fbpx

Land og by skal arbejde sammen for at skabe job

Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten den 7. september 2015

Den seneste tid har skellet mellem land og by været omdrejningspunktet for en del diskussioner i det politiske Danmark. Cevea har for nylig vist i en analyse, at de områder i Danmark, der populært refereres til som Udkantsdanmark, typisk er de områder, hvor der er flest jobsøgende og samtidig også færrest job. Ligeledes kan vi se, at krisen stadig kradser i dele af yderområderne, mens opsvinget buldrer derudad i de større byer.

Afhængige af hinanden

Udkantsdanmark opleves af mange som et skældsord, og den rådne banan eller det rådne æble er ikke meget bedre. Men faktum er, at det ikke handler om land mod by eller vice versa. Vi må erkende, at land og by er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe job og vækst fremadrettet.

Københavns Lufthavn har for nylig bebudet, at de vil gå efter at udvide antallet af passagerer fra 25 millioner om året til 40 millioner i 2050. Man vil satse på flere internationale ruter og flere afgange for at skabe øget tilgængelighed og således tiltrække flere passagerer. Ifølge en analyse fra Oxford Research, der omtales i Jyllands-Posten 31/8, vil en udvidelse af passagerantallet i Københavns Lufthavn have en gavnlig jobeffekt for hele landet.

Hvis Københavns Lufthavn vokser, vil det skabe 84.000 nye arbejdspladser, hvoraf 44.000 af dem vil ligge i Jylland, på Fyn og Sjælland. Hele Danmark har således gavn af, at Københavns Lufthavn vokser. Men København har lige så meget gavn af vækst og flere arbejdspladser andre steder i landet.

Opgør med københavneriet

Tingene hænger sammen. En fortsat vækst hos eksempelvis flere af de store produktionsvirksomheder i Jylland vil betyde øget eksport og udvidelse af kundekredsen. Det kalder på bedre og hurtigere forbindelser til resten af verden.

Derfor bør vi investere massivt i infrastruktur. Især på Sjælland er der behov for at satse på infrastruktur, så regionen hænger bedre sammen. København er afhængig af virksomheder fra hele Danmark og bedre kontakt med det store produktionsopland. Samtidig er provinsen afhængig af, at København opbygger en status som metropol på linje med eksempelvis Hamborg.

Tilgængelighed er nøgleordet, når der skal skabes flere arbejdspladser, og bedre ind- og udfaldsveje vil være med til at øge mobiliteten for arbejdsstyrken. Vi skal gøre op med københavneriet og dets politiske elites snævre forståelse af vækst og velfærd, men absolut ikke med København som en sammenhængende dynamo for vækst og jobskabelse.

FORFATTER(E)

Frank Skov

DEL INDLÆG: