Bestyrelse

Formand for bestyrelsen, Gruppeformand, gruppeformænd i 3F / Member of Board of Directors
T: 88 92 03 15
Næstformand for bestyrelsen, Borgmester i Holbæk kommune
Bestyrelsesmedlem, Direktør i Operate A/S
Bestyrelsesmedlem, tidl adm dir DONG Energy og departmentschef Finansministeriet / Member of board of directors
Bestyrelsesmedlem, næstformand og 2. stedfortræder for formanden i Fagbevægelsens Hovedorganisation / Member of Board of Directors
Bestyrelsesmedlem, digital rådgiver / Member of board of director, digital advisor
Bestyrelsesmedlem, formand for Lærernes A-kasse / Member of Board of Directors
Bestyrelsesmedlem, formand HK / Member of board of directors
Bestyrelsesmedlem, ph.d. studerende ved Københavns Universitet / Member of Board of Directors, PhD student at Københavns Universitet