fbpx

Praktikanter til Analyse

Analysepraktikanter søges til foråret 2024

Er du en engageret og skarp samfundsvidenskabelig studerende, der brænder for at forstå og adressere uligheder i Danmark? Tænketanken Cevea søger universitetspraktikanter til vores analyseafdeling. Her får du mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praktisk indsigt og være med til at udvikle progressive løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

Cevea er en uafhængig tænketank, der har til formål at udvikle visionære idéer for at fremme et samfund, hvor lighed, frihed og fællesskab er centralt. Vores arbejde omfatter udarbejdelse af analyser, udviklende uddannelse og politisk debat.

Praktikperioden løber fra d. 1. februar 2024 til 30. juni 2024.

 

Om stillingen

Vi kan tilbyde en praktik, hvor du kan prøve dine metodiske færdigheder af på en arbejdsplads. Her er kritisk stillingtagen til data- og metodevalg er en vigtig del af hverdagen.

Som analysepraktikant vil du indgå i Ceveas analyseafdeling, hvor vi arbejder med at afdække sociale og økonomiske uligheder. Det kunne være kløften mellem land og by, rige og fattige, mellem køn og mellem folk på og udenfor arbejdsmarkedet.

Hos os får du en unik mulighed for at sætte et aftryk på den politiske dagsorden og trække udviklingen af det danske samfund i en progressiv retning. Ud over selve analysearbejdet, giver praktikpladsen også mulighed for erfaring med udvikling af konkrete politikforslag.

 

Dine opgaver

Du vil være med til at gennemføre analyseprojekter og være med i hele processen. Dine opgaver kan blandt andet være at:

 • Udvikle idéer til nye analyser om ulighed.
 • Udføre dybdegående research og indsamle viden til brug for analyserne.
 • Udarbejde spørgeskemaer til surveyundersøgelser.
 • Analysere survey- og registerdata.
 • Formidle analyseresultater i notater og debatindlæg.

 

Dit udbytte

Vi er meget optagede af at sikre, at praktikforløbet bliver en udbytterig læringsproces. Du vil som praktikant i Cevea:

 • Få styrket dine metodiske og analytiske færdigheder.
 • Få hands-on erfaring med analyseprojekter
 • Få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver.
 • Skærpe din politiske og samfundsmæssige forståelse samt styrke dine skriftlige formidlingsevner.
 • Indgå i en del af en innovativ politisk organisation med flad struktur, højt til loftet og rig mulighed for at sætte sit personlige aftryk.

 

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

 • Er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse (f.eks. statskundskab, sociologi, social data science, økonomi e.l.)
 • Har en solid politisk forståelse og gode analytiske kompetencer.
 • Har stærke evner inden for kvantitative metoder og kendskab til statistiske redskaber og software såsom Excel og R
 • Er selvstændig, struktureret og initiativrig
 • Deler tænketankens grundlæggende værdier.

 

Din ansøgning

Ansøgning, CV, karakterudsnit samt eventuelle anbefalinger skal sendes til

[email protected]. Vi afholder løbende samtaler og ansætter, når vi finder den rigtige kandidat til praktikken.

 

Tænketanken Cevea opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Praktikken er som udgangspunkt en akademisk praktik for studerende, der skal være meritgivende og have en arbejdsuge svarende til 37 timer. Praktikanten modtager en økonomisk erkendtlighed.

 

Yderligere oplysninger

Tænketanken Cevea blev etableret i september 2008. Vi er ca. 10 medarbejdere i sekretariatet, hvoraf halvdelen arbejder med analyser. Du kan læse mere om tænketanken og vores arbejde på vores hjemmeside, Facebook, Instagram eller Twitter.

Har du spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at ringe og få en uformel snak med analytiker Magnus Thorn Jensen på telefon 60 69 34 00 eller sende en mail til [email protected].

Du kan læse mere om tænketanken og vores arbejde på www.cevea.dk.