Ekstrem ulighed mellem privatskolerne

Privatskolerne får hvert år mere end fire milliarder kroner i statsstøtte, men nogle skoler løfter en markant større social opgave end andre. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea, som kalder på større omfordeling af statens milliardstøtte til de private skoler.
Der er enorm forskel på landets privatskoler, når det kommer til forældrebaggrund og uddannelsesparathed. Det viser en ny analyse ”Ekstrem ulighed mellem privatskolerne”, som Tænketanken Cevea har lavet, og som Information bringer i dag.
På de 10 mest ressourcestærke privatskoler er 4,8 procent af forældrene på overførselsindkomst, mens tallet på de 10 mest ressourcesvage skoler er 72,8 procent. Den enorme forskel betyder ifølge Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen, at disse skoler løfter en langt større social opgave end andre:
”Når man ser på gennemsnitstallene for privatskoler, kunne man let foranlediges til at tro, at de næsten løfter en social opgave svarende til den, folkeskolen løfter. Men i virkeligheden er det ikke alle privatskoler, der tager det sociale ansvar, men derimod nogle enkelte, som er efterladt med meget store udfordringer. Den måde, som vi fordeler ressourcerne på i dag, tager ikke højde for denne sociale skævvridning, hvilket er helt hen i vejret, når vi ved hvor afgørende forældrenes socioøkonomiske forhold har for et barns uddannelse,” siger han.
Ny og retfærdig fordeling
Han mener derfor, at politikerne på Christiansborg bør se nærmere på en mere social retfærdig fordeling af støtten til de private skoler.
”Som det er i dag, finansierer staten allerede størstedelen af privatskolernes udgifter. Og derfor er det også helt nødvendigt, at fællesskabet stiller krav og prioriterer disse fælles ressourcer. Vi skal bruge pengene, hvor de gavner samfundet mest, og det betyder, at de svageste privatskoler fremover bør tilbydes en større støtte på bekostning af de stærkeste," siger Jens Jonatan Steen.
Han mener ikke, at en skole i Hellerup - hvor langt de fleste børn kommer fra velstående hjem - bør få lige så meget i støtte som én i Københavns nordvestkvarter, hvor de sociale udfordringer er langt større.
"Politikerne bør se på en regulering af statsstøtten, så de skoler, der løfter den største samfundsopgave, også får flest penge. Sådan er det på folkeskoleområdet, og sådan bør det naturligvis også være for privatskolerne."
"Samtidig bør man også skabe større gennemsigtighed i forbindelse med skolernes udvælgelse af elever. Vi bør have krav på at vide, hvad skal til for at blive optaget på en given privatskole, ligesom der ved udsmidning skal stilles krav om begrundelse. Vi har brug for en stærkere social omfordeling og større gennemsigtighed ,” siger Jens Jonatan Steen.
For kommentarer eller spørgsmål, kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 26 36 06 40.