisk politik.