fbpx

Bryd barriererne: Sådan får vi flere minoritetskvinder ind på arbejdsmarkedet

I forskningen og blandt centrale aktører på integrationsområdet er der bred enighed om, at den mest direkte vej til en succesfuld integration går gennem arbejdsmarkedet. Over tid, og senest med den store tilgang af flygtninge omkring 2015, har vi i Danmark strikket et finmasket system sammen, hvor flygtninge og indvandrere søges knyttet tættere til arbejdsmarkedet gennem målrettede indsatser og særskilte ordninger.

Ikke desto mindre er der stadig grupper, vi i dag ikke lykkes med at integrere succesfuldt i det danske samfund – hverken socialt, sprogligt eller gennem job. Det er i sig selv utilfredsstillende. Og ikke mindst er det kritisk, at en af de største forskelle er køn.

Rapporten ’Bryd barriererne – udfordringer og potentialer for integration af nydanske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked’ går tæt på og i dybden med den udfordring, at omtrent en tredjedel af indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund i 2017 stod uden for arbejdsmarkedet og modtog dagpenge eller kontanthjælp, at 37 procent ikke har en uddannelse med hjemmefra, når de kommer hertil, og at 73 procent ikke får en uddannelse, der kan bringe dem videre, når de er kommet. Alt for mange kommer ikke ind og i gang.

Skal integrationen bevæge sig fremad i Danmark, skal det her spørgsmål løses bedre, end det bliver nu. Det må være ambitionen at sørge for, at deltagelse på arbejdsmarkedet – også for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund – er den primære deltagelsesform i det danske samfund.

Denne rapport og det tilhørende løsningskatalog handler om, hvordan vi kan bygge på de positive erfaringer, vi allerede har gjort os på området, lære af vores nabolande samt blive bedre til at løse et af de allerstørste integrationsproblemer, vi har i dag.

Nye veje – syv anbefalinger til en bedre integration af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark

I løsningskataloget ‘Nye veje’ præsenteres syv løsningsforslag til en forbedret integration af nydanske kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på det danske arbejdsmarked.

De syv forslag fordeler sig på to hovedforslag og fem supplerende forslag. De to hovedanbefalinger er de mest perspektivrige svar på de barrierer, der er kortlagt i rapporten ‘Bryd barriererne’:

  1. Hovedforslag: En ny målrettet indsats
  2. Hovedforslag: Udvid arbejdsmarkedet i bunden
  3. Supplerende forslag: Små job, store forskelle
  4. Supplerende forslag: Ind i brancherne
  5. Supplerende forslag: Sprog og arbejde hænger sammen
  6. Supplerende forslag: Indsatser, der tager det hele med
  7. Supplerende forslag: Kvinde til kvinde virker

FORFATTER(E)

DEL INDLÆG:

SENESTE INDLÆG MED TEMAET Pressemeddelelse
SE ALLE
Pressemeddelelse
Ny ledelse og ny kurs i Tænketanken Cevea
15. december 2020
Pressemeddelelse
Videoer og praktiske øvelser får flere på efteruddannelse
21. oktober 2020
Pressemeddelelse
Cevea får ny formand
30. april 2020
Pressemeddelelse
TÆNKETANK: Økonomisk usikkerhed blandt de laveste indkomster er gift for økonomien
22. april 2020