Modigt tiltag fra Sass

Tænketanken Cevea bakker op om nye initiativer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, som vil indføre såkaldte branddøre i landets største banker og skærpe kapitalkravene til bankerne.
I dagens Berlingske siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, at han vil indføre såkaldte branddøre mellem de forskellige dele af Danmarks største banker. Branddørene skal forhindre, at hele koncerner bliver truet på livet, hvis en ny finansiel krise skulle ramme på ét område. Et tiltag Cevea er stærkt begejstret for.
”Det er et meget nødvendigt tiltag til at sikre en mere bæredygtig finanssektor, som tjener samfundets brede interesser. Når vi har at gøre med banker, som er så store, at konkurser eller økonomiske problemer vil påvirke hele samfundsøkonomien, så er vi nødt til at tage vores forholdsregler, og disse branddøre lyder som en særdeles fornuftig løsning,” siger Ceveas direktør Kristian Weise, som dog gerne havde set, at Sass Larsen ville gå endnu længere:
”Et ekspertpanel i EU foreslog i oktober sidste år en opdeling af almindelig bankdrift og investeringer i risikofyldte værdipapirer, så der er uden tvivl brug for regler, som forhindrer den risikofyldte del af bankernes arbejde i at få alvorlige konsekvenser for hele koncernen. Og selv om jeg gerne havde set, at Henrik Sass Larsen stadig gik ind for splitte de største banker op, så er denne udmelding særdeles positiv,” siger Kristian Weise.
”Det er ikke i nogens interesse, at historien får lov til at gentage sig, og det Sass Larsen gør nu, er både i bankernes, statens og borgernes interesse. Vi har brug for en ny fremtid, hvor finanssektoren er samfundets tjener og ikke omvendt.”

For yderligere kommentarer, kontakt Kristian Weise på 41 77 45 70.