Venstre ved ikke, hvad de snakker om

Tænketanken Cevea betvivler det saglige og faktuelle i Venstres finanslovsforslag, der satser entydigt på flere offentlige udbud og øget konkurrenceudsættelse, som vejen til vækst. Forslaget fokuserer alt for snævert på pris og konkurrence, mens diskussionen om kvalitet og serviceniveau er ikke-eksisterende.
Ceveas analysechef Jens Jonatan Steen:
”Venstres udspil bunder i en blind ideologisk tro på konkurrence. Deres forestilling er, at private aktører altid vil gøre det bedre end det offentlige, og at konkurrenceudsættelse i sig selv vil sikre bedre service. Problemet er bare, at der ikke er entydig evidens for, at udlicitering partout vil føre til højere kvalitet, ligesom det heller ikke er gratis at sætte turbo på de offentlige udbud. Udlicitering må aldrig blive et mål i sig selv, så Venstre rammer med andre ord godt og grundigt ved siden af,” siger Jens Jonatan Steen.
Han fremhæver en 128-sider lang rapport fra AKF, som i 2011 fastslog, at der mangler klar dokumentation for, at udbud udgiftsmæssigt kan betale sig for kommunerne. Samtidig konkluderede rapporten (’Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver’), at der mangler grundige analyser af udbuddenes betydning for kvaliteten af den offentlige velfærd.
”Vi savner evidens og belæg for at sige, at udlicitering altid betaler sig, sådan som Venstre påstår. Vi bruger hvert eneste år milliarder af kroner på forskellige former for udbud og konkurrenceudsættelse af opgaver, hvor private leverandører overtager opgaver fra det offentlige. Udbuddene er i sig selv en bekostelig affære, som kræver grundig monitorering og gennemgribende juridisk bistand, og samtidig viser forskningen, at vi mangler beviser for, hvor og hvordan udlicitering har leveret de ønskede gevinster. Budskabet om "mere service for de samme penge" er desværre mere teori end praksis," siger Jens Jonatan Steen.
For yderligere kommentarer, kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 26 36 06 40.