Pressemeddelelser

 • Cevea får ny formand

  Pressemeddelelser ‐ 30. april 2020

  Anders Dybdal, der er en af initiativtagerne til Tænketanken Cevea, har valgt at stoppe som formand efter 2 ½ år på posten. Han har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder siden stiftelsen i 2008, men nu er det altså slut.   ’’Det har været en svær beslutning, som har været længe undervejs. Jeg føler, at Cevea lidt er mit barn. Samtidig har jeg det sådan, at Cevea nu er klar til at ”stå på egne ben”. Sådan havde jeg det ikke for lidt over 1 år siden, da den tidligere direktør Kristian Weise havde fundet nyt arbejde, og vi ledte efter ny direktør. Cevea står virkelig stærkt nu. Vi har en yderst kompetent ledelse med Per Michael Jespersen, Asbjørn Sonne Nørgaard og Louise Juul Jensen, og tænketanken har fået større gennemslagskraft med flere dagsordensmuskler, større analytisk kapacitet og unikke uddannelser og mødesteder’’. Jan Villadsen, der er gruppeformand i Transportgruppen i 3F, og som allerede er en del af bestyrelsen i Cevea, bliver ny formand for tænketanken. ’’Jeg har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen med Anders Dybdal, og som ny formand vil jeg være med til at sikre, at Cevea fortsat kan spille rollen som uafhængig tænketank, der kan og tør udfordre alle lejre – både til højre og venstre. Og som også kan inspirere. Vi har nemlig brug for nye interessante holdninger og analyser, og vi har brug for nogen, der tør sparke nye spændende politiske ideer og forslag ud i den offentlige debat. Jeg vil som formand have et særligt blik for, hvad vi som bestyrelse kan gøre for at styrke tænketankens økonomiske fundament, så Ceveas medarbejdere kan slippe kreativiteten, analyserne og debatlysten løs,’’ siger Jan Villadsen. I forbindelse med formandsskiftet får Cevea også en næstformand. Det bliver Christina Krzyrosiak Hansen, der er medlem af bestyrelsen og borgmester for Socialdemokratiet i Holbæk. Der bliver mulighed for at sige farvel til den afgående formand, Anders Dybdal, og goddag til den nye formand og næstformand ved en reception. På grund af corona-situationen bliver det på et senere tidspunkt.  Yderligere oplysninger fås hos Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, på tlf. 27 27 76 69

 • TÆNKETANK: Økonomisk usikkerhed blandt de laveste indkomster er gift for økonomien

  Pressemeddelelser ‐ 22. april 2020

  Danskere med lave indkomster er mest ængstelige og mest bekymrede for at miste deres job under corona-epidemien end andre indkomstgrupper. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea, der opfordrer regeringen til at målrette den økonomiske indsats mod de laveste indkomster. ”Vi er enige med vismændene i, at opgaven er at styrke privatforbruget, hvis dansk økonomi hurtigt skal komme i omdrejninger igen. Men for at få fuld effekt af en stimulering af privatforbruget, skal vi både øge evnen og lysten til at forbruge. Uden indkomst og forbrugslyst går økonomien i stå. Vi vil få mest for pengene, hvis det især er dem med de laveste indkomster, der får gavn af den økonomiske indsprøjtning. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Tænketanken Cevea. Det er kun godt en tredjedel af danskerne (37 pct.), der slet ikke er bekymrede for at blive arbejdsløse. Hver tiende dansker er i høj eller meget høj grad bekymret for at miste jobbet. Bekymringen og ængsteligheden er især udbredt blandt danskere med lave indkomster. Blandt danskere med de højeste husstandsindkomster på over 800.000 kr. (før skat) er det kun en ud af 20 (5 pct.), som i høj eller meget høj grad er bekymrede, mens en ud af fem (21 pct.) danskere med de laveste husstandsindkomster på under 300.000 kr. (før skat) i høj eller i meget høj grad er bekymrede for at blive arbejdsløs som følge af corona-epidemien. Bekymringen for at miste sit job er altså fire gange så udbredt blandt danskere med meget lave indkomster end blandt dem med de højeste indkomster. ”Vi ved fra dansk og international forskning i forbrugeradfærd, at ængstelighed og usikkerhed er gift for forbrugslysten. Optimistiske og begejstrede forbrugere er mere gavmilde. De ’belønner’ sig selv med mere forbrug, og de foretager flere impulskøb. Ængstelige mennesker, der frygter for fremtiden, er mere tilbøjelige til at se risici, og de er mere opmærksomme på negative begivenheder. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard og fortsætter: ”Vi behøver ikke, at opfinde den dybe tallerken for at målrette indsatser mod de laveste indkomster. Vi har allerede i dag overførsler og ordninger som folketinget kan skrue på. ” Cevea foreslår: Forlæng lønkompensationen til virksomheder, der ikke fyrer deres ansatte og suppler ordningen med et midlertidigt løntilskud til virksomheder, der ansætter flere medarbejdere. Højere tilskud til virksomheder, der opretter praktik- og lærepladser, så flere får en praktikplads. Dobbelt SU-klip i en periode og øget optag på landets uddannelsesinstitutioner for at minimere ledigheden blandt unge. Udbetal indefrosne feriepenge Midlertidig stigning i ældrechecken for at styrke forbrugslysten de fattigste pensionister. Corona-tillæg ovenpå dagpengene for at holde hånden under forbruget. Målingen er gennemført d. 30.3.-1.4.2020 af analyseinstituttet MEGAFON for Tænketanken Cevea. Målingen bygger på et repræsentativt udsnit af danskerne (N=1.004). For flere udtalelser kontakt Asbjørn Sonne Nørgaard, Analysechef, +45 21 72 54 13

 • Faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne

  Pressemeddelelser ‐ 6. marts 2020

  Ny CEVEA-analyse viser, at faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i debatspalterne hos landets 9 største dagblade. ”Et alvorligt problem for folkestyret, at debatten er så skæv” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Cevea. 67,9% af debatindlæggene i stikprøven fra 2019 er skrevet af akademikere, der ellers kun udgør 13,1% af den danske befolkning. Det betyder, at akademikerne er repræsenteret 5,2 gange hyppigere end deres befolkningsandel tilsiger. De erhvervsuddannede har forfattet 7,4% og ufaglærte 4,3% af debatindlæggene. Det betyder, at de faglærte og ufaglærte er hhv. 4 gange og 5,9 gange sjældnere repræsenteret, end deres befolkningsandel tilsiger. ”Hvis den demokratiske samtale skal lykkes, så er det vigtigt, at alle samfundsgrupper kommer til orde, ellers risikerer vi en offentlig debat, der ikke afspejler de problemstillinger, synspunkter og holdninger, der er tilstede hos befolkningen. Debatspalterne skal ikke være en osteklokke for den snakkende klasse. Hvis aviser og traditionelle medier også skal være relevante i fremtiden, så duer det ikke, at de lukker sig om sig selv. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard fra Tænketanken Cevea og tilføjer, ”hvis det kun gjaldt én avis, var det til at leve med, men billedet er ret entydigt på tværs af de landsdækkende dagblade. ” ”Jeg synes, det er åbenlyst, at der mangler stemmer som min og mine kollegers i debatten. Altså al respekt for akademikerne på Slotsholmen, men der altså en verden til forskel mellem deres arbejdsliv og så os, der har vores dagligdag på byggepladsen, i fabrikshallen eller i servicesektoren. Vores virkelighed er måske bare for kedelig leverpostejsagtig eller for fremmed til, at man gider høre eller skrive om den. Så er det måske nemmere bare at glemme den”, forklarer Mathias Vinholt, der er elektrikerlærling og lærlingeformand i Dansk El-forbund. I 2017 lavede CEVEA en lignende undersøgelse. Sammenligner man tallene, så er der sket en marginal forbedring af de erhvervsuddannedes repræsentation, mens resultatet i 2019 er endnu værre for de ufaglærte. For flere udtalelser kontakt Asbjørn Sonne Nørgaard, Analysechef, +45 21 72 54 13

 • Tænketanken Cevea ansætter ny kommunikationschef

  Pressemeddelelser ‐ 23. januar 2020

  Alexander Grandt Petersen tiltræder 1. februar stillingen som ny kommunikationschef for Tænketanken Cevea. Alexander kommer fra en stilling som kommunikationsmedarbejder i AKF Koncernen. Han har tidligere været forbundsformand for DSU, næstformand for Dansk Ungdoms Fællesråd og formand for Danske Skoleelever. Indtil for nyligt var han folketingskandidat for Socialdemokratiet i Odense.  Med ansættelsen ønsker Cevea at styrke tænketankens eksterne kommunikation og skabe endnu større gennemslagskraft i den offentlige debat. ”Jeg er rigtig glad for at kunne byde Alexander Grandt Petersen velkommen i Cevea. Alexanders politiske erfaring og kommunikationsfaglige baggrund er et ideelt match med Cevea. Ansættelsen er et led i vores mål om at styrke Ceveas stemme i den offentlige debat og skabe endnu større gennemslagskraft for progressive analyser og politik. Vi vil præge opinionsdannelsen med analyser og løsningsforslag, der kan udvikle den danske samfundsmodel og være et stærkt modspil til de kræfter, der ønsker et mere ulige samfund og en svækket social sammenhængskraft. Det kræver en professionel kommunikationsindsats, og derfor styrker vi nu Cevea på den front,” udtaler direktør for Cevea, Per Michael Jespersen. Alexander Grandt Petersen er også tiltænkt en central rolle i Ceveas politikudvikling, interessevaretagelse og netværksskabende aktiviteter og arrangementer i samarbejde med Ceveas direktør og vicedirektør. ”Jeg ser et enormt potentiale i at styrke Ceveas position som politikudviklende drivkraft for centrumvenstre. Det kræver en endnu stærkere tilstedeværelse i den offentlige debat, og at vi udnytter de digitale muligheder for en tættere kommunikation med centrum-venstres mange aktører, fra frivillige i partier og fagforeninger til valgte politikere og faglige ledere. Det er en spændende og udfordrende opgave, som jeg ser frem til at tage ansvar for,” udtaler Alexander Grandt Petersen. 

 • Cevea-analytiker får job i Socialdemokratiet

  Pressemeddelelser ‐ 20. december 2019

  Frederik Lasserre, der er analytiker i Tænketanken Cevea, er blevet ansat af Socialdemokratiet i en stilling som rådgiver på bl.a. det finanspolitiske område. ’Frederik har stærke analytiske evner, som han i Cevea især har foldet ud i forhold til emnerne: den finansielle sektor, bredere ejerskabsformer i erhvervslivet og skattepolitik. At han også kan formidle disse emner, har han blandt andet demonstreret som klummeskribent i Berlingske og som debattør i tv, radio og på de sociale medier. Og så er han et politisk tænkende menneske, der er stærkt optaget af at trække Danmark i en mere progressiv retning. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Frederik i Cevea, og vi ser frem til at samarbejde med ham og følge ham i fremtiden,’ siger Ceveas direktør Per Michael Jespersen. Frederik er 27 år og er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet. Han har været analytiker i Cevea siden 1.maj 2018,, og før det var han student i tænketanken. Han begynder i sit nye job i Socialdemokratiet den 1. februar 2020. 

 • Cevea fremrykker tiltrædelsen af ny analysechef 

  Pressemeddelelser ‐ 3. april 2019

  Asbjørn Sonne Nørgaard, Ph. D, tiltræder stillingen som vicedirektør med ansvar for analyse tidligere end planlagt. Oprindeligt skulle Asbjørn Sonne Nørgaard tiltræde samtidigt med ny direktør i Cevea, Per Michael Jespersen, 2. Maj. Men tiltræder i stedet arbejdet med at lede Ceveas analyseproduktion to uger tidligere, allerede den 15. April. ”I tænketanken er vi glade for at Asbjørn har haft mulighed for at tiltræde hurtigst muligt. Hans kompetencer er vigtige for at Cevea kan gøre sig gældende, og er efterspurgt i det daglige. Vi glæder os også over at kunne komme hurtigere i gang med det projekt for Cevea, som den nye ledelse har tegnet. Og som også indebærer en omstrukturering af vores analysearbejde,” oplyser kommunikationschef i Cevea, Kasper Fogh Hansen. Asbjørn Sonne Nørgaard kommer fra en stilling som professor i Statskundskab på Syddansk Universitet. Kontakt: Kasper Fogh 26 11 15 19

 • Politiken-profil og professor i spidsen for Tænketanken Cevea

  Pressemeddelelser ‐ 13. marts 2019

  Per Michael Jespersen, der kommer fra en stilling som redaktionschef på Politiken, bliver tænketanken Ceveas nye direktør, og samtidig træder tidligere professor i statskundskab på SDU, Asbjørn Sonne Nørgaard, ind i en nyoprettet stilling som vicedirektør med ansvar for analyser. 

 • Ny politik- og kommunikationschef

  Pressemeddelelser ‐ 10. maj 2016

  Cevea har fra 1. juni ansat Kasper Fogh Hansen i en nyoprettet stilling som politik- og kommunikationschef. Kasper Fogh kommer fra Food Organisation of Denmark, hvor han de sidste 5 år har været kommunikations- og udviklingschef. Tidligere har han været pressechef i Københavns Kommune tæt knyttet til tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard.

 • Nyt Cevea fokuserer på politik: Vil have mere indflydelse

  Pressemeddelelser ‐ 16. december 2015

  Tænketanken Cevea har de senere år haft vokseværk i både aktiviteter, omsætning og medarbejdere. Nu slår væksten over i en knopskydning, skabelsen af en ny organisation og fokusering på eget kernearbejde.

 • Kontanthjælpsloft skaber fattigdom, ikke job

  Pressemeddelelser ‐ 18. november 2015

  Kommentarer fra Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea, til aftalen om kontanthjælpsloft: ”Regeringen har i dag indgået et forlig med de borgerlige partier om det såkaldte moderne kontanthjælpsloft. Men der er ikke meget moderne over det loft. Det er gammeldags, uhensigtsmæssigt og asocialt. Det vil ikke skabe flere job, men derimod presse folk ud i fattigdom.", siger Kristian Weise. "Kontanthjælpsloftet vil ikke have den ønskede effekt i form af at skabe større afstand mellem…