Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
26. April 2012

Krisemedicin: Regeringen snylter på naboerne

Et klart flertal af danskerne vil have fremrykket de offentlige investeringer. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver krisen. Danskerne er tilsyneladende ikke i tvivl om, hvordan vi skal klare os gennem den finansielle og økonomiske krise. 73 pct. mener, at det skal ske via øgede offentlige investeringer. Det viser en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Interresearch for tænketanken Cevea. Selv regeringens egne vælger

26. April 2012

Her er den nye dagsorden Det aktive medborgerskabs årti?

Fremtidens politiske dagsorden bliver et opgør med kontrolsystemet, hvor offentligt ansatte, arbejdsløse og almindelige danskere kontrolleres og overvåges fra ende til anden. Det skriver Jens Jonatan Steen i den tredje artikel i serien ' Her er den nye dagsorden'. Det kan være en særdeles farefuld mission at udpege fremtidens dagsorden. Det erfarede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen for femten år siden, da han udpegede 90' erne til anstændighedens årti. Den dristige for

26. April 2012

Aktiv indsats for kvinderne

Hvad skal vi med kvinder?« Det spørgsmål stillede Jørgen Ryg i en landeplage i 1960' erne, mens nuværende ligestillingsminister Inger Støjberg (V) med hjælp fra DI's Bolette Christensen og vicestatsminister Lene Espersen netop har forsøgt at finde svaret i JP 4/11. Desværre uden det store held. Frem for at diskutere, hvorledes vi kan skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark (f. eks. bedre forudsætninger for flere kvinder i ledelser og bestyrelser), bruger t

26. April 2012

Attention: Fremtiden er frivillig

Mens danskerne i stor stil deltager i frivilligt arbejde, er staten overraskende tilbageholdende med at inddrage, udvikle og understøtte livet i civilsamfundet. Danskerne elsker det frivillige arbejde. Og de anerkender dets store potentiale - det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet for tænketanken Cevea. Her understreger hele 94 pct. af danskerne, at frivilligt arbejde er med til at gøre Danmark til et bedre samfu

26. April 2012

Den økonomiske sandhed skal udfordres

Medier og politikere accepterer, at virkeligheden består af objektive økonomiske sandheder. Det gør den bare ikke. Helt fra små lærer vi talemåden: Man skal ikke sætte ulven til at vogte får. De glubske ulve har en stærk egeninteresse i at vogte fårene, som givetvis vil få dem til at sætte appetitten over bevogtningen af de stakkels får. Den samme lektion har vi dog aldrig lært, når det gælder samfundsøkonomien. Dermed ikke sagt, at alle økonomer tjener egeninteress

26. April 2012

Begynd med dig selv

I Danmark får vi brosten i hovedet, besatte kirker, boykottede varer og bandeballade grundet de evindelige integrationsproblemer. Det kunne tyde på, at vi har en helt forkert tilgang til løsningen af problemet. Men hvordan gør man så? Du kan begynde med at integrere dig selv og dine børn. I Århus kører børn med bus fra ghettoen til "hvide" skoler. Projektet stiller kun krav til de tosprogede børn og tvinger i nogle tilfælde ressourcesvage familier ud i en stor udfordring. Bø

26. April 2012

Frivillige: Frivillighed er selvfølgelig politik

Det er unikt dansk og utroligt gammeldags kun at tænke politik som stat og marked. Man bliver ikke frivillig på bestilling. Tværtimod består den frivillige indsats netop på den enkeltes frie vilje og motivation, hvorfor det også er udtryk for en menneskelig handling, som hverken kan eller skal kontrolleres af staten. Omvendt kan politikerne heller ikke lukke øjnene for eller undlade at forholde sig til den betydning, som den frivillige sektor spiller i Danmark. Desværre har det

26. April 2012

Store idealister efterlyses

Idealismens iltmangel i den politiske debat udgør et alvorligt samfundsproblem. Den blokerer for det første for, at vi kan tage de helt afgørende samfundsmæssige diskussioner om fremtidens Danmark. Det handler bl.a. om at håndtere den stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor, den fremtidige finansiering af velfærdsstaten og sikringen af det globale klima. For det andet betyder det på længere sigt, at politikerne kan underminere deres egen rolle i demokratiet. H

26. April 2012

MENINGSMÅLINGER: Danskerne ønsker en anstændig og en ansvarlig asylpolitik

REGERINGEN HAR ikke et flertal i befolkningen bag sin asylpolitik, som det ellers har floreret i medierne for nylig, således også i Politiken 19.8. på side 6. En meningsmåling, foretaget for Cevea, viser nemlig, at 68 procent af danskerne ikke mener, at man bør tvangsudsende flygtninge til områder, hvor FN advarer imod udsendelse. Selv et flertal af de to regeringspartiers vælgere er imod en sådan praksis, viser målingen. Kun 23 procent bakker op om den praksis. Hvis regeringen havde fu

26. April 2012

SUNDHEDSFORSIKRINGER: Ideologisk kamp for privathospitaler

ALLE, DER IKKE bekender sig til Cepos' dogmatiske liberalisme, er åbenbart egoister og monopoltilhængere, hvis man skal tro den borgerlige tænketanks forskningschef, Henrik Christoffersen, der i Pol. 31.7. langer hårdt ud efter landets læger. Lægernes store forbrydelse - ud over at kende sundhedsvæsenet indefra - er, at 60 pct. af de adspurgte 1.206 læger i en undersøgelse fra Politiken svarer, at den nuværende ordning for privat sundhedsforsikring bør afskaffes. Det har hve

26. April 2012

Skoletest. Gør den frivillig

UNDERVISNINGS- minister Bertel Haarder (V) har i sit tidligere indlæg i Kristeligt Dagblad ret i, at det er vigtigt, at lærerne ved, om eleverne læser godt nok. Det er jo det, der afspejles i enhver undervisningstime, hvor læreren gennem den personlige kontakt kan vurdere elevernes behov, og hvor eleverne gennem undervisning forbedrer deres kundskaber. Og vi synes også som Haarder, at test og prøver kan være med til at give et godt billede af elevernes standpunkter i forhold til må

26. April 2012

DEFLATION: Lønnedgang en katastrofe for den danske økonomi

DEN AKTUELLE diskussion om at skære i lønningerne er et tegn på, at dansk økonomi fortsat er en meget syg patient. Men faldende lønninger vil kun gøre patienten endnu mere syg og udskyde dens raskmelding. Det vil være en alvorlig fejlmedicinering. Politiken kunne i sidste uge berette om, at mere end halvdelen af en gruppe adspurgte erhvervsledere mente, at deres medarbejdere burde indstille sig på at gå ned i løn som følge af den aktuelle krise. Rundt omkring i landet har