Vismandsrapport: Fuld beskæftigelse skal være hovedprioritet

De økonomiske vismænd anbefaler i dag, at regeringen stimulerer dansk økonomi med fem milliarder kroner. Tænketanken Cevea bakker op og opfordrer til øget fokus på jobskabelse.

I deres halvårlige rapport konkluderer Det Økonomiske Råd i dag, at regeringen med fordel kan lempe finanspolitikken med op til fem milliarder kroner i 2014. Ceveas direktør Kristian Weise støtter op om rapportens konklusioner.

”Det er positivt, at de økonomiske vismænd dels kan se fremgang i horisonten, dels anbefaler regeringen fortsat at holde hånden under økonomien. Vismændene fortsætter kursen fra deres seneste rapporter og understreger, at der er et økonomisk råderum til at stimulere økonomien. Derfor foreslår de også, at regeringen foretager en lempelse af finanspolitikken i 2014,” siger Kristian Weise og fortsætter:

”Sparekursen har været dårlig for dansk økonomi, og det er vigtigt, at vi bruger de redskaber, der er til rådighed - blandt andet inden for EU’s budgetramme - til at understøtte beskæftigelsen.”

Fuld beskæftigelse på dagsordenen
Selvom der er identificeret et spirende opsving, og optimismen så småt er tilbage omkring den økonomiske vækst, mener Kristian Weise ikke, at det er tid til at læne sig tilbage og betragte krisen som et overstået kapitel.

”Krisen er ikke ovre. Ledigheden er godt nok den laveste siden 2009, og det er gode nyheder. Men lige netop det år steg ledigheden med 70.000 mennesker, og mens 2,8 millioner danskere var i beskæftigelse før krisen, er tallet i dag cirka 2,6 millioner. Vismændene understreger netop, at der ville være 100.000 flere danskere i job, hvis økonomien fungerede ordentligt.”

”Derfor er det altafgørende, at politikerne fokuserer benhårdt på at skabe arbejdspladser. De må ikke lade sig rive med af de stadigt mere positive nøgletal og bare overlade arbejdet til markedskræfterne. Der er brug for fokus på at sikre fuld beskæftigelse. Det må være hovedprioriteten på Christiansborg. Og i det lys kan man kun håbe, at politikerne lytter til vismændene, når de skal forhandle om næste års finanslov,” slutter Kristian Weise.


For yderligere kommentarer, kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 41 77 45 76.