Nyt EU-forslag vil give danske fædre krav på fire gange længere barsel, end de tager i dag

EU-Kommissionen vil øremærke barsel til fædre. Nye tal viser, at danske mænd i gennemsnit tager langt mindre barsel, end de fire måneder kommissionen foreslår til trods for, at Danmark ofte fremhæves som foregangsland inden for ligestilling i europæisk sammenhæng.

Ser man på mændene i de andre nordiske lande, der har indført forskellige former for øremærket barsel til fædre, betyder ordningerne, at mænd får mere tid med deres børn. Den største stigning er sket i Island, hvor man er gået fra, at fædre tog 0,1 pct. af barselsorloven i 1990 til, at de i 2008 tog over 34 pct. af barslen, viser en rapport fra Cevea.

 

Bragt i Information Læs artiklen her