Kommunernes overopsparing skal ud i samfundet

I dag er det kommet frem, at kommunernes pengekasser ifølge nye nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er vokset med 38 procent, så de i dag har en kassebeholdning på 34 milliarder kroner. Her følger kommentarer fra Ceveas direktør, Kristian Weise, til tallene og historien:

”Vi er lige nu ved at overopspare os ned i et sort hul. Forbrugerne holder på pengene, virksomhederne sidder på kæmpe opsparinger, og selv kommunerne holder igen med at bruge de penge, som det ellers er deres opgave at omsætte til velfærd for borgerne. Det er en klassisk recept på økonomisk tilbagegang. Derfor skal kommunernes stadig større opsparing bruges til at booste dansk økonomi og jobskabelse”, siger Kristian Weise.

”Regeringen har hidtil signaleret, at det vigtigste for kommunerne var at spænde livremmen endnu mere ind. Men nu lyder der andre toner – og det er rigtig positivt. Den nye melding fra De Radikale om, at kommunerne er gået for vidt i deres spareiver er det helt rigtige signal. Vi må derfor forvente, at de nye toner bliver fulgt op af konkret handling og opblødning af bl.a. det kommunale anlægsloftet og de statslige bånd på kommunernes økonomi. De opsparede midler skal i brug nu.”, fortsætter Kristian Weise.

”Samtidig med, at landets 98 kommuner tilsammen har opbygget en kassebeholdning på 34 milliarder kroner, så har virksomhederne også store summer stående på deres bugnende opsparingskonti. En ny analyse fra Cevea viser således, at de private virksomheder har sparet i alt 225 milliarder kroner op siden 2009. Basal økonomisk lærdom siger, at når virksomhederne og de private forbrugere holder igen, så skal det offentlige, hvis det er muligt, sparke gang i økonomien. Den nuværende opsparingsmani bekræfter, at der er brug for at løsne båndene på den kommunale økonomi og lade kommunerne gå forrest med at øge investeringerne. Det er bare med at komme i gang.”, slutter Kristian Weise.

Yderligere oplysninger: Kristian Weise, tlf. 4177 4570