Ville du arbejde hårdere, hvis din chef tjente mere?

Hvad stod der på din seneste lønseddel? Det kan alle med en smule privatøkonomisk nærvær nok svare på.

Vi slider for vores løn. Men en ny analyse viser, at vi faktisk også slider for chefens løn. Hvis der er stor forskel mellem lønniveauerne i en virksomhed, arbejder vi nemlig hårdere og er mere tilfredse. Og det rejser spørgsmålet: Hvorfor ved vi egentlig så lidt om hinandens løn?

 Et nøglepunkt i diskussionen er, om ulighed skaber mere vækst. Noget kunne tyde på, at det er tilfældet, når man ser på de resultater, som Jacob Lyngsie og Nicolai Foss kommer frem til, men Kristian Weise fra centrum-venstretænketanken Cevea mener alligevel, at man skal være påpasselig. Han henviser til et studie fra OECD fra 2014, der viste, at lande, hvor uligheden er lav, har højere vækst.

»I de samfund, som på lang sigt har den mest lige fordeling, er det arbejdsmarkedet, som sikrer ligheden. Man har ikke et lavtlønsarbejdsmarked og samtidig har en virksomhedskultur, der ikke gør meget stor forskel på manden på gulvet og direktøren. Hvis uligheden på arbejdspladsen omvendt bliver større, og man gerne vil opretholde et nogenlunde lige samfund, så kræver det større politisk intervention,« siger han.

»OECDs pointe er, at stigende ulighed giver dårlig udnyttelse af den menneskelige kapital.

Det vil sige, at nogle folk, som egentlig er født med de rigtige talenter, ikke får chancen. Min pointe er overordnet, at det er vigtigt at have et arbejdsmarked, som er fair fordelende, for det er alle medarbejdere, som er med til at skabe værdi og produktivitet,« siger Kristian Weise.

 

Lederen blev bragt i Berlingske d. 28. januar 2018.