fbpx

Biler er tidsrøvere – der er brug for nytænkning

Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten den 13. februar 2016

Tiden har indhentet tog på skinner og biler, som vi kender dem i dag. Det bør vi indse i vore overvejelser om fornyelsen af togdriften og den fremtidige infrastruktur.

Førerløse elbiler er to-tre år fra deres reelle kommercielle gennembrud godt presset på vej af Tesla, Facebook og Google. Førerløse elbiler giver sammen med logistisk styring via it mulighed for at skabe et nyt fleksibelt logistiksystem. Et system, der kan erstatte tog, bus og faktisk også fly gennem fleksible og sammenkoblige, førerløse elkabiner.

København-Aarhus på 30 minutter

En del af trafikken kan foregå på vejene. Men derudover kan vi omdanne jernbaneterræner til højhastighedsbaner, hvor vogntog af førerløse biler bliver trukket af tog, der kører med 400-500 km/t. Det forbinder alle storbyer og med en forbindelse over Kattegat kan strækningen København-Aarhus tilbagelægges på 20-30 minutter.

De førerløse elbiler bliver ikke biler, men derimod fleksible, selvkørende og sammenkoblede kabiner. Her kan vi arbejde, holde møder, se film, kysse eller hvad vi nu har lyst til. Den største værdi af førerløse biler bliver, at de frigør vores største aktiv – tid.

Det er derfor, at Facebook vil tilbyde gratis kørsel med førerløse biler. Potentialet er stort, meget stort. Vi er i dag 2.840.000 mennesker, der i gennemsnit bruger 45 minutter om dagen på transport til og fra arbejde. Løst omregnet giver det 284.000 fuldtidsstillinger, hvis det hele blev omsat til øget udbud af arbejdskraft. Alene halvdelen ville løse de problemer, som de kommende små årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet, vil give.

Nyt, smart energisystem

Det kan lyde som et fjerntliggende fremtidsscenarie. Men fremtiden er nærmere, end man skulle tro.

For teknologisk er vi dag så langt, at vi kan skabe et sådant system med de teknologier, vi har og anvender. Teknologierne vil skulle tilpasses, sættes sammen, og der vil være udfordringer forbundet med det, ja. Men det vil alt sammen være inden for rammerne af, hvad vi kan og med gode muligheder for at skabe omstilling og vækst.

Med kørende batterier løser vi problemet med vind og sol som energikilder, ved at vi kan lagre energien. Det danner grundlaget for et nyt, smart energisystem, hvor vi kan vi gå all in på vind, sol og vand.

Støtte fra EU’s strukturfonde

I Danmark har vi al den kompetence, vi behøver for at skabe og producere et disrupt system af selvstyrende, elektriskdrevne kabiner. Vi har mange leverandører til bil- og togindustrien, vi har stor ekspertise i såvel glasfiber som formstøbning samt viden om logistisk styring.

Hvis vi for alvor satser på disse visioner, vil selskaber som Tesla, Google, Facebook, IBM, Microsoft, Ford, GE, BMW og Mercedes flokkes om Danmark. Af den simple grund at vi skaber den fremtid, de alle arbejder på at forstå og få del i.

Gennem EU’s svulmende strukturfondspuljer vil vi kunne få en betydelig medfinansiering til de nødvendige infrastrukturinvesteringer.

Offentligt-privat partnerskab

Vi har muligheden for at sætte standarden. Vi kan sikre, at verdens førende kommer hertil for at udvikle og producere, hvis vi sender det hele i udbudskonkurrence med krav om, at minimum 80 pct. udvikles og produceres i Danmark.

Det vil kræve store investeringer i infrastruktur både i forhold til veje og it. Men det er faktisk det, verdens pensionskasser kalder på. De vil være klar med penge til offentligt-privat partnerskab (OPP-penge) til såvel infrastruktur som udvikling, ligesom de nævnte multinationale selskaber vil investere i såvel udvikling som produktion af alle delkomponenterne i systemet.

Det er inden for rækkevidde

Et sådant, fremsynet transportsystem vil være billigere for den enkelte og samfundet. Derudover vil det være en del af en smart integreret energiløsning, 100 pct. baseret på vind, vand og sol. Frigørelse af tid svarende til 284.000 fuldtidsarbejdende, og mulighed for en langt mere fleksibel tilrettelæggelse af vores arbejde og fritid giver nye muligheder for yderområderne.

Det kan lyde vildt. Men det er inden for rækkevidde, og hvis vi er visionære og smarte nok, tager vi skridtet. Det kan lyde vildt, det er de positive effekter for os som individer og for vort samfund også, og det endnu vildere måske at vedtagelsen af et par love er alt, vi behøver at investere, hvis vi er visionære og smarte nok.

FORFATTER(E)

Frank Skov

DEL INDLÆG: