Danskerne: Ledighed er ikke selvforskyldt

Otte ud af ti danskere mener, at folk på offentlig støtte ikke selv er skyld i deres problemer, men har brug for hjælp til at komme videre. Kun 10,5 procent er uenige. Det viser en ny undersøgelse fra Tænketanken Cevea.
Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, udtaler:
"Vores undersøgelse viser, at danskerne besidder en stærk fællesskabsfølelse og ikke betragter ledighed eller andre sociale problemer som et selvforskyldt fænomen. Dermed har højrefløjens fortælling om "de dovne danskere" ikke hold i virkeligheden. De sociale problemer, som følger konjunkturbestemt ledighed, rammer altid den enkelte, men det er stadig et fælles ansvar både at forhindre og forebygge problemerne og at hjælpe de ramte mennesker med at komme videre. Derfor er det positivt at danskerne bakker op om velfærdssamfundet trods højrefløjens forsøg på at fremstille de ledige medborgere som værende uden moral eller rygrad," siger Jens Jonatan Steen.
Han kritiserer samtidig politikerne for at nedgøre de svageste i samfundet i den politiske debat.
"Når politikerne opdeler danskerne i "ydere" og "nydere" - eller direkte opfordrer til at stigmatisere de arbejdsløse, som der efterhånden er masser af eksempler på i den offentlige debat - er der tale om skadelige tendenser. Det er en forvrængning af de politiske udfordringer, når ledighed og sociale problemer gøres til et rent individuelt spørgsmål. Der er ikke mange af de ledige, som havde valgt at Lehman Brothers skulle ned, at den indenlandske efterspørgsel skulle gå i stå, eller at det pludselig ikke længere var relevant at gå på arbejde. Den slags manipulerende myter skaber afstand mellem mennesker og nedbryder vores sociale fællesskab i Danmark," siger Jens Jonatan Steen.
Fakta
  • 85,5 procent af danskerne erklærer sig enig i spørgsmål: "Hvis man modtager offentlig støtte, er det fordi, man har brug for hjælp i en periode for at komme videre".
  • Kun 10,5 procent er uenige, mens 4,1 procent svarer ved ikke.
  • Undersøgelsen er foretaget af Userneeds i perioden 21/9 - 2/10 og omfatter 1.004 respondenter.
For yderligere kommentarer, kontakt analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller pressemedarbejder Christoffer Voss på 41 77 45 76.