Skolereformen forkæler privatskolerne

Regeringens udspil til en ny skolereform indeholder mange nye og spændene tanker, som kan grundlægge ny en vej i dansk uddannelsespolitik. Men desværre har udspilet også en social slagside. Hvis man skruer op for tilskuddet til privatskolerne uden at skrue op for kravene, så skærpes den nuværende konkurrenceforvridningen mellem folkeskoler og privatskoler. Her følger uddybende kommentarer af Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen.

”Vi har et positivt syn på skolereformen i sin helhed og vi er glade for, at man har sat et ambitiøst projekt i søen for at sikre, at Danmark fortsat kan være med i den uddannelsesmæssige topklasse. Det er også godt, at der bliver sat ekstra fokus på at løfte niveauet for alle elever – også de, der måske har særligt behov for hjælp og støtte for at udvikle sig fagligt”, udtaler Jens Jonatan Steen, analysechef i Cevea.

"Det virker som en tidlig juleaften for privatskolerne, hvis de får adgang til nye penge og nye tilskud uden at der følger nye krav. Vi må stille krav, når vi bruger offentlige midler. Derfor skal privatskolerne heller ikke have andel i de ekstra ressourcer, hvis de ikke tager ansvar for de nye opgaver og bidrager til skabelsen af helhedsskoler. Pengene bør helt logisk følge arbejdsindsatsen og den sociale ansvarlighed”, forklarer Jens Jonatan Steen.

"Det store problem er at den ekstra bevilling vil øge skævvridningen mellem privatskoler og folkeskoler, hvor det vil blive endnu nemmere for privatskolerne at udkonkurrere folkeskolen. Privatskolernes tilskudsordning er i forvejen meget fordelagtig, og når de fortsat kan selektere og undslippe det sociale ansvar, så vil de ekstra penge blot gøre det muligt at kvaliteten yderligere uden at løse nye opgaver. Det vil have store konsekvenser i f.eks. København, hvor det politiske flertal netop arbejder for at sikre en mere fair fordeling af de økonomiske ressourcer"

”Skolereformen sætter derfor en fed streg under behovet for at øge privatskolernes incitament til at tage større social ansvarlighed. Det vil være oplagt at bruge skolereformen som en anledning til at ændre tilskudssystemet, så skatteydernes penge ledes derhen, hvor de gør størst gavn”, opfordrer Jens Jonatan Steen.

Fra regeringens reformudspil, side 53:
"Regeringen vil sikre, at tilskuddene til de frie skoler tilpasses, så skolerne får tilsvarende muligheder for at øge kvaliteten i undervisningen som folkeskolen. Der vil ikke blive stillet krav til, at frie grund- og efterskoler også skal levere en længere sammenhængende skoledag." (http://stm.dk/multimedia/UVM_Folkeskole.pdf)