Ny bankaftale mangler finansielle branddøre

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget at stille større krav til de danske banker. Men politikerne undviger de vigtigste diskussioner, mener Cevea: Bankernes størrelse og adskillelse af deres aktiviteter.

Direktør i Tænketanken Cevea, Kristian Weise, har følgende kommentarer til den nye Bankpakke 6:

”Der har længe været brug for skrappere regler på området for at sikre, at det er demokratiet, som stiller krav til finansmarkederne og ikke omvendt. Det er den sande lektie fra finanskrisen. Denne aftale vil sikre større stabilitet i den danske finanssektor og øger dermed sikkerheden og trygheden for de helt almindelige bankkunder."

"Men med aftalen danser politikerne rundt om de ting, der virkelig kunne have gjort en forskel og sikret en anden dansk bankverden: Grænser for, hvor stor en enkelt finansinstitution kan blive, og adskillelse af bankernes sunde og usunde aktiviteter."

”For det første har politikerne overset den store elefant i rummet: At vi i Danmark har en bank, hvis aktiver er omkring to gange større end hele Danmarks BNP. Hvis Danske Bank går ned, tager den hele Danmark med sig. Så fremfor at stille et kapitalkrav til Danske Bank, der er én procent højere end de næststørste bankers, burde man have set på, om vi i Danmark skulle have en øvre grænse for, hvor store finansielle virksomheder kan være i forhold til vores økonomi."

”For det andet arbejder man i både USA og Storbritannien på at opsplitte eller opdele bankernes aktiviteter i den normale bankvirksomhed og i spekulative investeringer i værdipapirer. I EU-regi har Liikanen-ekspertgruppen anbefalet det samme. I Cevea havde vi håbet, at ”branddøre” ville være en del af aftalen. Men det kan nås endnu. Jeg håber, at ministeren stadig vil kæmpe for en opdeling mellem almindelig bankdrift og risikofyldt finansspekulation.”


For yderligere kommentarer, kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 41 77 45 76.