Christina Krzyrosiak Hansen
Næstformand for bestyrelsen, Borgmester i Holbæk kommune

Christina Krzyrosiak Hansen er næstformand for Ceveas bestyrelse