Regeringen er på rette spor med store jernbane-investeringer

Regeringen er på rette spor med store jernbane-investeringer

Regeringens nye planer om en storstilet investering i elektrificering af jernbanerne er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det mener Tænketanken Cevea, som længe har efterlyst investeringer i den offentlige sektor, der kan få damp under vækstkedlerne i Danmark.

Der er stor ros til regeringen fra centrumvenstre Tænketanken Cevea i kølvandet på statsministerens præsentation af en plan for nye milliardinvesteringer i forbedringer af den kollektive trafik. Udspillet tyder på, at regeringen nu har indset, at man ikke kan spare sig ud af krisen.

”Det økonomiske forår er langsomt på vej. Ved at investere for 27,5 milliarder i offentlig transport over en årrække slår Regeringen flere fluer med et smæk.Det er stærkt, at vi får foretaget vigtige investeringer i Danmarks fremtid, som både kan skabe arbejdspladser, sikre miljøforbedringer og øge produktiviteten i Danmark. Det er en stor sejr, at regeringen nu kan begynde at sætte skub i økonomien og øge efterspørgselen - frem for blot at indskrænke den. Det kan bidrage til at løfte Danmark ud af den økonomiske krise,” siger Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen.

Set fra Ceveas synspunkt er der ingen tvivl om, at de store investeringer vil have en række gavnlige effekter, som på lidt længere sigt kan medvirke til at hive Danmark ud af krisen.

De ambitiøse investeringer vil give nye muligheder for både borgere og erhvervsliv. Vi vil kunne komme hurtigere fra a til b og reducere trængslen på vejene. Samtidig sikre det nye udspil, at Danmark kommer på højde med resten af Europa. Vi har haft et enormt efterslæb på særligt elektrificering af jernbanerne, hvor Danmark har haltet bag nabolande som bl.a. Tyskland og Sverige. Nu har vi fået en regering på banen, som sikrer, at Europa kommer til at hænge sammen, og køerne på motorvejen kan reduceres,” siger Jens Jonatan Steen.

Der er dog enkelte elementer i planen, som ifølge Jens Jonatan Steen giver anledning til bekymring på Dongs vegne, fordi de kan risikere at blive presset af deres konkurrenter på markedet.

”Den store bekymring går på de fremtidige investeringer i Nordsø-olien. Vi har brug for at fastholde et højt investeringsniveau, hvorfor det bliver et stort problem, hvis de selskaber, som investerer nu får markant dårligere vilkår end f.eks. AP Møller Mærsk tidligere fik. Mærsk investerede i den olie, der var lettest at udvinde og fik samtidig høje fradrag. De har tjent store penge på først et favorabelt fradrag og siden uhørt lav skat, mens de kommende investorer bliver sat under pres. Det havde derfor været langt mere hensigtsmæssigt, at også Mærsk betalte deres del af prisen”, siger Jens Jonatan Steen og tilføjer:

"Når det nye udspil fra regeringen samtidigt er afhængigt af provenuet fra de fremtidige investeringer, så er det afgørende, at der fastholdes et sundt og potent investeringsklima, som gør det muligt at investere langt ud i fremtiden"

Yderligere information: Jens Jonatan Steen, tlf. 4177 4571