fbpx

Pas på at dagpengenes værdi ikke udhules

Indlægget blev bragt i Politiken den 13. august 2015

En lækket rapport fra den ombruste Dagpengekommission tyder på, at folk på dagpenge i fremtiden må se frem til færre penge i en del af deres dagpengeperiode – og det uanset hvordan, man skruer et nyt dagpengesystem sammen.

Det vil være direkte dumt og uhensigtsmæssigt. For lavere dagpengeydelse vil underminere selve formålet med dagpengesystemet, som jo netop er at sikre tryghed mod konsekvenserne af arbejdsløshed.

Når man er medlem af en a-kasse, hvilket en stor del af danskerne er, tegner man en forsikring mod at stå uden et ordentligt livsgrundlag i en eventuel periode med arbejdsløshed. Selve formålet med dagpengene er, at de skal være et sikkerhedsnet for den enkelte ved arbejdsløshed. Ikke som et mindsteniveau man lige kan overleve på, men som en erstatning for ens hidtidige løn, der gør at man ikke skal gå fra hus og hjem i den tid man er uden arbejde.

Men de seneste årtier er værdien af dagpenge faldet markant. Kompensationsgraden, det dagpengene svarer til af ens tidligere løn, er faldet siden starten af 1980’erne. Dengang svarede dagpengene til 65 procent af en gennemsnitsløn i industrien. I dag er det mindre end 50 procent ifølge den seneste rapport fra de økonomiske vismænd på området. Og kompensationsgraden vil automatisk falde yderligere grundet den årlige regulering af den højeste dagpengesats, som stiger mindre i reale termer end lønningerne.

Dagpengene har altså allerede mistet en del af deres betydning. Deres formål er blevet svækket. Men at dømme ud fra Dagpengekommissionens lækkede dokumenter, og det opdrag som kommissionen arbejder på baggrund af, kan dagpengene meget muligt miste endnu mere af deres værdi.

Det er rigtigt og vigtigt at gøre dagpengesystemet mere fleksibelt, sådan som Dagpengekommissionen også arbejder hen imod. Det er nødvendigt for at gøre det tidssvarende i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Korte kontrakter samt midlertidige og atypiske ansættelser vinder efterhånden indpas på det danske arbejdsmarked. Vi har ikke længere et arbejdsmarked, hvor man kan regne med en fastansættelse på fuld tid.

Et nyt dagpengesystem skal passe til sådan et arbejdsmarked. Men et mere fleksibelt dagpengesystem må ikke være på bekostning af værdien af dagpengene og den tryghed, systemet giver. Dagpengene skal netop give sikkerhed på et mere usikkert arbejdsmarked.

Sænkes dagpengene yderligere vil deres formål gradvist forsvinde. Det vil gøre det mindre interessant at forsikre sig mod arbejdsløshed via det fælles system. Og det kan særligt betyde, at folk med længerevarende uddannelser og høje indtægter ikke har nogen interesse i at være en del af systemet, og i stedet søger mod private forsikringer.

Det vil betyde et mere opdelt velfærdssamfund, hvor de arbejdsløse opdeles i et A- og B-hold, og medføre en stigende ulighed i Danmark. Og det vil formentlig være en negativ spiral, hvor velfærden for de svageste udhules.

I Sverige har man for nyligt valgt at øge det svenske svar på dagpenge. Sågar med flere tusinde kroner. Ræsonnementet bag det er netop, at dagpengene fortsat skal give et ordentlig livsgrundlag i en periode med arbejdsløshed. Det kan vi med fordel tage ved lære af i Danmark.

Vi skal passe på at dagpengenes værdi ikke udhules. For det vil på sigt svare til en afskaffelse af dem. Derfor bør de partier, der skal stå bag den kommende dagpengereform, passe meget på med ikke at sænke dagpengesatsen yderligere.

FORFATTER(E)

Kristian Weise

DEL INDLÆG: