Den danske model styrker erhvervslivet

I en ny rapport kortlægger Tænketanken Cevea, hvad ’den danske model’ helt faktuelt bidrager med til Danmark og dansk erhvervsliv. Analysen konkluderer, at vores fleksible arbejdsmarked er en enorm gevinst for erhvervsliv, medarbejdere og samfundet som helhed.

Læs hele rapporten her

Siden Vejlegårdssagen for alvor tog fart sidste sommer har særligt højrefløjen kritiseret den danske model – ofte med misforståede eller decideret misvisende argumenter.

Derfor har Cevea lavet en samlet, empirisk gennemgang af, hvad den danske model rent faktisk ”leverer” og bidrager med til særligt dansk erhvervsliv. Konklusionerne er blandt andet, at Danmark har færrest langtidsledige, har europarekord i efteruddannelse og har et helt uforligneligt fleksibelt arbejdsmarked.

”Vores rapport viser entydigt, at det danske arbejdsmarked er fleksibelt som ingen andre og er en vigtig årsag til, at vi kan opretholde vores velfungerende arbejdsmarked og vores økonomiske velstand. Vi kan ganske enkelt noget, som ingen andre kan,” siger Jens Jonatan Steen.

Virksomhederne vinder også
I debatten om fremtidens arbejdsmarked bliver den danske model ofte omtalt som en hæmsko for dansk erhvervsliv eller som et fortidslevn fra dinosaurernes storhedstid. Men intet kunne være mere forkert, konkluderer den nye Cevea-rapport.

”Det er et ubestrideligt faktum, at arbejdsgiverne vinder stort på den danske model. Danske virksomheder høster store konkurrence- og produktionsmæssige fordele ved at have et system, hvor det er let at hyre og fyre i takt med konjunkturerne, hvor medarbejderne er de bedst efteruddannede i Europa, og hvor lovreguleringen er rekordlav, så det i stedet er aftaler, tillid og dialog, der sætter tonen på arbejdsmarkedet."

"Dramatiske konflikter, årelange opsigelsesfrister og manglende omstillingsparathed er noget, som vi kun kender fra resten Europa. Den danske model er således en grundsten i dansk økonomi og en forudsætning for et stærkt erhvervsliv i vækst," siger Jens Jonatan Steen.

"Men samtidig er den danske model heller ikke noget, vi kan tage for givet. Presset på vores sikkerhedssystemer i form af dagpenge og understøttelse kan, hvis den nuværende udvikling fortsætter, betyde, at arbejdstagerne vil begynde at stille nye krav til ansættelseskontrakter, som vi ellers kun kender det fra Sydeuropa. Fleksibiliteten er direkte knyttet til sikkerheden," siger han.

3F: Glad for rapporten
I Danmarks største fagforbund sætter man pris på rapportens beviser for, hvad den danske model kan.

”Vi taler rigtigt meget om den danske model. Men indimellem har vi måske ikke været gode nok til at forklare, hvad det reelt betyder for Danmark. Derfor er jeg meget glad for rapporten. Den viser helt konkret, at det danske arbejdsmarked eksempelvis er det mest fleksible i verden og at en stærk fagbevægelse og høj organisationsgrad skaber mindre ulighed,” siger Per Christensen, der er forbundssekretær i 3F.

For yderligere kommentarer, kontakt analysechef Jens Jonatan Steen 41 77 45 71 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 26 36 06 40.