Lav løn er ikke løsningen: Tyske eksportlønninger højere end danske

De lave tyske lønninger bliver ofte brugt som forklaring på Tysklands høje konkurrenceevne, men en ny analyse fra Tænketanken Cevea gennemhuller myten. Lavere løn fører ikke til højere eksport, men til mere fattigdom.

En ny analyse fra Cevea viser, at de største eksportbrancher i Tyskland samtidig er de erhverv, der betaler de højeste lønninger. Selvom det samlede løntryk er lavere i Tyskland end i Danmark, er lønningerne i de brancher, der driver den stærke tyske eksport, i gennemsnit 11 kroner højere end de danske.

Lav løn er således ikke vejen til højere eksport og bedre konkurrenceevne, mener direktør i Cevea, Kristian Weise.

”Vores analyse viser ganske klart, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem lavere løn og højere eksport. Snarere det modsatte. De sektorer, hvor eksporten er højest, har samtidig de højeste lønninger. Det skyldes, at de konkurrencedygtige tyske virksomheder satser på specialiseret viden, høj værditilvækst og kvalitet i produktionen. Vi skal derfor væk fra den tankegang, at lavere løn er nøglen til højere eksport og bedre konkurrenceevne. Det er en skrøne, som hverken kan eller skal bruges som vækststrategi i Danmark,” siger Kristian Weise.

Det tyske mirakel
Det store spørgsmål herhjemme har været, hvorfor Tyskland fortsat klarer sig bedre end Danmark, og hvordan landet formår at fastholde en stærk industrisektor med stor konkurrencedygtighed og høj beskæftigelse. Forklaringen findes i værditilvæksten.

"Svaret på det tyske mirakel er i virkeligheden ganske simpelt. Hos de tyske industrier, der eksporterer mest, skaber de ansatte samtidig den højeste værditilvækst. Den mængde af varer, som bliver produceret på en time, kan altså sælges meget dyrt. Arbejderne i den tyske bilindustri og kemikalieproduktion har for eksempel den højeste værditilvækst pr. time i verden. Det betyder, at de leverer nogle højkvalitetsprodukter, som kan afsættes til en høj pris. Det tyske eksempel viser, at det kan betale sig at satse på og investere i kvalitet,” siger Kristian Weise.

Lavtlønsjob skaber fattigdom, ikke eksport
Ser man på de fem brancher med de laveste lønninger i Tyskland, finder man de klassiske servicebrancher, der slet ikke eller kun i ringe grad bidrager til eksporten.

"Den tyske eksport er ikke baseret på lavtlønssektorerne. Man kan jo ikke eksportere arbejdet fra en lokalt ansat tjener eller rengøringsassistent,” siger Kristian Weise og perspektiverer til danske forhold:
 
”Hvis vi gør som højrefløjen herhjemme foreslår og sænker lønnen for at styrke konkurrenceevnen, så vil det – ligesom i Tyskland – ramme den fattigste del af befolkningen. Her har målrettede lønreduktioner ramt hårdt i servicesektoren og skabt et B-hold på det tyske arbejdsmarked. Danmark skal i stedet satse på høj produktivitet, høje investeringer og på at have de dygtigste medarbejdere. Det er den hårde og lange vej til klare sig i den globale konkurrence, men også den bedste,” siger Kristian Weise.
 
For yderligere kommentarer, kontakt direktør Kristian Weise på 41 77 45 70 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 41 77 45 76.
 
Fakta
- 73 procent af den tyske eksport kommer fra brancher, hvor lønnen er på samme niveau som i Danmark eller højere.

- I den største tyske eksportbranche, ”Biler og andet transportudstyr”, er timelønnen på hele 314 kroner.

- De tyske eksportbrancher har de tredjehøjeste lønninger i verden. 11 kroner i timen højere end de danske.