Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
12. September 2011

Har du penge, så kan du få

Nye uddannelsesregler rammer forbi. Sådan lød overskriften på en tankevækkende artikel i Jyllands-Posten 14/8. Artiklen beskrev det uretfærdige forhold, at elektrikeren, køkkenassistenten og lastbilchaufføren - altså de grupper, der har allermest brug for omskoling og efteruddannelse - ofte må opgive deres drømme om at stykke en 9. klasse, en studentereksamen eller en videregående uddannelse sammen på grund af nye regler på uddannelsesområdet. Deltagerbet

31. August 2011

Nedlæggelse af regionerne er antiliberalt!

Et svært ord, der siger det hele om de udskældte regioner: Sub-si-dia-ri-tets-prin-cip-pet... Mens den siddende regering for blot fire år siden under ledelse af den nuværende Statsminister erstattede de daværende 13 amter med 5 regioner er man nu klar til at nedlægge selvsamme regioner og statsliggøre deres opgaver. Det viser enten, at man træffer kortsigtede beslutninger, virkelig manglede noget at tale om på Venstres sommergruppemøde eller skyder i blinde efter valgkampstemaer

31. August 2011

Gør valgkampen til meningsmålingsfri zone!

Så kom det endelig, det kære folketingsvalg. Nu står den på 17 dage med velkendt politisk teater. Vi er i fuld gang med den officielle count-down. Og mange spørgsmål vil blive besvaret i de næste ugers kampagne. Vil politikerne trække uventede kaniner op ad hatten, vil de begive sig ud i hardcore mudderkastning eller vil eller vil de forsøge at go-obama-style og kaste kampagnekronerne efter Facebook, Twitter og den mere netbaseret markedsføring? På med skyklapperne og ud

31. August 2011

Valgkamp: Opgør med Parkerings-Danmark

Ryd forsiderne; der er valgkamp over Danmark. Selvom de næste 18 dage vil være fyldt med spin, mudderkastning og taktiske manøvrer, så vil de også være præget af et afgørende valg mellem dem der vil ’nedskære’ og dem der vil ’investere’ os ind i fremtiden.

22. August 2011

Katastrofal ’finansialisering’

Det er ikke nogen overraskelse, men burde være det: Den globale økonomi trækker fortsat vejret i takt med udviklingen på alverdens børser. Det er ikke genopretningen af eksport, produktion, beskæftigelse og forbrug i de enkelte lande, der afgør den økonomiske skæbne, men risikoen for et nyt aktiekrak eller faldende tillid til amerikanske og europæiske obligationer. Rent finansielle forhold bestemmer om vi havner i en ny akut krise eller ej. Det viser hvor stor en rolle de finansielle m

22. August 2011

Skoleranglister er ideologisk talnarkomani

Skoleranglister kan muligvis have deres berettigelse i visse sammenhænge, men de kan bare ikke bruges til måle kvaliteten af skolernes undervisning, til at sammenligne privatskoler med folkeskoler eller til at danne grundlag forældrenes skolevalg. At påstå dette er ren ideologi og ren talnarkomani. Forestil dig at leve i en verden, hvor alle aspekter af tilværelsen er opsummeret i tal, nedfældet i excelark og integreret i økonomiske modeller. Dine forældre har alene valgt dig ud fra tal

16. August 2011

Opgør med "det økonomiske borgerskab"

Vi lever midt i et kaotisk drama om den globale økonomi. Et drama som kun det absurde teatres mestre Samuel Becket og Eugène Ionesco kunne have formuleret. Det er umuligt at bestemme hvem der er hovedpersonen, hvad der er den egentlige handling, og frem for alt, hvad der sker i næste akt. Vi sidder tilbage som publikum til de globale økonomiske transaktioner med forvirring, forbavselse og fortvivlelse. Det begynder langsomt at gå op for os alle sammen, at magten ikke ligger hos borgerne, po

15. August 2011

Kronik: DF fupper sine egne vælgere

Som svar på den økonomiske krise ønsker DF-vælgerne større statslig regulering, mens deres moderparti fortsætter støtten til en regering, som kun lader stå til. Det samme gør sig gældende på fordelingspolitikken, hvor DF lægger stemmer til en politik, der udelukkende gavner landets rigeste og lader de svageste, som partiet påstår at forsvare, i stikken. DF er uden tvivl den største succeshistorie i dansk politik de sidste 15 år, hvis man udelader de personlige aversioner, og udel

15. August 2011

Styrk det frivillige potentiale, så vi kan hjælpe de svageste

UDSATTE GRUPPER: 2010 er udnævnt som det europæiske fattigdomsår. Det skal bruges til at sætte øget fokus på samfundets udsatte. Og her kommer de frivillige kræfter til at spille en afgørende rolle. Men formår politikerne at udnytte de frivilliges ressourcer?

15. August 2011

Nedsmeltning. Stigende ulighed skyld i krisen

ANALYSE: Stigende ulighed sætter gang i økonomiske kriser. I 2007 var uligheden i USA på højeste niveau siden 1928. Flere kriser på vej, hvis man ikke tager hånd om uligheden. Der er i dag ikke kun taget hul på genopretningen efter krisen, men også på sammenlapningen af den finansielle lovgivning, der viste sig for svag. Nationalt og internationalt er fi-nansielle tilsyn blevet styrket, mens der stadig forhandles om kapitalkrav til bankerne, bonusordninger og lignende. Det er sket på b

15. August 2011

Elitens succes - alles regning

KRONIK: Den private skole er finansieret -men ikke forpligtet -af fællesskabet. Hvor folkeskolen har både rettigheder og pligter, har privatskolerne mestendels rettigheder. Den nuværende struktur er dybt uholdbar. De danske privatskoler har haft et gyldent årti med en fremgang på 31 procent i elevtallet. De har udover bedre elevtal opnået bedre karakterer og fået stor anerkendelse fra selv den danske venstrefløj. Prisen bliver fortsat betalt af skatteyde

15. August 2011

Interessemodsætningerne lever i bedste velgående

Velkommen til Kraka! Danmark får dette efterår endnu en tænketank. Det bekræfter behovet for en dybere debat om samfundets store udfordringer og understreger, at politikerne og embedsværket ikke kan klare det alene. Konstruktiv politisk analyse fra så mange parter som muligt er nødvendigt, hvis et årti præget af symbolpolitiske diskussioner skal afløses af en mere seriøs håndtering af Danmarks fremtid. Så man kan kun klappe i hænderne over, at endnu en spiller har meldt sig på