Cevea og LO holder konference om fremtidens arbejdsmarked

Der er opbrud på det danske arbejdsmarked. Som i det øvrige EU er sikkerhed i beskæftigelsen blevet mindre, og middelklasse sat under pres af vikararbejde og billig udenlandsk arbejdskraft. Derfor sætter Cevea og LO i dag fokus på både udfordringer og løsninger ved konference om fremtidens danske arbejdsmarked.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen, arbejdsmarkedsforsker Guy Standing, repræsentanter fra erhvervslivet og fagbevægelsen mødes på konferencen i LO huset for at gøre status over det danske arbejdsmarked anno 2015 og give deres bud på, hvordan Danmark undgår det europæiske ræs mod bunden med lavere lønninger og dårligere arbejdsforhold.

Tænketanken Cevea fremlægger på konferencen et 2-årig analyseprojekt om udviklingen på det danske arbejdsmarked. Analysen viser, at den danske middelklasse har klaret sig bedre gennem krisen end fx den tyske. Men i perioden 1995 til 2010 har de fattigste 10 procent af danskerne mistet 9 procent af deres årlige indkomst. I samme periode har de allerrigeste 10 procent af befolkningen fået hele 37 procent mere i indkomst.

”Vi skaber et opdelt samfund, hvor der er en meget rig gruppe, som trækker sig langt væk fra almindelige danskere og endnu længere fra de fattigste. Fællesskabsfølelsen og samhørigheden i det danske samfund går tabt, og vi er allerede godt på vej, som vi ser” siger Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen.

Det danske arbejdsmarked er samtidig under pres af stigende deltids- og vikararbejde. Andelen af lønmodtagere fra de nye østeuropæiske EU-lande er steget til 0,9 procent i 2012 fra 0,5 procent i 2008.

”Vi ser, at østeuropæerne er koncentreret i ganske få brancher. Det tyder på, at nogle danske arbejdsgivere fravælger dansk arbejdskraft til fordel for østeuropæisk,” siger Jens Jonatan Steen, der samtidig påpeger, at 75 procent af brancher med en højere andel af østeuropæiske medarbejdere har oplevet en tilbagegang i deres samlede beskæftigelse.

Konferencen skydes i gang med et oplæg fra den britiske arbejdsmarkedsøkonom professor Guy Standing, der taler om klassekamp og den nye klasse prekariatet. En gruppe som ikke opnår en fast tilknytning til arbejdsmarked, selvom de har en længerevarende uddannelse.