Bestyrelse

Formand for bestyrelsen, gruppeformænd i 3F Transport / Chairman of Board of Directors
T: 88 92 03 15
Næstformand for bestyrelsen, Borgmester i Holbæk kommune
Bestyrelsesmedlem, næstformand og 2. stedfortræder for formanden i Fagbevægelsens Hovedorganisation / Member of Board of Directors
Bestyrelsesmedlem, digital rådgiver / Member of board of director, digital advisor
Bestyrelsesmedlem, formand for Lærernes A-kasse / Member of Board of Directors
Bestyrelsesmedlem, formand HK / Member of board of directors
Bestyrelsesmedlem, postdoc ved Københavns Universitet / Member of Board of Directors, postdoc at Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlem, ungdomsdelegat til FN og initiativtager til Ungdommens Demokratihus / Member of Board of Directors
Bestyrelsesmedlem, pædagog, debattør og forfatter / Member of Board of Directors