Pressemeddelelser

 • Faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne

  Pressemeddelelser ‐ 6. March 2020

  Ny CEVEA-analyse viser, at faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne hos landets 9 største dagblade. ”Et alvorligt problem for folkestyret, at debatten er så skæv” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Cevea. 67,9% af debatindlæggene i stikprøven fra 2019 er skrevet af akademikere, der ellers kun udgør 13,1% af den danske befolkning. Det betyder, at akademikerne er repræsenteret 5,2 gange hyppigere end deres befolkningsandel tilsiger. De erhvervsuddannede har forfattet 7,4% og ufaglærte 4,3% af debatindlæggene. Det betyder, at de faglærte og ufaglærte er hhv. 4 gange og 5,9 gange sjældnere repræsenteret, end deres befolkningsandel tilsiger. ”Hvis den demokratiske samtale skal lykkes, så er det vigtigt, at alle samfundsgrupper kommer til orde, ellers risikerer vi en offentlig debat, der ikke afspejler de problemstillinger, synspunkter og holdninger, der er tilstede hos befolkningen. Debatspalterne skal ikke være en osteklokke for den snakkende klasse. Hvis aviser og traditionelle medier også skal være relevante i fremtiden, så duer det ikke, at de lukker sig om sig selv. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard fra Tænketanken Cevea og tilføjer, ”hvis det kun gjaldt én avis, var det til at leve med, men billedet er ret entydigt på tværs af de landsdækkende dagblade. ” ”Jeg synes, det er åbenlyst, at der mangler stemmer som min og mine kollegers i debatten. Altså al respekt for akademikerne på Slotsholmen, men der altså en verden til forskel mellem deres arbejdsliv og så os, der har vores dagligdag på byggepladsen, i fabrikshallen eller i servicesektoren. Vores virkelighed er måske bare for kedelig leverpostejsagtig eller for fremmed til, at man gider høre eller skrive om den. Så er det måske nemmere bare at glemme den”, forklarer Mathias Vinholt, der er elektrikerlærling og lærlingeformand i Dansk El-forbund. I 2017 lavede CEVEA en lignende undersøgelse. Sammenligner man tallene, så er der sket en marginal forbedring af de erhvervsuddannedes repræsentation, mens resultatet i 2019 er endnu værre for de ufaglærte. For flere udtalelser kontakt Asbjørn Sonne Nørgaard, Analysechef, +45 21 72 54 13

 • Tænketanken Cevea ansætter ny kommunikationschef

  Pressemeddelelser ‐ 23. January 2020

  Alexander Grandt Petersen tiltræder 1. februar stillingen som ny kommunikationschef for Tænketanken Cevea. Alexander kommer fra en stilling som kommunikationsmedarbejder i AKF Koncernen. Han har tidligere været forbundsformand for DSU, næstformand for Dansk Ungdoms Fællesråd og formand for Danske Skoleelever. Indtil for nyligt var han folketingskandidat for Socialdemokratiet i Odense.  Med ansættelsen ønsker Cevea at styrke tænketankens eksterne kommunikation og skabe endnu større gennemslagskraft i den offentlige debat. ”Jeg er rigtig glad for at kunne byde Alexander Grandt Petersen velkommen i Cevea. Alexanders politiske erfaring og kommunikationsfaglige baggrund er et ideelt match med Cevea. Ansættelsen er et led i vores mål om at styrke Ceveas stemme i den offentlige debat og skabe endnu større gennemslagskraft for progressive analyser og politik. Vi vil præge opinionsdannelsen med analyser og løsningsforslag, der kan udvikle den danske samfundsmodel og være et stærkt modspil til de kræfter, der ønsker et mere ulige samfund og en svækket social sammenhængskraft. Det kræver en professionel kommunikationsindsats, og derfor styrker vi nu Cevea på den front,” udtaler direktør for Cevea, Per Michael Jespersen. Alexander Grandt Petersen er også tiltænkt en central rolle i Ceveas politikudvikling, interessevaretagelse og netværksskabende aktiviteter og arrangementer i samarbejde med Ceveas direktør og vicedirektør. ”Jeg ser et enormt potentiale i at styrke Ceveas position som politikudviklende drivkraft for centrumvenstre. Det kræver en endnu stærkere tilstedeværelse i den offentlige debat, og at vi udnytter de digitale muligheder for en tættere kommunikation med centrum-venstres mange aktører, fra frivillige i partier og fagforeninger til valgte politikere og faglige ledere. Det er en spændende og udfordrende opgave, som jeg ser frem til at tage ansvar for,” udtaler Alexander Grandt Petersen. 

 • Cevea-analytiker får job i Socialdemokratiet

  Pressemeddelelser ‐ 20. December 2019

  Frederik Lasserre, der er analytiker i Tænketanken Cevea, er blevet ansat af Socialdemokratiet i en stilling som rådgiver på bl.a. det finanspolitiske område. ’Frederik har stærke analytiske evner, som han i Cevea især har foldet ud i forhold til emnerne: den finansielle sektor, bredere ejerskabsformer i erhvervslivet og skattepolitik. At han også kan formidle disse emner, har han blandt andet demonstreret som klummeskribent i Berlingske og som debattør i tv, radio og på de sociale medier. Og så er han et politisk tænkende menneske, der er stærkt optaget af at trække Danmark i en mere progressiv retning. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Frederik i Cevea, og vi ser frem til at samarbejde med ham og følge ham i fremtiden,’ siger Ceveas direktør Per Michael Jespersen. Frederik er 27 år og er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet. Han har været analytiker i Cevea siden 1.maj 2018,, og før det var han student i tænketanken. Han begynder i sit nye job i Socialdemokratiet den 1. februar 2020. 

 • Cevea fremrykker tiltrædelsen af ny analysechef 

  Pressemeddelelser ‐ 3. April 2019

  Asbjørn Sonne Nørgaard, Ph. D, tiltræder stillingen som vicedirektør med ansvar for analyse tidligere end planlagt. Oprindeligt skulle Asbjørn Sonne Nørgaard tiltræde samtidigt med ny direktør i Cevea, Per Michael Jespersen, 2. Maj. Men tiltræder i stedet arbejdet med at lede Ceveas analyseproduktion to uger tidligere, allerede den 15. April. ”I tænketanken er vi glade for at Asbjørn har haft mulighed for at tiltræde hurtigst muligt. Hans kompetencer er vigtige for at Cevea kan gøre sig gældende, og er efterspurgt i det daglige. Vi glæder os også over at kunne komme hurtigere i gang med det projekt for Cevea, som den nye ledelse har tegnet. Og som også indebærer en omstrukturering af vores analysearbejde,” oplyser kommunikationschef i Cevea, Kasper Fogh Hansen. Asbjørn Sonne Nørgaard kommer fra en stilling som professor i Statskundskab på Syddansk Universitet. Kontakt: Kasper Fogh 26 11 15 19

 • Politiken-profil og professor i spidsen for Tænketanken Cevea

  Pressemeddelelser ‐ 13. March 2019

  Per Michael Jespersen, der kommer fra en stilling som redaktionschef på Politiken, bliver tænketanken Ceveas nye direktør, og samtidig træder tidligere professor i statskundskab på SDU, Asbjørn Sonne Nørgaard, ind i en nyoprettet stilling som vicedirektør med ansvar for analyser. 

 • Ny politik- og kommunikationschef

  Pressemeddelelser ‐ 10. May 2016

  Cevea har fra 1. juni ansat Kasper Fogh Hansen i en nyoprettet stilling som politik- og kommunikationschef. Kasper Fogh kommer fra Food Organisation of Denmark, hvor han de sidste 5 år har været kommunikations- og udviklingschef. Tidligere har han været pressechef i Københavns Kommune tæt knyttet til tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard.

 • Nyt Cevea fokuserer på politik: Vil have mere indflydelse

  Pressemeddelelser ‐ 16. December 2015

  Tænketanken Cevea har de senere år haft vokseværk i både aktiviteter, omsætning og medarbejdere. Nu slår væksten over i en knopskydning, skabelsen af en ny organisation og fokusering på eget kernearbejde.

 • Kontanthjælpsloft skaber fattigdom, ikke job

  Pressemeddelelser ‐ 18. November 2015

  Kommentarer fra Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea, til aftalen om kontanthjælpsloft: ”Regeringen har i dag indgået et forlig med de borgerlige partier om det såkaldte moderne kontanthjælpsloft. Men der er ikke meget moderne over det loft. Det er gammeldags, uhensigtsmæssigt og asocialt. Det vil ikke skabe flere job, men derimod presse folk ud i fattigdom.", siger Kristian Weise. "Kontanthjælpsloftet vil ikke have den ønskede effekt i form af at skabe større afstand mellem…

 • Kløften mellem land og by vokser

  Pressemeddelelser ‐ 9. November 2015

  Kommunalreformen fra 2007 resulterede i en markant flytning fra land til by. Det er især yderområderne, der har mærket konsekvenserne af centraliseringen, viser ny analyse fra Cevea. 

 • Et nyt Cevea med respekt for oprindelsen

  Pressemeddelelser ‐ 22. October 2015

  Tænketanken Cevea har siden starten for syv år siden været i stor udvikling og vækst. Et nyt logo med respekt for grundlaget, men i en mere solid og balanceret udgave – symboliserer udviklingen frem mod den stærke og professionelle organisation, Cevea er i dag.