Presseklip

 • Kontanthjælpsmodtagere bliver hjemme fra valget

  Presseklip ‐ 11. December 2017

  Det er ikke kontanthjælpsmodtagere, man ser flest af ved stemmeboksene til kommunalvalget. Kun lidt mere end 40 procent stemte ved forrige valg. Det bliver næppe bedre på tirsdag, spår ekspert og Cevea-direktør. »Jeg mener, det er en svaghed ved vores demokrati, at nogle af de mennesker, som det politiske betyder mest for, og som det har de største konsekvenser for, er dem der stemmer mindst. Det er noget, vi alle bør være opmærksomme på og bekymre os over,« siger Kristian Weise. Bragt i Ugebrevet A4 d. 16. november 2017. 

 • Vækstfremmer: Akademikere bringer vækst ind i SMV'er

  Presseklip ‐ 11. December 2017

  Højtuddannede indtager i stigende grad små og mellemstore danske virksomheder. Siden 2015 har der været en stigning på 33 procent af ansatte akademikere i små og mellemstore virksomheder. Det viser en undersøgelse, som tænketanken Cevea har gennemført for Akademikernes A-kasse og SMVdanmark. Samtidig peger en tidligere undersøgelse på, at akademikere i små og mellemstore virksomheder fører til??ere arbejdspladser, mere vækst og bedre overlevelse for virksomhederne. Bragt i Djøfbladet d. 25. november 2017. 

 • Flere akademikere til små firmaer

  Presseklip ‐ 11. December 2017

  Arbejdsmarked: Flere og flere højtuddannede finder vej ud i landets små og mellemstore virksomheder. Det viser en ny analyse, som tænketanken Cevea har gennemført for Akademikernes Akasse og SMVdanmark. Akademikerne bidrager især til at udvikle, nytænke og til at sætte ting i system. Blandt SMVdanmarks medlemsvirksomheder er der i dag akademikere ansat i 16 pct. af virksomhederne. Til sammenligning lå tallet i 2015 på 12 pct. Bragt i Jyllands-Posten d. 29. november 2017.

 • Gribskov bruger mindst på ældre

  Presseklip ‐ 13. November 2017

  Gribskov Kommune bruger 27.198 pr ældre boger 65+ og ligger dermed i bund i en ny undersøgelse fra Cevea. Til sammenligning bruger København Kommune 65.078 kr. Tallene er fra en ny undersøgelse, som er gennemført af centrum-Venstre tænketanken Cevea. Cevea har også set på, hvordan udviklingen har været over de seneste ti år fra 2007 til 2017. Her er den absolutte ændring for Gribskov Kommune et fald på 19.956 kroner, hvilket svarer til en procentvis ændring på -42,3 procent. Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 10. november. Læs hele artiklen her.

 • Digitaliseringen æder jobs: Uddannelsespulje skal være et krav i danske virksomheder

  Presseklip ‐ 19. October 2017

  876.000. Ifølge tænketanken Cevea er det antallet af stillinger, der er i højrisiko for at blive automatiseret og det betyder altså en stor mængde mennesker, der pludseligt står uden job. Det er en udfordring, som vi er nødt til at se i øjnene, mener Søren Fibiger Olesen, der er formand i Krifa. Selvom digitalisering bringer masser af nye muligheder med sig, må vi ikke være blinde for de udfordringer, vi kommer til at stå over for fremover. Og her er særligt nogle brancher ramt på, at deres jobs bliver automatiseret. Det er vi nødt til at handle på allerede nu, siger han. Bragt på avisen.dk. Læs hele artiklen her.

 • Fagforbund kræver at Folketinget skaber ligeløn på det offentlige arbejdsmarked

  Presseklip ‐ 19. October 2017

  Presseklip - d. 11. september 2017 Uddannelse betaler sig bedst for mænd. Når sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter går på arbejde får de i gennemsnit langt mindre i løn end de fag, hvor uddannelseslængden er den samme, men hvor der er en overvægt af mænd ansat. Kvinder med mellemlange videregående uddannelser, som sygeplejersker og pædagoger, tjener 27 procent mindre end mændene med samme uddannelsesniveau, viser undersøgelse foretaget af Cevea. Uddannelse betaler sig altså langt bedre for mænd end for kvinder. Og her er politisk initiativ fra folketingets politikere ekstremt vigtigt, understreger organisationerne. Artiklen er bl.a. bragt på sygeplejersken og eft.dk. Læs hele artiklen her.

 • Lars Løkke taler gerne klima, når der kan tjenes penge på det

  Presseklip ‐ 19. October 2017

  Presseklip - d. 21. september 2017 LEDER - Oppositionen kritiserer Lars Løkke for sit manglende engagement i klimakampen på hjemmebane. Der er blevet tegnet et næsten skizofrent billede af statsministeren, der på den ene side ikke ønsker at indføre en grøn registreringsafgift, lægger afgifter på elbiler, skærer ned på energiforskningen, forsøger at aflyse havvindmølleparker og skærer ned på klimamålene, men på den anden siden træder frem som fortaler for klimakampen på den internationale scene. Sidste år eksporterede danske virksomheder energiteknologi for mere end 71 milliarder kroner. Og Tænketanken Cevea vurderer, at Danmark har skabt et sted mellem 67.000 og 110.000 »grønne arbejdspladser« . Grøn teknologi er en god eksportvare. Så god, at»vores velstand er tæt knyttet til verdens grønne omstilling« , konkluderer Cevea i en rapport fra maj. Hvis danske virksomheder også fremadrettet skal være en del af den gode fortælling, så kræver det, at regeringen tager klimaudfordringerne alvorligt på hjemmebane også. Det skylder Lars Løkke både dansk erhvervsliv og alle os andre. Bragt i Information. Læs lederen her. 

 • Tænketanke vil have nye stemmer i debatten

  Presseklip ‐ 19. October 2017

  Presseklip - d. 13. september 2017 Det Progressive Akademi- skal klæde flere unge på til at deltage i debatten om politik og økonomi. I weekenden blev dørene igen slået op for -Det Progressive Akademi-. Her åbnede Mogens Lykketoft ballet med en tale om FN-s verdensmål foran de cirka 25 unge studerende og ansatte fra fagbevægelsen, der deltager på akademiet. Over de kommende måneder skal de mødes i alt otte gange for at diskutere blandt andet vækst og grøn omstilling, udfordringer på arbejdsmarkedet og Finansministeriets regnemetoder. Akademiet er et samarbejde mellem AE-Rådet og tænketanken Cevea, der ønsker at give deltagerne et indblik i dansk økonomis maskinrum, de politisk-økonomiske udfordringer, der præger samfundet, og at -inspirere til reflekteret og progressiv tænkning-, som det hedder i beskrivelsen. Bragt på piopio.dk. Læs hele artiklen her.   

 • Vi kan ikke sidde og vente på, at andre tager ordet for os

  Presseklip ‐ 19. October 2017

  Presseklip - d. 29. september 2017 Alt for få faglærte på arbejdsmarkedet griber pennen eller mikrofonen for at deltage i den brede samfundsdebat. Det vurderer tænketanken Cevea, som tilbyder en uddannelse som faglig meningsdanner. Men heldigvis er der også debatlystne græsrødder som Annegrethe Magnussen og Gitte Geertsen. Cevea har flere gange lavet undersøgelser af debatspalterne i danske dagblade, som viser, at over halvdelen af alle indlæg bliver skrevet af akademikere eller journalister. Og den skævvridning af, hvem der deltager i den offentlige debat, er virkelig ærgerlig, mener Kristian Birk. Vores analyse viser, at de, som blander sig, i langt højere grad er mænd end kvinder, og de med højere uddannelser skriver langt de fleste indlæg i debatspalterne, mens folk med faglige uddannelser kun står for fem-seks procent af debatindlæggene. Debatstof bliver jo delt rigtig meget på de sociale medier, så derfor prøver vi at få folk til at tage pennen og mikrofonen i egen hånd, siger Kristian Birk, som har været med til at udvikle og undervise på Ceveas uddannelse til faglig meningsdanner. Her lærer HK'ere, pædagoger, sosu-assistenter og håndværkere at skrive læserbreve, stille op til debat live eller på sociale medier og endda starte kampagner. Læs hele artiklen i HK Privatbladet, sektor 4, s. 1. 

 • Skolestyring: Verdens frieste lærere går rundt i Holland

  Presseklip ‐ 8. September 2017

  Presseklip - 30. august 2017  Skal danske skoler fremover være selvejende? Det var til debat i dag, da Cevea havde inviteret til konference om styringen af folkeskolen. Debatten kom dog hurtigt til i lige så høj grad at handle om skolereform og regler. Oplægget til konferencen er en rapport fra Cevea, der har gennemgået andre landes modeller for mere selvstyre til folkeskoler. Blandt deres anbefalinger er at skele til enten Finland, hvor der bliver lagt et skolebudget fra statens side, eller til Holland, hvor skolerne er selvejende. Bagt på folkeskolen.dk. Læs artiklen her.