Offentlige nedskæringer hæmmer væksten

Den hårde nedskæringskurs i den offentlige sektor har bremset dansk økonomi og er en af årsagerne til den fortsat lave vækst som vi oplever herhjemme, viser ny analyse fra Tænketanken Cevea, som Politiken bringer i dag.

Mens Sverige, Norge og Tyskland har oplevet stigende vækstkurver, har vi herhjemme haft store problemer med at få gang i de økonomiske hjul. Nu viser en analyse fra Cevea, at der både i Danmark og i vores nabolande er klar sammenhæng mellem udviklingen i den offentlige sektor og den samlede BNP-vækst.
Fra slutningen af 2007 til midten af 2013 har Danmark haft en negativ vækst i BNP på fem procent, mens den offentlige sektor er vokset med 2,2 procent. I samme periode er både den svenske og tyske økonomi vokset med 3,3 procent, mens den offentlige vækst i landene har været henholdsvis 7,7 og 10 procent. Samtidig viser en gennemgang af alle 34 OECD-medlemslande, at der ingen sammenhæng er mellem lavere vækst i offentlige udgifter og forbedringer i den samlede økonomi.
Analysechef i Cevea, Jens Jonatan Steen, siger:
”Vores undersøgelse peger på, at den nuværende krise udgør et helt forkert tidspunkt at begynde at skære i velfærden og satse på udsultning af den offentlige sektor. Når man er i en økonomisk krisetid og skærer ned i det offentlige, vil det uundgåeligt have en negativ dobbelteffekt. Det flytter flere mennesker fra arbejdsmarkedet over i ledighedskøen og øger samtidig antallet af danskere på offentlig forsørgelse,” siger han og peger på særligt én politik beslutning som hovedårsagen til udviklingen:
”Vores tal bekræfter samtidig, at det især var efter VKO’s såkaldte Genopretningsaftale i 2010, at vores nabolande med højere offentlige vækst begyndte at løbe fra os og levere bedre væksttal. Aftalen bidrog til at reducere den indenlandske efterspørgsel og bremsede den spirende optimisme, som har taget pusten af de potentielle vækststigninger. Men desværre har mange i det politiske system og særligt på højrefløjen udnyttet krisen til at beskrive velfærdsstaten, som en hindring for vækst, hvilet udgør en dybt forsimplet opfattelse af økonomi. En effektiv og velfungerende velfærdssat er netop en forudsætning,” siger han.
Nulvækst blot et ideologisk felttog
Derfor mener Jens Jonatan Steen også, at højrefløjens snak om decideret nulvækst i det offentlig vil være dybt skadeligt for dansk økonomi.
”Hvis vi ser bort fra de voldsomme konsekvenser, som nulvækst vil have for den borgernære velfærd og den generelle økonomiske optimisme, så vil det heller ikke sikre de økonomiske gevinster, som højrefløjen påstår. Der er ikke evidens for at nedskæringer skaber vækst. I stedet taler vores økonomiske erfaringer og viden for, at vi skal bruge mere ekspansive økonomiske værktøjer. Højrefløjens kamp for offentlig nulvækst handler derfor også mere om ideologisk arvegods, end om hvad der er bedst for dansk økonomi.”
For kommentarer: analysechef Jens Jonatan Steen på 41 77 45 71 eller Ceveas pressekontakt på 41 77 45 76.