Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
9. november 2011

Hvad skal vi med varme hænder, når vi har så mange kolde…

”Hvad skal vi med kvinder, når vi har så mange mænd” Sådan lød en gammel landeplage fra folkeforførerne Preben Kaas og Jørgen Ryg, som i overført betydning er ved at blive realiseret i den offentlige sektor, hvor antallet af djøfere stiger eksplosivt. Ifølge en undersøgelse, som DAMVAD har lavet for fagforeningen Djøf, er den offentlige sektors behov for djøfere øjensynligt nærmest umætteligt. De anslår, at antallet af djøfere de sidste ti år er steget med 118 pct. i

7. november 2011

Vestager, prøv at se mod Norge…

Vi skal have aflivet et bureaukratisk monster, og vi skal have slået en velfærdsvirus ned. Det bliver afgørende for den nye regering at slå ned på det dominerende styringsregime i den offentlige sektor, som går under det abstrakte navn New Public Management, men som samtidig har den meget konkrete konsekvens, at velfærdsmedarbejderne undertvinges omfattende kontrol, overvågning og centralisering. Den offentlige sektor skulle under New Public Management moderniseres og effekti

7. november 2011

Resocialiser private enklaveskoler

Et nyt folketingsflertal bør levere en finansieringsmodel for privatskolerne, der varetager hele samfundets — og ikke bare de ressourcestærkes interesser. Det lovede undervisningsministeren inden valget, men det nævnes slet ikke i regeringsgrundlaget Vi har en lang og stolt tradition for friskoler i Danmark. Den må på ingen måde blive sat over styr. Friskolerne har været en kilde til inspiration i Danmark. De har været et sted, hvor folkeskoler ofte har kunnet lære alternativ

24. oktober 2011

Helt ind i sindet

De sniger sig ind på dig, når du mindst venter det. De manipulerer med dine sanser og følelser. Og de bevæger sig på kanten af al moral og etik. Jeg taler om reklamer. Skjulte reklamer. Om markedsføring, når den er allermest raffineret. I dag er markedsføring ikke blot et spørgsmål om at sende flest mulige tryksager og tv-reklamer i hovedet på forbrugerne. Det handler også om at påvirke dem gennem deres sanser og følelser. Vel at mærke uden at de opdager det. Produktpla

23. oktober 2011

Hvem skal betale for finanskrisen?

Finanskrisen skulle ifølge avisernes overskrifter have ramt os alle sammen. Men når de rige fortsat bliver endnu rigere - og de fattige samtidig bliver endnu fattigere, synes der at være noget helt afmarcheret ved dette hovedløse postulat. »Vi er de 99«. Sådan har det rungede budskab lydt over Wall Street og 951 andre byer verden over. Her er en global protestbevægelse gået på gaden med et simpelt og præcist budskab til deres politikere. De 99 procent af befolkningen er dødtrætte af

19. oktober 2011

Det skal rød blok bruge flertallet til

Efter mere end 3500 dages fantasiløs ørkenvandring under VKO’s politiske ledelse, er det endelig blevet tid til at nye kræfter får lov til at lede et hårdtprøvet og kriseramt Danmark videre. Vi tager afsked med en formørket og uhellig alliance af liberalistisk-nationalistisk borgerlige magthavere, for at give plads til en centrum-venstre alliance, der ikke tidligere har stået med magten. Endelig. Efter alt for mange forkerte beslutninger og en alt for lang valgkamp, er det endelig tid

18. oktober 2011

Ingen statsfinansiering af privatskoler

Privatskolerne nyder markant elevfremgang, men de svigter deres sociale ansvar. Det frihedsideal som privat- og friskolerne altid har forsvaret er i stigende grad blevet til en frihed for de få, mens ’de andre’ lades tilbage i folkeskolen. Vi skal under ingen omstændigheder skylle barnet ud med badevandet. Derfor vil Danmark også fremover have brug de frie skoler - og den alternative pædagogik, som længe har været en kilde til inspiration. Men den stigende tilgang til privats

18. oktober 2011

Stop for sugerøret i fælleskabets kasser

Cevea-kommentar på Berlingskes analysespalte, Krydsfelt, som svar på AKFs indlæg Offentligt-privat samarbejde på spinkelt grundlag fra den 17.10.2011. Hverken fugl eller fisk. Hverken øst eller vest. Det er nok således, man bedst kan betegne dagens analyse fra AKF, der i sin beskrivelse af offentligt-private partnerskaber har svært ved at nå en klar konklusion. Det minder derfor mest om en 2. semesters opgave på universitetet, som fremhæver »lidt på den ene side og lidt på den an

10. oktober 2011

Ulighed rammer bredt

Den økonomiske ulighed udgør fronten af det ideologiske opgør mellem liberalister og socialister. Mens højrefløjen ser ulighed i samfundet, som en motor for at fremme vækst og skabe den såkaldte ’dynamik’, så mener den anden side af det politiske spektrum derimod, at ulighed fører til social deroute og forringer det enkelte individs livsmuligheder. Ny forskning peger på, at lighed og ulighed ikke blot er et spørgsmål for kassemedarbejderen i Netto på Lolland, men også handl

10. oktober 2011

Huskeliste til nye ministre

Kære minister. Tak for dit vigtige bidrag til at sikre Danmark en ny SRSF-regering. Vi er mange, der har ventet længe og haft store forhåbninger til at netop du kunne blive en af dem, som fik mulighed for at føre vores stolt lande ud af 10 års mørke og videre mod nye mål og visioner. Tak for din indsats! Og tak fordi du har sagt ja til at lede Danmark igennem de for vort land så svære tider. Vi hører ofte om de store, udefrakommende trusler i aviserne, men som ny minister bør du også

4. oktober 2011

En formørket dogmatiker taler ud

På med skyklapper og udover kanten, sådan lyder det når ’den objektivt tænkende’ forskningschef i Cepos Henrik Christoffersen taler ud om de eviggyldige gevinster ved udvidet brug af udlicitering i den offentlige sektor. Mere udlicitering er i selv vejen frem. Forskningschefen påstår, at der findes massiv og entydig forskningsmæssig evidens, der taler for brugen af udlicitering. Hans argument bygger på en blank afvisning en ny undersøgelse (2011) fra den uafhængige forskningsenhed

26. september 2011

Giv os et 'DeltagerDanmark'

Valgets vigtigste. Hvad var det nyeste påfund og den mest innovative gimmick i valgkampen 2011? Var det mediernes ekstreme overforbrug af tomme meningsmålinger, folketingskandidaternes stemmemaksimerende dør-til-dør kampagner eller politikernes massive tilstedeværelse på Facebook? Jeg tror, at ingen af delene kan udråbes som valgets vigtigste. Langt fra partikontorernes smarte spin-strategier og kommunikationseksperternes hurtige buzzwords finder vi det mest slagkraftige politiske initiat