Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
16. February 2012

Nul-sums ignoranterne

Det har længe trukket op til et sjældent ideologisk stormvejr omkring den europæiske finansskat. Den igangværende debat om Tobin- eller FFT-skatten har skilt fårene fra bukkene og vist hvem, der er på lønmodtagernes side og hvem, der er på bankdirektørernes. Vi har senest haft Europaparlamentarikeren Jens Rohde, tidligere overvismand Peter Birch Sørensen og tidl. bankdirektør (og skatteminister) Carsten Koch på banen med nogle ganske tvivlsomme og ikke-analytiske budskaber.

15. February 2012

Skat er andet end konkurrence

Skats traditionelle rolle som omfordeler er på retræte. I stedet bruges den til styring. Veluddannede og højtlønnede udlændinge står på stort set alle landes ønskeliste. De bringer nye ideer, ny viden og nye kompetencer med sig og styrker både virksomheder og det enkelte lands samlede økonomi. Derfor tilbydes de ofte også gunstige vilkår, ikke mindst lavere skat, i en periode. Som Krakas analyse viser, lader det til at virke. Men der er grænser for, hvor stor skat

15. February 2012

Drømmen om det deltagende demokrati

Drømmen om det deltagende demokrati We shall come much closer to the heart of democracy as the absence of class government. This indicates a state of society in which no class has a political privilege which is opposed to the community as a whole”Eduard Bernstein, 1899 Noget brugt, noget glemt, noget rødt og noget nyt. Sådan kan man med en let omskrivning af bryllupstraditionen beskrive den danske venstrefløjs forhold til det langsomt falmende demokrati. Fo

13. February 2012

Færre skal parkeres på passiv forsørgelse

Det er en ren nedtur: Selv under 10 års økonomisk optur var antallet af danskere, der var permanent parkeret uden for arbejdsmarkedet støt stigende. Og nu, med udsigten til en formentligt langvarig krise, går udviklingen kun samme vej: Vi får et stadig større antal af danskere uden for arbejdsmarkedet. Så mens den største udfordring for Danmark på kort sigt er at skabe ny økonomisk udvikling og knække arbejdsløshedskurven, matches denne på langt sigt af spørgsmålet om, hvordan v

8. February 2012

Derfor er finansskat vejen frem

Det kunne lyde som sund skepsis og påpasselighed, når skatteordfører Nadeem Farooq (R) den 12. januar understreger at hans parti ikke har ideologiske udeståender med bankerne. Men desværre bygger hans analyse og argumenter mod indførelse af en afgift på finansielle transaktioner (FTT) på række stærkt fejlagtige antagelser. For det første vil en finansskat på mellem 0,01-0,1 pct. ikke skade økonomien. Kommissionen har i en pressemeddelelse netop afkræftet den igangværende skr

8. February 2012

Hvem sidder der bag skiltet

Det klassiske billede af en fattig arbejder er blevet skiftet ud. I gamle dage, var det billedet af det af den nedslidte Jens vejmand, der sad bag skærmen, ’med Klude om sin Haand’ og ’med Læderlap for Øjet’. I dag er det Stanislaus fra Bulgarien, der sidder bag skiltet på strøget, hvor han er blevet posteret som levende reklamesøjle. Skiltemændene fandtes ikke for bare 5 år siden, men er i dag blevet en fast bestanddel af den stressende shopping-kultur på strøget i København

8. February 2012

Det repræsentative folkestyre er døende…

Der har aldrig på noget tidligere tidspunkt i vores historie været så stor en andel af akademikere i Folketinget. Med 64 pct. akademikere indvalgt på Christiansborg ved seneste Folketingsvalg, er vi godt på vej til at afvikle vores folkestyre til fordel for et egentligt teknokrati, hvor magten centreres hos en akademisk elite. Et langsomt uddøende folkestyre vil give egentlig problemer. Vores repræsentative demokrati er efterhånden nærmest proforma. Uddannelsesniveauet hos folketingsmed

3. February 2012

Ulighedens udfordringer

Carina-gate’ og ’Sofie-gate’ har de seneste uger påkaldt sig alverdens vrede og opstandelse hos landets avislæsere og meningsdannere. Den sociale tolerance er tippet. En undersøgelse, som Gallup foretog for Berlingske, afslørede at mere end hver fjerde dansker i dag mener, at de sociale ydelser er gået for vidt. Sidste år i juni var samme tal blot 16 pct., mens det i dag altså er steget til 26 pct. Selvom der bestemt er grund til ærgrelse og afstandtagen til de udtalelser,

30. January 2012

Middelklassens Værdikamp

"De klynker. De hykler. De snylter. Og de udråber sig selv til tabere!" Sådan lyder det fra pressechef i den finansielle sektor, Anne Sophia Hermansen og freelancejournalist Bente Dalsbæk, når de over højt belagt smørrebrød i P1s Søndagsfrokosten gør sig muntre over, hvordan studerende, kontanthjælpsmodtagere og andre snylter på det danske velfærdssamfund. Med udgangspunkt i Henrik Dahls tese om, at det er blevet en »Dansk nationalsport at udråbe sig selv som nogen, det

16. January 2012

Krisen er bankernes, ikke velfærdsstatens

Den såkaldte ’statsgældskrise’ sætter stadig dagsorden for hele Europa. Fra dag til dag får den Europas ledere til at iværksætte nye rednings- og sparepakker, mens de i krisens navn er ved at afmontere de velfærdsstater, der blev opbygget i de foregående årtier. Men krisen er ikke velfærdsstatens. Den skyldes ikke – hvad man ellers skulle tro, hvis man lytter til de mest dominerende økonomer og andre meningsdannere – at de europæiske velfærdssamfund har overlevet sig se

13. January 2012

På tide med en ny kurs for Europa

Skrevet af Sony Kapoor, Direktør i finanstænketanken Re-Define og ekstern lektor ved London School of Economics og Kristian Weise, direktør i Cevea. Vi står i den mest seriøse krise i vores levetid og EUs svar har slået fejl. De ensporede nedskæringer, vi indtil videre har forsøgt os med, vil kun føre til recession med høj arbejdsløshed, velfærdsforringelser og stigende social uro. I 2009, da Grækenlands alt for høje statsgæld blev afsløret, skiftede fortællingen om krisen med c

4. January 2012

Pest over Europa (igen)

I 1933 skrev den Socialdemokratiske chefideolog Hartvig Frisch bogen Pest over Europa, som en analyse af den opblomstrende totalitarisme, der havde materialiseret sig med nazisternes magtovertagelse i Tyskland. Selvom meget i dag er forandret til det bedre, så har vi alligevel god grund til at erindre Frisch analyse og advarsel. Det grundlæggende problem er, at vi midt i den globale finanskrise er ved glemme lektien fra de totalitære årtier i 30’erne og 40’erne. Den totalit