Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
30. april 2012

Indspark: Skal vi acceptere en ny europæisk recession?

Det vigtigste ord på det europæiske kontinent for tiden er: Austerity. Ordet oversættes direkte på dansk som strenghed eller magerhed, men det betyder meget mere end det, og lægger i dag navn til tidens absolut mest indflydelsesrige politiske tænkning. I den praktiske politik betyder austerity, at regeringsledere fra hele Europa fastholder, at opskriften på vækst - helt simpelt - skulle være smalkost, ekstrem budgetdisciplin, nedskæringer af offentlige ydelser og i sidste ende

27. april 2012

Uddannelsessnobberi koster dyrt

Politikernes manglende kendskab til erhvervsuddannelserne og danskernes generelle uddannelsessnobberi kaster mørke skyer over fremtiden for dansk erhvervsliv og umuliggør realiseringen af målsætningen om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. På finansloven 2011 blev erhvervsskolerne og de ikke-akademiske danskere endnu en gang de klare tabere pga. de højtuddannede politikeres beslutninger. I de sene aftentimer, hvor de sidste brikker i finansloven blev forhandlet p

27. april 2012

AKADEMIKERSTYRE: Kender magthaverne for lidt til danskernes hverdag?

EN NY undersøgelse fra Cevea viser, at kun 10,5 procent af Folketingets medlemmer har en erhvervsuddannelse, mens det gælder 31,8 procent af den generelle befolkning. Samtidig har kun otte procent af politikerne børn på erhvervsuddannelserne, hvilket sammenlagt bekræfter, at berøringen med erhvervsskolerne er særdeles begrænset. DEN NYE undersøgelse bekræfter hovedpointen fra Lars Olsens inspirerende bog ' Eliternes triumf', der illustrerer, hvordan de politiske magthavere

27. april 2012

Privatskoler frasorterer ressourcesvage børn

Danmarks centrum-venstre tænketank Cevea har netop offentliggjort et notat, der undersøger, hvordan privatskoler svigter deres sociale ansvar ved at frasortere børn af ressourcesvage forældre. Det vil få konsekvenser for samfundets sammenhængskræft. Næsten halvdelen af eleverne på privatskoler kommer fra ressourcestærke hjem, og det skaber ulighed i fordelingen af økonomiske og sociale ressourcer mellem privat-og folkeskoler. Privatskoler forbeholder sig altså retten til

27. april 2012

Illusion. Vi kan ikke kun leve af at være kreative

Når man beder danskerne vurdere vores samlede uddannelsesniveau, skyder 7 ud af 10 enten over eller væsentligt over i forhold til højest gennemførte uddannelse. Danskerne overvurderer således i en næsten ekstrem grad antallet af medborgere, der har en lang videregående uddannelse - det reelle tal er ifølge Danmarks Statistik blot 6 procent. Dette ligger fint i forlængelse af det generelle mediebillede: I en opgørelse fra 2009-2010 fik universiteterne således 25 gange mere omt

27. april 2012

Lavere skat ingen vækstgaranti

I bestræbelserne på at sikre ny økonomisk vækst er der en snuptagsløsning, der dukker op igen og igen: Nedsættelse af selskabsskatten. Sænk den, og guldet vil flyde. Når man læser Børsen, får man således det indtryk, at hvis ikke selskabsskatten snart hører fortiden til, så gør vores velstand det. Argumentet er, at en lavere selskabsskat vil tiltrække flere udenlandske virksomheder og få de hjemlige til at investere mere. Det er guf for væksten. Men argumentet holde

27. april 2012

Grådighedens slaraffenland

Finansielt. Fra 1973 til 2006 steg indtægterne for den ene procent af befolkningen i USA med de højesteindkomster fra 8 til 23 procent af den samlede indkomst i landet Der er løbet meget vand under broen, siden Gordon Gekko blev fængslet for insiderhandel i et af 80ernes største filmhit, Wall Street. Den virkelige verden har oplevet en gennemgribende finanskrise, bunden er gået ud af boligmarkedet, og den almindelige forbruger har belånt sig op over begge ører. Begreber som derivater,

27. april 2012

OPINION: Afgudsdyrkelse skaber ikke vækst

Statsministerens åbningstale stod i krisens tegn. Det var derfor ikke overraskende vækst, som indtog den dominerende rolle i den afgørende tale, der skulle præsentere Lars Løkkes visioner. Men de konkrete vækstinitiativer udeblev. Åbningstalen kan i bedste tilfælde beskrives, som en løs hensigtserklæring til erhvervslivet, hvilket dels tyder på, at der er tomt på statsministerens vækst-hylder og dels på at han har tænkt sig at lytte til de politiske stemmer, der de seneste

27. april 2012

Skattelettelser til de rige er dårlig strategi

Med udsigt til en række magre år er det meste af verden på udkig efter nye kilder til økonomisk vækst. Herhjemme - såvel som mange andre steder - præsenteres skattelettelser til de rigeste igen og igen som det, der med et fingerknips kan øge væksten. Det sås senest ved De Konservatives landsmøde i weekenden. Men det er falsk markedsføring af en politik, der ikke har vist sig at virke. I USA er præsident Obama under hård beskydning fra republikanerne, fordi han ikke vil

27. april 2012

Spareiver : Vesten er på vej til at spare sig ihjel

Krisens voldsomme sociale konsekvenser fremkalder nu advarsler mod for tidlig økonomisk opstramning fra en uventet kant. Diskussionen om, hvorvidt økonomisk hestekur eller yderligere finanspolitisk stimulans er den rigtige politik, er ikke forbi endnu. Ved G20-topmødet i sommer var USA og EU på kant med hinanden. Præsident Obama ville fortsætte den ekspansive finanspolitik, Merkel, Sarkozy og Cameron havde slået ind på sparevejen. Og selv om b

27. april 2012

BESPARELSER: Plads til investeringer i vækst

DE ØKONOMISKE vismænd har her i avisen opfordret til, at landets pengekasse smækkes i. Samme dag fremlagde regeringen den strammeste fi-nanslov siden kartoffelkuren i 1986. Festen er forbi, og regningen skal betales, så nedskæringer og besparelser er den eneste mulighed, understregede finansministeren. Men regeringen fordrejer virkeligheden, når den afviser, at den kan foretage sig mere, der kan bringe ny vækst og beskæftigelse til Danmark. Og den tager fejl, hvis den tror, at dansk øko

27. april 2012

Finanslovsdiskussioner på falske forudsætninger

Næste års finanslov vil blive diskuteret stolpe op og ned i den kommende tid. Men diskussionerne - og forhandlingerne i Folketinget - risikerer at foregå på et forkert grundlag. Regeringens kassemester, Claus Hjort Frederiksen, giver udtryk for, at nedskæringer og besparelser er den eneste mulighed. Men det er et forkert billede af virkeligheden. Billedet havde holdt, hvis finansministeren alene bestyrede sin families cigarkasseøkonomi. Så kunne han spare sig til flere penge