Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude

Eksporten buldrer derudaf og ligger 14 pct. højere, end den gjorde i august 2008. Til gengæld står det skidt til med det danske hjemmemarkedssalg, der slet ikke har fulgt med eksporten op. De små lider, mens de store vinder, er én af konklusioner i ny Cevea-analyse.

Læs hele analysen her

Tænketanken Cevea offentliggør i dag en analyse i Information, der viser, at det danske hjemmemarkedssalg er banket seks år bagud. Salget ligger stadig syv pct. under salget inden krisen (juli 2008), og det har været stagnerende de sidste to år.

"Analysen viser, at det fokus, der har været i forhold til, hvad der skal til for at få gang i den danske økonomi med større vækst og højere jobskabelse, har haft øjnene rettet det forkerte sted. Vi har haft stort fokus på rammevilkår og konkurrenceevne, hvilket betyder, at det alene er de store, eksporterende virksomheder, som er løbet med opmærksomheden. Det har ikke været tilstrækkeligt til at løfte de små og mellemstore virksomheder (SMV'erne), til at løfte den generelle vækst og lave forbrugertillid," siger Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen.

Der er brug for at fokusere på SMV'erne, og hjælpe dem på rette spor.

"Det må være slut med den evige snak om ringe konkurrenceevne. De eksporterende virksomheder klarer sig fornemt, mens de hjemmemarkedsafhængige stadig kæmper. Derfor bør politikerne fokusere på at stimulere den indenlandske efterspørgsel. Det handler om at få optimismen tilbage og gang i privatforbruget igen. Med øget privatforbrug kommer øget salg, og så vil man se, at flere virksomheder vil turde at investere igen."

"Vi skal stoppe med at trække penge ud af økonomien og dæmpe den svagt spirende forbrugeroptimisme. Det første man bør gøre er at sætte fuld stop for nedskæringerne i den offentlige sektor. Nedskæringerne medfører, at flere står uden job og dermed får færre penge mellem hænderne. Det samme kan være konsekvensen ved at satse for entydigt på lavere løn som en vækststrategi. Begge dele giver negative effekter, som betyder, at vi ikke får gang i forbruget og optimismen. Derfor har vi brug for en investerings- og ikke en sparevej," slutter Jens Jonatan Steen.


For yderligere kommentarer kontakt Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71.