fbpx

Efteruddannelse på faglærte og ufaglærtes præmisser

Om oplægget

Alle er enige om, at antallet af ufaglærte job bliver færre. Vi risikerer, at tusindvis af danskere ikke har de rette kompetencer i fremtiden, hvis vi ikke får mere gang i efteruddannelsen. Opkvalificering af arbejdskraft resulterer i større vækst, bedre offentlige finanser og en bedre tilknytninger til det danske arbejdsmarked. Det er både afgørende for den enkelt og deres familie – og for Danmark som samfund. 

I overenskomsterne og i beskæftigelsessystemet er der efterhånden mange gode muligheder for at få mere efteruddannelse, men det er i høj grad dem med meget uddannelse fra deres ungdoms, der også er højt motiveret for at opkvalificere sig som voksne. Derfor er vi nødt til at sikre, at efteruddannelse foregår på de faglærte og ufaglærtes præmisser, hvis vi skal have alle med.

KONTAKTPERSON(ER)

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

BOOKING

Oplægget er særligt relevant for faglige organisationer, deres bestyrelser, lokale afdelinger eller a-kasser. Vi kan bookes til et særskilt arrangement med private lønforsikringer som tema eller indgå på bestyrelsesseminarer, fyraftensmøder, personaleseminarer osv. Oplægget har ca. en times varighed med efterfølgende debat. Prisen afhænger af oplæggets varighed og aftales derfor individuelt.