Gode intentioner i social 2020-plan – men glem ikke de almindelige danskere

Regeringens sociale 2020-plan er en afgørende hensigtserklæring, men det er vigtigt, at socialindsatsen ikke kun drejer sig om de svageste grupper i Danmark, mener Ceveas direktør Kristian Weise. De sociale forhold skal også forbedres for de danskere, der ikke er udsatte, men eksempelvis kæmper for at klare hverdagen på et hårdt arbejdsmarked.

”Det er rigtig positivt, at regeringen ikke kun laver 2020-planer for økonomien, men nu også for det sociale område. Det er godt, at de viser, at de ikke kun tænker i væksttal og budgetmål, men også sætter samfundets svageste på dagsordenen. I den sociale 2020-plan er der nogle gode målsætninger for at hjælpe hjemløse, stofmisbrugere og udsatte unge. De mål skal selvfølgelig følges op af konkrete tiltag, men det er vigtigt med de gode intentioner,” siger Kristian Weise.

”I al for lang tid har vi vurderet den sociale indsats på, om der kom flere penge til området. Men indsatsen skal selvfølgelig måles på de resultater, den skaber. Ikke hvor meget den koster. Resultaterne er netop det, der er fokus på i 2020-målsætningerne,” siger han.

Kristian Weise advarer dog mod, at man kun fokuserer på samfundets allersvageste og dermed glemmer den brede middelklasse.

”Det er altafgørende, at samfundets mest udsatte får mere og bedre hjælp. Det kan der ikke herske tvivl om. Man skal som bekendt dømme et samfund på, hvordan det behandler dets svageste. Men målsætninger på det sociale område skal ikke kun handle om hjemløse, stofmisbrugere og kriminelle. Det er også afgørende, at vi løfter de sociale forhold for almindelige mennesker. For eksempel skal vi have brudt den sociale arv på det uddannelsesmæssige område," siger Kristian Weise og fortsætter:

"Samtidig skal vi sikre os, at arbejdsmarkedet også i fremtiden skaber gode jobs til danskerne. Lige nu er der således en stor risiko for, at vi i Danmark får en ny klasse af arbejdende fattige, og det vil alt andet lige føre til flere sociale problemer for helt almindelige mennesker. Den udvikling skal vi have stoppet."

For yderligere kommentarer, kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 26 36 06 40.