Idégrundlag

Tænketanken Ceveas arbejder for at fremme det idépolitiske grundlag om frihed, lighed og fællesskab. Vi arbejder for at udvikle og forny velfærdssamfundet ud fra idealerne om frihed, lighed og fællesskab, da det er forudsætningen for at skabe et godt liv for alle i samfundet.

Frihed:

Ethvert menneske skal have mulighed for selvbestemmelse og frihed til at skabe et liv ud fra egne drømme og evner, og fri til at udvikle egne talenter samt tage aktivt del i samfundslivet. Frihed kan kun realiseres gennem fællesskabet, da det enkelte menneske skaber sit liv blandt og sammen med andre. Uden fællesskab og lighed ville frihed være et fravær af medmenneskelighed, der vil tillade de stærkes udnyttelse af samfundets svageste.

Lighed:

Alle mennesker er unikke og har lige værd. Lighed handler om at sikre, at alle har lige muligheder for et godt liv med lige adgang til viden og velfærd. Lighed handler om at sikre social mobilitet til gavn for den enkelte og samfundet. Forudsætningen for et velfungerende fællesskab og mulighed for at have glæde af frihed er lighed.

Fællesskab:

Intet menneske kan klare sig alene, alle har brug for et fællesskab. Samtidigt stiller fællesskabet helheden over særinteresser, for ingen vinder, hvis et andet menneske efterlades alene og i nød. Fællesskabet er stærkest, når viljen til anerkendende sammenhold og ansvarsfølelse er størst. Velfungerende fællesskaber lokalt, nationalt og internationalt er forudsætningen for frihed og lighed for alle.

 

 

Du kan læse om Ceveas vedtæger her.