Sats på investeringer fremfor skattenedsættelser

Hermed følger kommentarer til regeringens vækstplan fra Tænketanken Cevea.

”Regeringen ser helt rigtigt, når den vil styrke den økonomiske vækst og genvinde de job, vi har tabt under krisen. Det er det vigtigste politiske spørgsmål i dag. Der er også flere gode initiativer i vækstplanen. Men planen ville have fungeret ligeså godt uden den nedsættelse af selskabsskatten, som er en del af den. Den er mest af alt en gave til de virksomheder, der i forvejen klarer sig godt”, siger Kristian Weise, direktør for Cevea.

”Investeringerne i boligrenovering og muligheden for fradrag i forbindelse med boligjob-ordningen vil skabe job på den korte bane. Det er det, der er behov for. Det betyder både noget for dem, der kommer i arbejde, og for at vende den økonomiske udvikling og skabe tillid blandt forbrugerne, så vi kommer endegyldigt ud af krisen. Sådanne elementer måtte der godt have været flere af i denne pakke”, siger Kristian Weise.

”Der er god ræson i at lave en form for serviceeftersyn på afgifterne for dansk erhvervsliv. Det er oplagt at indrette afgifter og fradrag mere intelligent, så de matcher skabelsen af arbejdspladser og fremtidens virksomheder. Man skal bare huske, at afgifter jo ikke er blevet indført for at straffe nogen, men for at regulere vores adfærd, så dem der eksempelvis forurener har en økonomisk grund til at forurene mindre”, understreger Kristian Weise.

”Det er ærgerligt, at regeringen er hoppet med på vognen om, at lavere selskabsskat i sig selv giver øget vækst. Der er ikke noget historisk bevis for det. Virksomheder, der, som følge af krisen, er i problemer, vinder ikke noget på lavere selskabsskat – for de har jo ikke noget overskud eller kun et lille et. Lavere selskabsskat påvirker heller ikke de marginale omkostninger, som er dér, konkurrenceevnen primært mærkes. Sænkningen af selskabsskatten er derfor unødvendig”, siger Kristian Weise.

”Finansieringen af vækstplanen er noget tvivlsom. Lavere vækst i det offentlige forbrug vil trække i den modsatte retning – det vil hive aktivitet ud af økonomien. Og det vil betyde færre sygeplejersker, lærere og SOSU-assistenter. Men andre ord vil det hæmme efterspørgslen i dansk økonomi” slutter Ceveas direktør, Kristian Weise.