Frederik Lasserre
Analytiker
T: 51323436 — E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Frederik er analytiker og ansvarlig for Ceveas aktiviteter og analyser inden for temaet fælleseje.

Frederik er optaget af, hvordan vi kan genopfinde den særlige danske tradition for kollektive løsninger og bredere ejerskabsformer, der er forankret i forskellige typer af fællesskaber – forbrugere, foreninger, medarbejdere, det offentlige – for at skabe et mere bæredygtigt samfund. 

Derudover arbejder Frederik med undersøgelser og politikudvikling i relation til finanssektoren og skattepolitiske spørgsmål. Han er særligt interesseret i, hvordan vi gør finanssektoren til en positiv kraft for den bæredygtige omstilling.

Frederik har en kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet.