Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
25. April 2012

Et centrum-venstre blik på folkeskolen

Folkeskolen Mangfoldighed i folkeskolen er helt centralt for vor dannelse i et demokratisk samfund, men regeringens ensidige og teknisk faglige forståelse udfordrer vægtningen af dannelse, mener dagens kronikører Vi vil fra centrum-venstre komme med vores bud på, at dannelse ikke skal opfattes som en modsætning til den faglige læring i folkeskolen. Først vil vi dog uddybe vores forståelse af, hvorfor dannelse er så vigtig i et demokratisk samfund som D

25. April 2012

Besætning haves - kurs søges

Med klar tale fra de radikale er oppositionens besætning endelig samlet. Nu mangler der blot den fælles politiske kurs, som kan lede Danmark sikkert i havn. For at bringe os sikkert over de oprørte vande foreslår tænketanken Cevea en ny retning og indkalder centrum-venstre til stormøde "Ét er søkort at forstå, andet er skib at føre", Holberg Kursen for Danmarks fremtid er ved at blive sat med de radikales udmelding om at ville indgå i en S-SF-R-regering. Det er glædeligt af

25. April 2012

Hvad skal vi med (top)skattelettelser?

Regeringen har sat skattelettelser som det vigtigste tema på den skattepolitiske dagsorden. Også dele af oppositionen har signaleret tilslutning til lettelse af skatten på arbejde og reduktion i topskatten, selv om oppositionen til forskel fra regeringen samlet ser skattereformen som en skatteomlægning. Denne partipolitiske enighed om vigtigheden af skattelettelser synes imidlertid ikke genspejlet hos befolkningen, hvor en aktuel undersøgelse tværtimod har vist, at man gerne vil

25. April 2012

Kommunalisering af jobcentre skubber til uligheden

I processen omkring kommunalisering af jobcentrene er ideen om at være tæt på borgerne er god, men vi skal sikre, at vidensdelingen rækker længere end kommunegrænsen Med finansloven for 2009 overdrages ansvaret for dagpengemodtagere inklusive udbetaling af dagpenge på sigt til kommunerne. Derved er jobcentrene blevet endnu en af de mange opgaver, som uden tilstrækkelige forundersøgelser lægges ud til kommunerne, og det på et tidspunkt, hvor jobcentrene står over for en kæmpe

25. April 2012

Værdikampe: Vender Marx tilbage?

Karl Marx bliver igen revet ned af hylderne. Efter mere end 20 års larmende tavshed har en 300 procents stigning i salgstallene hos boghandlerne igen gjort den gamle tænker moderne Siden hippierne opbyggede kollektiver og studenterne besatte universiteter i løbet af 70'erne er Marx i stigende omfang blevet marginaliseret på den danske venstrefløj. Da Poul Nyrup overtog magten i Socialdemokratiet, var det således et udtryk for en pragmatisk og midtersøgende kurs, som kom til at pr

25. April 2012

Skattepolitik: Lavere topskat er ikke nok

Til den liberale tænketank Cepos, får man indtryk af, at alle verdens problemer kan løses med skattelettelser i toppen - man kan ganske enkelt 'skattelette sig' til et bedre samfund. I Politiken 10.1. inddrager Martin Ågerup således endnu en gang helt irrelevante argumenter for afskaffelse af topskatten. Han påpeger, at Danmark er rykket ned fra 7.- til 11.-rigeste land i verden, hvilket også er ganske rigtigt, men ikke et argument for topskattelettelser. Hvis man lytter Danmarks pl

25. April 2012

Gid julen må vare lige til næste jul

Mange mennesker har hele året brug for den støtte, man rutinemæssigt deler ud af i julen. Er veloverstået. Vi har spist, drukket, pakket ind og ud, bagt, hygget og lænset vores kreditkort. Vi har overgivet os til julens ånd, været sammen med vore nærmeste og måske endda givet lidt til dem, der har det svært. Endnu en jul Vi har lært, at i juletiden skal vi tænke på de svage i samfundet. Charles Dickens' bog Et Juleeventyr lærte os gennem den nærige Mr. Scrooge om

25. April 2012

Hasard med efterkrigstidens største krise

Ifølge regeringens » Økonomisk redegørelse dec. 08 « vil Danmark blive påvirket relativt mildt og kortvarigt af den økonomiske krise. Regeringen vil derfor vente til 2010, før der iværksættes en krisepolitik i form af skattelettelser, navnlig i topskatten. Men alle økonomiske indikatorer peger på, at Danmark er på vej mod den største økonomiske krise siden 70' erne - måske den dybeste i hele efterkrigstiden. Hvor regeringen kun venter et lille fald på 0,2 procent i 09, taler en

25. April 2012

Passivitet truer dansk økonomi

Det er skræmmende læsning, når skatteminister Kristian Jensen i JP 17/ 11 i alfaderlige toner forsøger at tale årtiers værste økonomiske krise ned med indlægget "Bare rolig, regeringen har styr på tingene". Regeringen har, ifølge skatteministeren, gjort alt det rigtige, og Danmark skal, i modsætning til resten af verden og hvad alle uafhængige økonomer anbefaler, ikke gøre mere for at vende krisen. Kristian Jensen mener således, at man har handlet ansvarligt, rettidig

25. April 2012

OPINION: Helvede, det er de andre

Ulrik E. Fink kastede sig i en kommentar i Berlingske Tidende den 16. juni ud i en ideologisk defensiv for regeringens højt skattede frie valg. Det kaldes et mere jordnært tilbud i modsætning til det, han polemisk kalder det pseudo-socialdemokratiske fællesskab. Lovprisningen af det frie valg har været et af hovedbudskaberne i den liberalistiske propaganda siden 2001. Men desværre har ' den politiske sællert' ikke repræsenteret nogen form for reel politisk nytænkning, men blot genoplive

25. April 2012

Økonomisk uansvarlighed dominerer

DANSK ØKONOMI. Den nuværende økonomiske politik og krisehåndtering viser, at det borgerlige Danmark har solgt ud af tidligere tiders økonomiske ansvarlighed med ideologiske og kortsigtede løsninger som konsekvens VED INDGANGEN TIL EN ny politisk sæson mener flertallet af danskerne fortsat, at den borgerlige regering fører den mest ansvarlige økonomiske politik her i landet. Men ansvarlighed er langt fra det, der har kendetegnet økonomien de senere år. Finanslovsforhandlinge

25. April 2012

Skattepolitik: Hvad skal vi med (top)skattelettelser?

Skattelettelser vil således kun stimulere forbruget og den indenlandske efterspørgsel og dermed økonomien i meget begrænset omfang Regeringen har sat skattelettelser som det vigtigste tema på den skattepolitiske dagsorden. Også dele af oppositionen har signaleret tilslutning til lettelse af skatten på arbejde og reduktion i topskatten, selv om oppositionen til forskel fra regeringen samlet ser skattereformen som en skatteomlægning. Denne partipolitiske enighed om vigtigheden