fbpx

Politiken-profil og professor i spidsen for Tænketanken Cevea

»Jeg er glad for og stolt over, at det er lykkedes at få to så stærke kræfter til at stå i spidsen for Cevea. Med de to kapaciteter får vi en ledelse med stor tyngde, viden og erfaring indenfor det at lave samfundsanalyser, det at sætte dagsordener og det at engagere mennesker i samfundsdebatten. Vi tror på, at den nye ledelse over de næste år vil styrke tænketankens gennemslagskraft og evne til at udvikle nye idéer og løsninger på de mest presserende samfundsudfordringer«siger Ceveas bestyrelsesformand Anders Dybdal, der var med til at stifte tænketanken i 2008.

Ny direktør: Højrefløjen skal have kamp til stregen

Per Michael Jespersen er cand.scient.pol. og er også uddannet i sociologi og retorik. Han har i en årrække været opinionsredaktør og lederskribent på dagbladet Politiken, og i de seneste år har han som redaktionschef udviklet uddannelser, kurser, netværk mv. Fra 2005 til 2009 var han chefredaktør på LO’s Ugebrevet A4, der baserede sin journalistik på undersøgelser og analyser.

»Den unikke danske velfærdsmodel, som jeg brænder for, slår sprækker i disse år med øget ulighed, utryghed, svækket social mobilitet, voksende kløfter og en offentlig velfærd under pres. Det stiller krav om nye progressive løsninger og måder at udvikle politik på. Her skal Cevea spille en nøglerolle. For det første skal Cevea være et laboratorium, der udvikler dagsordensættende analyser og ideer, der giver højrefløjen kamp til stregen og sparker velfærdsmodellen videre. For det andet skal Cevea være det nye fælles fysiske mødested, hvor progressive fra alle hjørner bliver klogere sammen og tager debatten om de svære dilemmaer. Endelig for det tredje skal Cevea uddanne fremtidens meningsdannere – også blandt mennesker uden lange uddannelser«, siger Per Michael Jespersen.

»Efter mange års idékrise er centrum-venstre langt om længe ved at vågne op til dåd. Dén bevægelse skal Cevea stimulere. For udfordringerne trænger sig på: Hvordan håndterer vi uligheden, utrygheden og uddannelseskløften? Hvordan øger vi den sociale mobilitet? Hvordan sikrer vi socialt blandede boligområder og skoler? Hvordan styrker vi velfærden og den offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien? Hvordan giver vi klimaomstillingen social balance? Og hvordan bygger vi bro mellem lavt- og højtuddannede og land og by? Jeg glæder mig til samarbejdet med Asbjørn Sonne Nørgaard, holdet på Cevea og partnerne om disse og andre dagsordener,«uddyber Per Michael Jespersen.  

SDU-professor får ansvaret for analyserne 

På analysefronten opruster Cevea ved at ansætte Asbjørn Sonne Nørgaard. Han har en ph.d. i statskundskab og har som professor på SDU blandt andet forsket i arbejdsmarkeds- og socialpolitik, reformpolitik, kommissioner og politisk holdningsdannelse. I efteråret var han aktuel med bogen Den politiske personlighed: Vælgere og politikere i Danmark.

 »Den danske velfærdsmodel har udmærket sig ved at kombinere en høj grad af lighed og social tillid med gode betingelser for vækst og foretagsomhed. Men modellen er under pres, og den offentlige sektor har været på smalkost gennem flere år. En stor offentlig sektor med gode daginstitutioner og skoler, med stærke sociale tilbud og værdige velfærdsordninger er ikke en forhindring men en forudsætning for velstand og lighed. Den særlige danske flexicuritymodel på arbejdsmarkedet er også under pres. Med grundige analyser skal vi sætte fokus på de steder, hvor velfærden halter og sammenhængskraften er udfordret, og vi skal komme med kvalificerede bud på, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi skal både kikke indad og lære af de kommuner, jobcentre og virksomheder, der gør det bedst, og kikke udad og lære af andre landes erfaringer. Cevea skal være med til at sætte en progressiv politisk dagsorden,« siger Asbjørn Sonne Nørgaard. 

Per Michael Jespersen og Asbjørn Sonne Nørgaard tiltræder den 1. maj. Den tidligere direktør Kristian Weise er i dag generalsekretær for udviklingsorganisationen Oxfam IBIS.

For yderligere oplysninger og interview kontakt venligst:

Per Michael Jespersen: 2727 7669 – Asbjørn Sonne Nørgaard: 2172 5413 – Anders Dybdal: 2296 9949

FORFATTER(E)

DEL INDLÆG:

SENESTE INDLÆG MED TEMAET Pressemeddelelse
SE ALLE
Pressemeddelelse
Ny ledelse og ny kurs i Tænketanken Cevea
15. december 2020
Pressemeddelelse
Videoer og praktiske øvelser får flere på efteruddannelse
21. oktober 2020
Pressemeddelelse
Cevea får ny formand
30. april 2020
Pressemeddelelse
TÆNKETANK: Økonomisk usikkerhed blandt de laveste indkomster er gift for økonomien
22. april 2020