De store banker skal splittes op - ikke fredes

Regeringen har udvalgt seks banker og finansielle institutter til SIFI-listen. De skærpede krav, som regeringen lægger op til, er et skridt på vejen, men på sigt er der behov for en decideret opsplitning af finanssektorens aktiviteter, mener direktør for Tænketanken Cevea, Kristian Weise.

”De store bankers vokseværk er en regulær trussel mod den økonomiske stabilitet i Danmark. Derfor er der helt klart behov for at skærpe kravene til den finansielle sektor, som regeringen lægger op til. Men det er langt fra nok. På sigt bør bankernes aktiviteter opdeles, så vi har flere små- og mellemstore banker, og de danske skatteborgere ikke risikerer at stå tilbage med regningen i hånden, hvis bankerne igen skal reddes på grund af vilde spekulationsaktiviteter,” siger Ceveas direktør, Kristian Weise.

Han advarer mod den nuværende udvikling, hvor en række danske banker er blevet så store, at regeringen vil være nødt til at holde hånden under dem, hvis de kommer i vanskeligheder.

”Danske Bank har alene aktiver, der er omtrent dobbelt så store som Danmarks BNP. Hvis den krakkede, ville det få omfattende følger for dansk økonomi, som de færreste kan forestille sig konsekvenserne af. Den holder praktisk talt dansk økonomi som gidsel”, siger Kristian Weise og fortsætter:

”Selv ud fra et forretningshensyn er der ikke nogen fordele ved de allerstørste banker og finanshuse. Ifølge den engelske nationalbank er stordriftsfordelene ved at drive bank allerede udnyttet, når man som bank har en balance på 600 mia. kr. – det er en fjerdedel af Danske Banks størrelse.”

Ifølge Ceveas direktør er der brug for nytænkning, hvis man ikke vil risikere en gentagelse af de redningsaktioner af bankerne, som fandt sted under og i kølvandet på finanskrisen i 2008.

”Vi bør ikke have finansielle institutioner, som er for store til at bukke under, fordi de samfundsmæssige omkostninger vil være for store. Der bør i stedet være flere banker i mellemstørrelsen, og konkurrencen mellem dem skal intensiveres. Intet samfund er tjent med banker, der er ”too big to fail”,” siger Kristian Weise og tilføjer:

”I EU, Storbritannien og USA er der i dag forskellige bud på, hvordan det kan sikres, at bankernes risikofyldte investeringsafdelinger adskilles fra resten af deres aktiviteter. Det er helt afgørende, men det er ikke tilstrækkeligt. Lovgiverne må også se på, hvordan vi kan sikre en bankstruktur, hvor der ikke er banker, der er så store, at de kan få SIFI-beskyttelse”, slutter Kristian Weise.

Yderligere oplysninger: Kristian Weise på tlf. 4177 4570