Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
27. april 2012

Fem udfordringer til ny DI-chef

DI har foretaget et afgørende og modigt valg i udpegning af efterfølgeren til industrikongen Hans Skov Christensen. Behovet for forandring og fornyelse i DI fornægter sig ikke i den traditionsbundne arbejdsgiverorganisation. Med sin afskedssalut om lavere selskabsskat bekræfter den afgående direktør Hans Skov Christensen en gang for alle, at der er brug for fornyelse i toppen af dansk erhvervsliv. At industrien under Hans Skov alene har været synonym med afskaffelse af topskatten, betyder

27. april 2012

Hvordan fornyer vi velfærdsstaten?

Historisk set har venstrefløjen svigtet fornyelsen af velfærdsstaten. Ansvaret kan ikke placeres alene hos de nuværende oppositionsledere, men det er en opgave, der helt grundlæggende kun kan løses af venstrefløjen: Velfærd »Politikerne har ikke selv så mange gode ideer. I stedet er det ofte borgere eller virksomheder, der tager initiativet og udvikler noget nyt. Gode politikere er entreprenører, der hele tiden leder efter nye ideer eller praktikere, som de kan hjælpe frem.« ( Geoff

27. april 2012

FRELSTHED: Stop nu hetzen mod au pairer

Sommertørken har ikke ramt Danmarks begejstrede turister, men har også ramt landets mange avisredaktioner. Det er en brav skare af overophedede og underbemandede redaktioner, der har siddet tilbage med den utaknemmelige opgave at skaffe aktuelle og relevante historier i en tid, hvor alle andre har sat hverdagen på standby. På Politiken har sommerens tørst efter gode historier ( eller mangel på samme) sendt journalister ud på en række ' sommerserier', hvor især én historie fangede m

27. april 2012

Kommunerne har magt til at fremme ligeløn mellem kønnene. Men der er ingen hjælp at hente hos Lønkommissionen, som har hældt gammel vin på nye flasker

At Danmark IKKE er førende på ligelønsområdet overrasker nok de fleste, for det passer ikke med vores selvopfattelse. Vi var tidligt ude med kvindelig stemmeret, og vi havde verdens første kvindelige minister. Ikke desto mindre er vi langt bagud med hensyn til ligeløn. Faktisk på EU's 17. plads. Vores bagstræberiske position fik vi blandt andet bekræftet ved overenskomstkonflikten i 2008, hvor SOSU'er og sygeplejersker krævede ' mandeløn til kvindefag'. Resultatet blev en beskeden

27. april 2012

Elitens succes - alles regning

Den private skole er finansieret -men ikke forpligtet -af fællesskabet. Hvor folkeskolen har både rettigheder og pligter, har privatskolerne mestendels rettigheder. Den nuværende struktur er dybt uholdbar. Historien om de private grundskoler er en succeshistorie. I modsætning til den kommunale folkeskole, der over de seneste år har været udsat for massiv kritik og faldende tilslutning fra skolesøgende forældre, har særligt de seneste ti år været privatskolernes gyldne periode.

26. april 2012

Krisemedicin: Regeringen snylter på naboerne

Et klart flertal af danskerne vil have fremrykket de offentlige investeringer. Jo længere vi venter, jo dyrere bliver krisen. Danskerne er tilsyneladende ikke i tvivl om, hvordan vi skal klare os gennem den finansielle og økonomiske krise. 73 pct. mener, at det skal ske via øgede offentlige investeringer. Det viser en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Interresearch for tænketanken Cevea. Selv regeringens egne vælger

26. april 2012

Her er den nye dagsorden Det aktive medborgerskabs årti?

Fremtidens politiske dagsorden bliver et opgør med kontrolsystemet, hvor offentligt ansatte, arbejdsløse og almindelige danskere kontrolleres og overvåges fra ende til anden. Det skriver Jens Jonatan Steen i den tredje artikel i serien ' Her er den nye dagsorden'. Det kan være en særdeles farefuld mission at udpege fremtidens dagsorden. Det erfarede daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen for femten år siden, da han udpegede 90' erne til anstændighedens årti. Den dristige for

26. april 2012

Aktiv indsats for kvinderne

Hvad skal vi med kvinder?« Det spørgsmål stillede Jørgen Ryg i en landeplage i 1960' erne, mens nuværende ligestillingsminister Inger Støjberg (V) med hjælp fra DI's Bolette Christensen og vicestatsminister Lene Espersen netop har forsøgt at finde svaret i JP 4/11. Desværre uden det store held. Frem for at diskutere, hvorledes vi kan skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark (f. eks. bedre forudsætninger for flere kvinder i ledelser og bestyrelser), bruger t

26. april 2012

Attention: Fremtiden er frivillig

Mens danskerne i stor stil deltager i frivilligt arbejde, er staten overraskende tilbageholdende med at inddrage, udvikle og understøtte livet i civilsamfundet. Danskerne elsker det frivillige arbejde. Og de anerkender dets store potentiale - det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Interresearch har lavet for tænketanken Cevea. Her understreger hele 94 pct. af danskerne, at frivilligt arbejde er med til at gøre Danmark til et bedre samfu

26. april 2012

Den økonomiske sandhed skal udfordres

Medier og politikere accepterer, at virkeligheden består af objektive økonomiske sandheder. Det gør den bare ikke. Helt fra små lærer vi talemåden: Man skal ikke sætte ulven til at vogte får. De glubske ulve har en stærk egeninteresse i at vogte fårene, som givetvis vil få dem til at sætte appetitten over bevogtningen af de stakkels får. Den samme lektion har vi dog aldrig lært, når det gælder samfundsøkonomien. Dermed ikke sagt, at alle økonomer tjener egeninteress

26. april 2012

Begynd med dig selv

I Danmark får vi brosten i hovedet, besatte kirker, boykottede varer og bandeballade grundet de evindelige integrationsproblemer. Det kunne tyde på, at vi har en helt forkert tilgang til løsningen af problemet. Men hvordan gør man så? Du kan begynde med at integrere dig selv og dine børn. I Århus kører børn med bus fra ghettoen til "hvide" skoler. Projektet stiller kun krav til de tosprogede børn og tvinger i nogle tilfælde ressourcesvage familier ud i en stor udfordring. Bø

26. april 2012

Frivillige: Frivillighed er selvfølgelig politik

Det er unikt dansk og utroligt gammeldags kun at tænke politik som stat og marked. Man bliver ikke frivillig på bestilling. Tværtimod består den frivillige indsats netop på den enkeltes frie vilje og motivation, hvorfor det også er udtryk for en menneskelig handling, som hverken kan eller skal kontrolleres af staten. Omvendt kan politikerne heller ikke lukke øjnene for eller undlade at forholde sig til den betydning, som den frivillige sektor spiller i Danmark. Desværre har det